רשלנות רפואית: כך תדעו אם יש עילה להגשת תביעה

בשנים האחרונות, הולכות וגדלות התביעות המוגשות כנגד מקרים של רשלנות רפואית. עומס העבודה על הרופאים וריבוי הבדיקות הם גורמים בולטים הגורמים לכך. חשוב שתדעו, שאם חוויתם מקרה של רשלנות רפואית, תוכלו להגיש תביעת נזיקין. מאמר זה יספק מידע על רשלנות רפואית: כך תדעו אם יש עילה להגשת תביעה.

הרפואה בישראל

תחום הרפואה בישראל, נחשב למתקדם ומקצועי. קיימת השקעה רבה ברופאים לצד דרישות רבות ומחמירות. מדינת ישראל חרטה על דגלה ליצור תחום רפואה מקצועי ומתקדם, לצד מחקרים ופיתוח. מכאן שתחום זה נתפס כחשוב מאוד למדינה ולאזרחיה, ונדרש שהרופאים יהיו ברמה גבוהה.

עומס הרופאים בישראל

העומס המוטל על הרופאים במדינת ישראל הוא גדול מאוד, עד כדי בלתי אפשרי. מערכת הבריאות מבקשת מעובדיה לעבוד שעות רבות סביב השעון, גם בשבתות ובחגים. רופאים מבצעים תורנויות ארוכות אל תוך הלילה. מדובר גם ברופאים ותיקים המשלבים רפואה פרטית בנוסף לזו הציבורית. השעות המרובות ועומס המטופלים והבדיקות, מביאים לשחיקה בקרב הרופאים ועובדי הפרא – רפואה, ומביאים לידי עייפות מוגברת. כל אלה משפיעים לא פעם על טיב הטיפול הניתן.

הגנה משפטית רפואית

בשל ההשקעה המרובה של המדינה בתחום הרפואה והסינון הקפדני שעוברים הרופאים, לצד הכשרה ארוכה מאוד, המדינה מבקשת להגן על רופאיה מפני תביעות משפטיות. זאת ועוד, בשל העומס הגדול שהמדינה מטילה על כתפיהם של הרופאים, הכולל שעות עבודה מרובות, המדינה מבקשת להגן על הרופאים מפני תביעות בשל תנאים המקשים על עבודת הרופאים, שהיא עצמה יצרה. מכאן, שהמחוקק והרשות השופטת, תמיד ישאפו להגן על הרופאים מבחינה משפטית ומפני הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית.

מהי רשלנות רפואית

רשלנות רפואית מוגדרת כאי מתן טיפול הולם לבעיה קיימת אצל החולה. בהגדרתה הרחבה יותר היא מתייחסת לאי קיום מעקב כנדרש אחר בעיה קיימת, או איתור לקוי או מאוחר של הבעיה. כאשר מדובר על אי מתן טיפול, או אי מתן טיפול הולם, מדובר על מקרים שיכולים להגיע עד כדי מוות או פגיעה משמעותית בחולה, מתוך תום לב ואי פניות של הרופא עצמו.

רמת זהירות סבירה

בהתייחס להגדרה של רשלנות רפואית, יש לשים לב להגדרת הטיפול הניתן במידה סבירה. טיפול החורג בסטיית תקן קטנה יחסית מהנדרש, מכל סיבה שהיא, יכול להיחשב בטווח הסביר. אולם סטייה ברורה החורגת מטווח הנורמה, ויש בה מכדי לגרום נזק לחולה, תיחשב כרשלנות רפואית ותהווה עילה להגשת תביעה.

הגדרת רשלנות בחוק

כדי להבין יותר לעומק מהי רשלנות רפואית, כדאי להבין את הגדרתה בחוק. רשלנות נכנסת תחת חוק הפלילים ומהווה סעיף חוק הנוגע לפגיעה של אדם באדם אחר. רשלנות מוגדרת כגרימת נזק לאחר, החל מפגיעה ממשית ועד להריגה, אשר נעשית ללא כוונה ובתום לב. האדם הגורם לפגיעה אינו חפץ בה ומביע צער וחרטה, ולא צפה את התוצאות.

הגדרת רשלנות רפואית בחוק

לסעיף החוק המתייחס לרשלנות, ישנה הרחבה הנקראת רשלנות רפואית, המתייחסת לפגיעה בתום לב בחולה עקב אי הגשת טיפול ראוי, או חריגת הטיפול מהנורמה, בסטייה שאינה סבירה. המחוקק רואה באי הגשת הטיפול תום לב של הרופא, תוך הכרה בקשיים של הרופאים, הן באיתור הבעיה והן בהענקת טיפול הולם במקרים מסויימים.

הגדרת רשלנות רפואית בחוק באה כדי לשמור על הרופא מפני עילה לתביעה. מצד שני היא שומרת גם על המטופל, כשהיא דווקא מאפשרת עילה לתביעה מוכרת כנגד הטיפול, תוך ידיעה שאין מדובר בטענה כנגד הרופא עצמו כי אם על טיפול לקוי.

סיבות שיכולות לגרום לרשלנות רפואית

רשלנות רפואית נשמעת כתמוהה, כאשר ההכשרה במדינת ישראל נתפסת כארוכה, איכותית ומקצועית. אז מדוע היא נוצרת למרות הכל? להלן כמה סיבות שיכולות להביא לרשלנות רפואית. כל אחת מהן, יכולה להוות עילה להגשת תביעה.

  • עומס מטופלים או אירועים רפואיים – עומס חריג של מקרי טיפול, אשר אינו מאפשר זמן מספיק דיו כדי לשוחח את החולה ולאבחן את התיק הרופאי שלו והמקרה המובא בפני הרופא.
  • עייפות מוגברת של הרופא – בגינה לא הגיש טיפול, נרדם או לקה בחוסר תשומת לב לפרטים. העייפות תנבע לרוב ממשמרות עבודה ארוכות או משמרות לילה ללא שינה.
  • גישה לחולה – גישה לחולה הינו מושג חדש יחסית בעולם הרפואה, המתייחס לרמת השיח שהרופא עורך עם המטופל. רופא בעל גישה פתוחה לחולה, המגיע עם נכונות להכיר אותו ואת התיק הרפואי שלו על בוריו, לרוב יוכל לאתר גורמים רפואיים, פיזיים או נפשיים שיכולים להוות חולי בקרב המטופל, ובכך להביא לאיתור מהיר יותר של בעיה, או לחלופין מניעה שלה.
  • טעות בקריאת ממצאי בדיקות – בין אם מדובר ברופא צעיר וחסר נסיון, או שמדובר בתוצאות גבוליות, לעיתים תוצאות בדיקה אשר יכולות להעיד על בעיה כלשהי, מוגדרות כתקינות.
  • מעקב לא סדיר – כאשר חולה מתלונן בפני רופא ונשלח לבדיקה מקצועית, לא תמיד נעשה מעקב הולם אחר הבדיקה או המקרה. גם במידה והבדיקה תקינה, כדאי לערוך מעקב ארוך טווח אחר חולה, דבר שלרוב אינו מתבצע על ידי הגורמים הרפואיים.

מספר עילות לתביעה לרשלנות רפואית

יובאו להלן מספר מקרים, שיכולים לנבוע עקב רשלנות רפואית, או מקרים שיכולים להעיד על קיום של אי מתן טיפול רפואי הולם, ומהווים עילה להגשת תביעה:

פגיעה פיזית לאחר טיפול

לכאורה קיבלתם טיפול רפואי מקיף, כגון ניתוח או בדיקה חודרנית, שנראו שבוצעו בהצלחה והביאו לתוצאות הרצויות. אולם לאחר קבלת הטיפול (בין אם שמדובר בזמן קצר או זמן ארוך דיו), התחלתם לחוש שלא בטוב, ועצם הטיפול פגע בגוף בצורה אחרת. לא מדובר על תופעות לוואי ותסמינים שסביר שינבעו מהפעולה עצמה ומופיעים מייד לאחריה. אלא בנזק לטווח ארוך.

אירוע פיזי חמור המופיע בזמן ביצוע פעולה או טיפול

לצערנו אנו שומעים על מקרים שבהם במהלך טיפול רפואי, זמן קצר לאחריו, נפגע המטופל. לרוב מדובר על פגיעה פנימית. ייתכן שהוא לוקה בליבו, סובל מפגיעה פנימית כגון דימום פנימי, פרפור בלב, או פגיעה בפעילות אחד האיברים כמו נכות בגפיים. מדובר על רשלנות רפואית חמורה, אולם יש להוכיח כי הפגיעה הנלווית יכולה הייתה להימנע והיא נובעת מהליך לקוי.

איתור גידול ממאיר או מחלה מתקדמת

במקרה שהגיע אדם להתלונן על כאבים או חשש לפגיעה פיזית, ואילו לא נעשה איתור אמין בזמן הנחוץ, בכדי לאתר גידול ממאיר או מחלה, ולאחר זמן חזר החולה ואותר אצלו גידול ממאיר בשלב מתקדם או מחלה בשלב מתקדם, אשר בעזרת בדיקות מתאימות ומעקב סביר ניתן היה למנוע את הופעתן, ולתת טיפול בשלב מוקדם. נוספת על כך מידתיות הטיפול. במידה ובשלב האיתור המאוחר יש קושי במתן טיפול הולם ומתאים, או שלא ניתן למנוע את המחלה בשלב זה (במידה והיה ניתן למנוע אותה קודם לכן).

פגיעה גופנית לתינוק שנולד או ליולדת

במקרה של סיבוכים בלידה, ניתן לבחון אם מדובר בנזק הנובע מרשלנות רפואית. כך ייתכן כי הסיבוך נבע עקב הטיפול הרפואי של המיילדים וגרם נזק לתינוק בגופו או במוחו, או לחלופין נזק ליולדת. אין מדובר על מקרים רפואיים שעליהם נעשו בדיקות מקדימות ועלה החשד מבעוד מועד.

למאמר: רשלנות רפואית בלידה

הוועצות עם עורך דין לעילה להגשת תביעה

לאור המקרים התוארו לעיל, במידה ויש לכם חשד כי הטיפול שקיבלתם אתם או היקרים לכם, לוקה ברשלנות רפואית, כדאי להוועץ במיידי עם עורך דין ולבחון אפשרות של עילה להגשת תביעה.

אצלנו במשרד עו”ד כפיר דיין חובב ושות’ , תוכלו לקבל ייעוץ מקיף וייצוג משפטי במקרה של רשלנות רפואית. היכנסו!

רשלנות רפואית: כך תדעו אם יש עילה להגשת תביעה
רשלנות רפואית: כך תדעו אם יש עילה להגשת תביעה

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית: כך תדעו אם יש עילה להגשת תביעה

הדרך הטובה ביותר היא להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית, שיוכל לבחון את המצב שלכם ואת נסיבות העניין, ולראות האם ישנה עילה להגשת תביעה והאם ישנו בסיס חזק לקבלת פיצויים.

על מנת להגיש תביעת רשלנות רפואית, יש להוכיח כי הרופא המטפל התרשל בתפקידו וחרג מהנהלים המקובלים, ושהתרשלות זו גרמה למטופל לנזק.

מתן אבחון שגוי או חלקי למצבו של המטופל, מתן תרופה שגויה או במינון לא נכון, מעקב לא סדיר אחר מצבו של המטופל, שגיאה או גרימת נזק למטופל במהלך פרוצדורה רפואית ועוד.

עורך דין רשלנות רפואית יוכל להשתמש בניסיון שלו ובידע שלו על מנת לאבחן את המצב שלכם, ולקבוע האם יש בסיס מספיק חזק להגשת תביעה.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ