רשלנות רפואית סרטן העור

סרטן העור, בדומה לסוגי סרטן אחרים, הוא במרבית המקרים מחלה הניתנת למניעה, לבלימה ולא אחת גם להחלמה, במידה ומצליחים לאבחן אותה במועד מוקדם דיה ומטפלים בה נכון. גילוי מוקדם של גידולים סרטניים על העור מאפשר מגוון רחב יותר של שיטות טיפול מה שמשפר את הפרוגנוזה עבור החולים בעשרות אחוזים.

אולם לא אחת רשלנות רפואית סרטן העור, שוללת ממי שלקה במחלה את סיכויי ההחלמה ממנה, ואף מובילה להחמרה במצבו עד כדי הצבת חייו בסכנה מיידית. עוד על המקרים המצערים הללו ומה שניתן לעשות אם נפגעתם מרשלנות רפואית מסוג זה, בסקירה שלהלן.

רשלנות רפואית סרטן העור – על מה מדובר?

סרטן העור הינו מחלה ממארת חמורה אשר באה לידי ביטוי בייצור מופרז של תאים חדשים, תאים אלו נוטים להפוך לגידולים על פני העור שנוטים להיווצר בייחוד באזורי הגוף החשופים לקרינת השמש, ובהם: עור הפנים, עור הידיים ועור הרגליים. לעיתים, גידולים עוריים נוצרים גם באזורים מוצנעים בגוף. כך או כך, אבחון המחלה בשלביה המוקדמים ומתן טיפול מתאים בהקדם האפשרי, הם חיוניים לבלימת התפשטותה ולהגדלת הסיכוי לרמיסיה של החולה.

בשל המודעות הגדלה בעשורים האחרונים, לחשיבות הגילוי המוקדם של גידולים סרטניים על העור והטיפול בהם ללא דיחוי, ישראלים רבים פונים כיום לבדיקת נקודות חן חשודות למראה ונגעים שונים על העור. אולם למרבה הצער, לא די בערנות שמגלים מטופלים. על מנת לזהות את קיומם של תאים ממאירים על העור במועד, נדרשים גם רופאים לגלות ערנות רבה בעבודתם ואחריות יתרה כלפי מטופליהם.

כל רופא אחראי לבריאותם של מטופליו, ולכן מצופה לנקוט בכלל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגן על בריאותם הפיסית והנפשית כאחת. מכאן שרופא שנמנע מלפעול בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המחייבים כל רופא אחר בתחומו, ייחשב כמי שלא עמד ב”מבחן הרופא הסביר” שהוא אבן הבוחן להתנהלותם המקצועית של רופאים, בהקשר הנזיקי.

למרבה הצער, גם כיום נשמעים עדיין סיפורים רבים על מי שנפגעו מרשלנות רפואית באבחון, בטיפול או במעקב אחר סרטן העור, עד כדי הצבתם בסכנת חיים ממשית. במקרים אלו, אין מנוס אלא להיוועץ בעורך דין נזיקין על מנת לבחון את האפשרות להגשת תביעת פיצויים כנגד הגורם האחראי למחדל מסכן החיים.

מאמר: רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה

עוד כפיר דיין דובב מלווה את העמותה הישראלית לסרטן העור

העילות האפשריות להגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית סרטן העור

ישנן מספר עילות שכיחות להגשתן של תביעות רשלנות רפואית סרטן העור, והן:

רשלנות רפואית באבחון סרטן העור מתבטא באי אבחון, אבחון מאוחר, או אבחון שגוי של המחלה חרף קיומם של סממנים וגורמי סיכון שעשויים היו להצביע על פוטנציאל מובהק להתפתחות של סרטן העור.
רשלנות רפואית בטיפול בסרטן העור עשויה להתבטא באי טיפול, מתן טיפול בלתי מתאים, רשלנות רפואית בניתוח סרטן העור, או מחדל רפואי בעת מתן טיפולים אחרים למטופל שחלה בסרטן העור.
רשלנות רפואית במעקב אחר סרטן העור באה לידי ביטוי באי הפנייה של המטופל לבדיקות מעקב רלוונטיות חרף הימצאו בקבוצת סיכון למחלה זו, או אי ביצוע מעקב ראוי אחר התקדמות המחלה כדי לבלום את התפשטותה, למנוע את החמרתה ולספק לחולה סיכויים מיטביים להחלים ממנה. רשלנות במעקב אחרי סרטן העור יכולה להתבטא גם באי מעקב כנדרש אחר חולה שהחלים לכאורה מן המחלה, לשם מניעה של חזרתה.

רשלנות רפואית באבחון סרטן העור

קיימים 3 סוגי סרטן עור נפוצים: סרטן של תאי העור הבסיסיים, סרטן בתאי העור השטוחים וסרטן העור הממאיר הידוע בתור “מלנומה”. אף שציבור הרופאים מודע לחלוקה זו, לעיתים מתבצע אבחון שגוי או לא מדויק של המחלה, או שטכניקת הטיפול הנבחרת אינה מתאימה לסוג הסרטן שממנו סובל החולה. כפועל יוצא, עלולים להיגרם למטופלים נזקים חמורים ובלתי הפיכים.

מאמר: רשלנות רפואית באבחון

רשלנות רפואית בניתוח סרטן העור

רשלנות רפואית בניתוח סרטן העור יכולה לבוא לכלל ביטוי כשרופא ממליץ למטופל שלקה בסרטן העור לעבור פעולה ניתוחית, שבפועל אינה יעילה כטיפול עבור סוג סרטן העור שממנה סובל החולה.

גם עיכוב שלא לצורך בהפניית מטופלים לניתוח להסרת נגעים עוריים ממאירים, כאשר פעולה כירוגית מהווה שיטת טיפול מקובלת עבור סוג הסרטן המדובר, עשויה להיחשב כמחדל רפואי חמור.  במידה והוחלט על ביצוע הליך כירוגי, הרופא המנתח נדרש להסביר בפרוטרוט את אופי ההליך והצורך בו למטופל, לצד הסיכונים והסיבוכים הפוטנציאליים הכרוכים בניתוח.

המטופל שנדרש לחתום על מסמך שנקרא “טופס הסכמה מדעת” לקראת ביצוע ההליך הכירורגי, אמור להיות מיודע במכלול ההיבטים והמשמעויות של  ההליך, להבינם כראוי ולהסכים לביצוע הניתוח רק בכפוף לכך שאלו הובהרו לו כהלכה בידי הרופא המטפל.

כך שגם מנתח שאינו מסביר למטופל כהלכה אודות הפרצדורה הניתוחית המוצעת לטיפול בסרטן העור, חושף עצמו להגשת תביעת רשלנות רפואית בניתוח סרטן העור. יתרה מכך, ישנו כמובן גם ההליך הכירוגי עצמו שבו עלולים להתרחש אי אלו מחדלים שעשויים להסתיים גם הם בפגיעה במטופל, החמרת מצבו ובמקרים חמורים אף במותו. כל אלו מהווים עילות קבילות לנקיטה בצעדים משפטיים כנגד הגורמים הרפואיים האחראיים.

תפקידו של עורך דין נזיקין בהגשת תביעות רשלנות רפואית סרטן העור

תפקידו העיקרי של עורך דין המייצג נפגעי רשלנות רפואית סרטן העור, הוא לחתור להוכחת הקשר בין ההתרשלות בביצוע תפקידו של הגורם הרפואי שטיפל במרשו, לבין הנזק שנגרם למרשו.

יתר על כן, ישנו צורך להוכיח לבית המשפט שהצד הנתבע לא פעל בהתאם לפרוטוקולי האבחון / הטיפול / המעקב המקובלים בתחום עיסוקו, ובהתאם לכך, ניתן לטעון כי קיימת הצדקה לחיובו של הצד הנתבע בתשלום של פיצוי כספי משמעותי לנפגע הרשלנות הרפואית.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן העור ותרומתה לסיכויי ההצלחה בתביעה

לשם הוכחת דבר קיומו של קשר סיבתי עובדתי בין הליקויים בהתנהלותם של הגורמים הרפואיים העומדים לדין לבין הפגיעה שספג התובע, כך מסתייעים עורכי דין בתביעות פיצויים אלו בחוות דעת מקצועית המסופקת בידי רופא מומחה מתחום האונקולוגיה וסרטן העור, אשר ברשותו הכלים והידע המקצועי הנחוץ לגיבוי של טענות התובעים מול בית המשפט.

חשיבות הליווי המשפטי של עורך דין מקצועי בתביעות רשלנות רפואית סרטן העור

למרות שקשה מאוד לטעון שפיצוי כספי בכל שיעור שהוא, עשוי להשיב את הגלגל לאחור עבור אותם אנשים שנפגעו מרשלנות באבחון, טיפול או מעקב אחר סרטן העור, הרי שבסעד מסוג זה בכל זאת יש בכדי לשפר במידה בלתי מבוטלת את רמת החיים של החולים ושל בני משפחתם.

יחד עם זאת, חשוב להיות מודעים לעובדה שבמקרי רשלנות רפואית סרטן העור, גם כאשר קיימת סיבה להאמין שהתרחש מחדל רפואי חמור, מורכבותה של המחלה ומהלכה האגרסיבי, עלולים להפוך את הוכחת הקשר העובדתי בין הנזק שנגרם למטופל ובין הפעולה הרשלנית לכאורה מצד רופאיו, הינה משימה מאתגרת ביותר. מכאן הולכת ומתחדדת החשיבות המכרעת של פנייה לייצוג משפטי מקצועי ומסור מצד עורך דין בעל ניסיון עשיר בליווי תביעות נזיקין של נפגעי רשלנות רפואית סרטן העור.

זקוקים לייעוץ משפטי בנושא רשלנות רפואית סרטן העור?

זה הזמן לפנות למשרד עו”ד כפיר דיין דובב לשיחת הכוונה ראשונית ללא התחייבות!

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה? לחץ כאן!

רשלנות רפואית סרטן העור
רשלנות רפואית סרטן העור

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית סרטן העור

סרטן העור זוהי מחלה שניתן להחלים ממנה כאשר ישנו גילוי מוקדם של המחלה, ואף לבלום אותה בשלבים מוקדמים. רשלנות רפואית תתרחש כאשר הרופא התרשל בתפקידו, לא נהג כ”רופא סביר” ולכן נגרם למטופל נזק שיכל להימנע, להידחות או להיות פחות משמעותי.

רשלנות רפואית סרטן העור עשויה להיות באי אבחון המחלה, באבחון מאוחר, באבחון שגוי של המחלה, באי טיפול או במתן טיפול שגוי, בביצוע פעולות שגויות בניתוח או בטיפול אחר הקשור למחלה, ואף באי מעקב אחר המחלה וביצוע בדיקות רלוונטיות.

במידה והרופא התרשל בתפקידו, והתרשלות זו גרמה לנזק למטופל, ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית כנגד הצוות המטפל – וכך לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם בשל ההתרשלות.

יש להוכיח תשתית ראייתית להתרשלותו של הרופא ולנזק שנגרם למטופל, אשר יוכחו ע”י עורך דין רשלנות רפואית.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ