כפל ביטוח אובדן כושר עבודה

החשש מפני אובדן כושר עבודה הוא החשש העיקרי של כל אדם אשר חי על ההכנסה ממלאכת יומו. וביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר לעובד להבטיח לעצמו הכנסה חודשית אם חלילה איבד את כושר העבודה שלו. עם זאת, קורה לא אחת שעבור עובד מסוים קיים כפל ביטוח אובדן כושר עבודה. בשורות הבאות נסביר מהו כפל ביטוחי אובדן כושר עבודה ומה המשמעות שלו, ולמה חשוב להתייעץ בעו”ד העוסק בדיני עבודה ותביעות ביטוח, אם וכאשר העובד מגיע למצב שבו הוא איבד את כושר העבודה שלו.

מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה ומהו כפל ביטוח אובדן כושר עבודה?

הביטוח הוא, באופן כללי, הדרך הטובה ביותר להתגבר על קשיים או משברים פתאומיים, המשנים את ההתנהלות היום יומית של המבוטח. ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד הסוגים היותר חשובים של ביטוח. למעשה, יש מי שגורסים שמדובר בביטוח החשוב ביותר לאדם העובד.

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרים שבהם הוא מאבד את כושר העבודה שלו באופן מלא או חלקי, לפרק זמן מוגדר או לצמיתות, על פי מה שנקבע בפוליסה.

במקרים של חילוקי דעות, כדאי ואפילו צריך להסתייע בשירותיו הטובים של עו”ד אובדן כושר עבודה. זאת במטרה למצות את הזכויות המגיעות למבוטח מקרנות הפנסיה, פוליסות הביטוח וכן מהביטוח הלאומי. לא אחת קורה שלאותו מבוטח יש כפל ביטוח אובדן כושר עבודה.

ממה נובע כפל ביטוח אובדן כושר עבודה?

כפל הביטוח עלול לנבוע מהטעמים הבאים:

  1. המבוטח יצר בכוונה תחילה כפל ביטוח אובדן כושר עבודה, כיוון שהיה מעוניין להגדיל את סכומי הכסף שאותם יקבל, אם וכאשר יימצא חלילה במצב של אובדן מלא או חלקי של כושר העבודה.
  2. טעות בשיקול הדעת: מבוטחים רבים רוכשים פוליסות ביטוח שנועדו לסייע להם להתגבר על משברים פיננסיים אפשריים. עם הביטוחים הללו ניתן למנות ביטוחי חיים, ביטוחים רפואיים שונים וכן ביטוחי רכוש. פוליסות ביטוח שונות כוללות בתוכן גם ביטוח אובדן כושר עבודה. רכישה לא מסודרת ואקלקטית של פוליסות, עלולה בהחלט ליצור כפל בביטוח אובדן כושר עבודה.

 

כאשר מבוטח בא לדרוש את המגיע לו, מתברר לא אחת כי כפל ביטוח אובדן כושר עבודה לא מבטיח בהכרח כפל הכנסות. למעשה, מבוטח בביטוח כאמור לא יקבל יותר מאשר 100% מההכנסה שלו, מכל חברות הביטוח גם יחד.

למאמר: מהו אובדן כושר עבודה חלקי?

למאמר: אובדן כושר עבודה מלא

מתי זכאי עובד לקבלת קצבת ביטוח אובדן כושר עבודה?

חלק ניכר מהעובדים השכירים ומהעצמאיים איננו מבין לאשורו את עניין ביטוח אובדן כושר העבודה. המושג אובדן כושר עבודה איננו מתייחס למצבו הפיזי של המבוטח. המושג מתייחס ליכולת של אותו מבוטח להמשיך ולהתפרנס בעקבות תאונה, מחלה או גורם בריאותי או נפשי אחר.

דוגמה טובה לכך היא אדם שאיבד את היכולת שלו ללכת בעקבות תאונה. אם אותו אדם הוא מתכנת מחשבים, מנהל חשבונות או עורך דין, הנכות לא תשפיע על היכולת שלו להתפרנס.

מנגד, אם מדובר על שחקן כדורסל מקצועי או מדריך טיולים, הפגיעה עלולה להיות משמעותית ולשלול ממנו את כושר ההשתכרות. מצד אחד, כפל ביטוח אובדן כושר עבודה איננו אפשרי במקרה שלו. מצד שני, הוא יוכל לתבוע קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. על הנושא הזה נרחיב בהמשך המאמר.

למאמר: אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי

מהי הדרך המקובלת לרכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שכלול במסגרת הסדר הפנסיה של המבוטח. קרנות הפנסיה השונות מציעות למבוטחים ביטוח אובדן כושר עבודה באחוזים שונים, בהתאם לבחירה של המבוטח.

עם זאת, למי שלא היתה ברשותו בעבר קרן פנסיה, הציעו חברות ביטוח שונות פוליסות ביטוח הנוגעות לנושא. עם כניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה, כל מעסיק מחויב להפריש עבור העובדים שלו סכומי כסף לטובת הפנסיה. עובדים שאין ברשותם קרן, יבחרו את קרן הפנסיה המועדפת עליהם.

אחרת, המעסיק יבחר אחת מהקרנות שזכו במכרז של משרד האוצר ומשמשות קרנות ברירת מחדל. בגלל העובדה הזאת, נוצר אצל רבים כפל ביטוח אובדן כושר עבודה. מצד אחד, הם היו מבוטחים בעבר בקרנות פרטיות, כיוון שלא היתה להם קרן פנסיה. מצד שני, העובדה שהמעסיק פתח עבורם קרן כזאת, הפכה את הביטוח כאמור למיותר.

מקורות הכנסה נוספים במקרה של אובדן כושר עבודה

כל מי שעבר וקבל משכורת, שילם בהכרח את ההפרשות לטובת הביטוח הלאומי. ההפרשות של העובד ושל המעביד כאחד נעות בטווח שבין 4% (הפרשות עובד ומעביד ביחד) לבין 7% מהשכר. ההפרשות הללו מעניקות למבוטח את הזכות להגיש תביעה לקצבת נכות, אם איבד חלילה חלק משמעותי מהיכולות הפיזיות שלו. בנוסף, אם למבוטח יש מקורות הכנסה אחרים שאינם תלויים בעבודה, קצבת אובדן כושר עבודה שלו לא תיפגע עקב כך.

ואולם כאמור, אם קיימת ברשותו פוליסת ביטוח נוספת באותו עניין, יכול להיווצר מצב בו אחת מחברות הביטוח תפחית את הקצבה החודשית שלו, עד למצב שבו ההכנסה הכוללת שלו תהיה שווה להכנסה שלו טרם הפגיעה. כפל ביטוח אובדן כושר עבודה לא מחייב, לפיכך, הכפלה של הקצבה החודשית בהתאם. עם זאת, עו”ד אובדן כושר עבודה עשוי בהחלט לסייע לנפגע למצות את כלל הזכויות המגיעות לו.

עד מתי משולמת קצבת אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא מושג גמיש מאד. אובדן כושר העבודה יכול להתקיים לצמיתות, או למשך תקופה מוגדרת.

אובדן כושר עבודה לזמן מוגבל אובדן כושר עבודה לזמן מוגבל מתרחש כאשר הסיכויים של העובד להשתלב חזרה בעיסוק הרגיל שלו הם גבוהים. למשל – ספורטאי ששבר רגל או מכונאי ששבר יד או חלק אחר המונע ממנו לעבוד למשך פרק זמן ארוך. אם הסיכויים שאותו עובד יחזור לעבודה, הקצבה שיקבל תהיה זמנית.
אובדן כושר עבודה קבוע עם מי שנפגע בתאונת עבודה איבד לחלוטין את הסיכוי לעבוד, קצבת אובדן כושר העבודה תשולם לו בצורה רציפה.

בכל מקרה, קצבת אובדן כושר עבודה תשולם למבוטח עד למועד היציאה לגמלאות. לחילופין, היא תשולם עד לגיל שנקבע מראש בפוליסה. בעת היציאה לפנסיה, הקצבה תתחלף בקצבת פנסיה. גם במקרה הזה, כפל ביטוחי אובדן כושר עבודה לא יסייע ולא יגדיל את הזכאות של המבוטח.

למה חשוב לעבוד עם עו”ד אובדן כושר עבודה למיצוי הזכויות הביטוחיות?

קצבת אובדן כושר עבורה היא אחת הקצבאות החשובות ביותר, המבטיחות לכל מבוטח את אפשרויות הקיום שלו. יחד עם זאת, הן חברות הביטוח והן קרנות הפנסיה חוקרות באופן יסודי כל תביעה. זאת, לאור סכומי הכסף המשמעותיים המעורבים בתביעה.

כל ניסיון להתמודד מולן לבד, עלול להסתיים במפח נפש. לחילופין, הקצבה שתתקבל תהיה קטנה ולעיתים לא תשקף את המצב לאשורו. עו”ד אובדן כושר עבודה יסייע למבוטח התובע את קרן הפנסיה או חברת הביטוח למצות את מלוא הזכויות שלו.

בנוסף, פעולה נכונה ומקצועית שלו עשויה לזרז את קבלת התביעה ואת תחילת הזרמת הכספים לחשבונו של המבוטח. גם במקרים של כפל ביטוח אובדן כושר עבודה יכול עורך הסין למצות את המיטב מהפוליסות שכבר קיימות, ולהשיג עבור המבוטח הכנסה חודשית שווה להכנסה הממוצעת שהייתה לו לפני שאובדן כושר העבודה התרחש.

 

כל הפניות נשמרות בדיסקרטיות מלאה ותחת חיסיון של עו”ד – לקוח.

מעוניין להיעזר בעו”ד אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות?  לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ