סכום פיצוי תאונת עבודה

נפגעי עבודה רבים בישראל תוהים מהו היקפו של סכום פיצוי תאונת עבודה ואיך לחשב אותו. כלל האצבע בתביעות פיצויים המוגשות בעקבות תאונות עבודה, הוא שאין תחשיב מדויק הקובע את סכום הפיצוי שניתן לקבל, אולם בעזרת ייצוג משפטי מקצועי מעורך דין המלווה את הגשת התביעה, ניתן בהחלט להגיע לפיצוי בסכום של עשרות אלפי ש”ח. על הדרך למקסום הזכויות והפיצויים בעקבות תאונת עבודה, נסביר בהרחבה במסגרת המדריך הבא.

באילו נסיבות תתאפשר סכום פיצוי תאונת עבודה מהמעסיק?

עובדים שנפגעו בעבודתם בעקבות מחדל מצד מעסיקם, רשאים להגיש כנגדו תביעת פיצויים. אולם על מנת שהתובע יוכל לקבל ממעסיקו פיצוי כספי, הוא יידרש בראש ובראשונה להציג לבית המשפט ראיות שיוכיחו כי הוא סובל מפגיעה בריאותית בשל עבודתו, ואת קיומו של קשר עובדתי בין הנזק שלכאורה נגרם לו לבין התרשלות בצד המעסיק.

ככל שהעובד יצליח להוכיח כי המעסיק לא מילא את חובתו ואחריותו לשמירה על בטיחות סביבת העבודה ולהגנה על שלומם של עובדיו, עשויה התביעה להתקבל ולזכות את העובד בפיצוי כספי מהמעסיק. כך או כך, סכום הפיצוי יקבע בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט הדן בתביעה, בהתאם לנסיבות המקרה.

סכום פיצוי תאונת עבודה כנגזרת של אופי התאונה

ישנם שני סוגי תאונות שעשויות להתרחש בעבודה ותביעות בגינן מגיעות לבתי המשפט בישראל:

  1. תאונות עבודה מובהקות – למשל, פציעת עובד ממכשור או ליקוי בסביבת עבודתו או אירוע של נפילה מגובה.
  2. תאונות סמויות בעבודה –  למשל, עובד הלוקה בהתקף לב במסגרת עבודתו.

 

בחוק בישראל מנויים סוגי האירועים העשויים להיחשב כתאונת עבודה גם אם אירעו מחוץ לסביבת העבודה הישירה. לדוגמא, תאונה שקרתה לעובד בדרכו אל המשרד או בדרך ממנו. כך או כך, סוג התאונה שהתרחשה, הנסיבות שבה היא קרתה והקשר בין אופי העבודה לפגיעה שנגרמה לעובד, משפיעים כולם על סכום הפיצוי שבתי המשפט פוסקים כאשר מדובר בפגיעה המוכרת כתאונת עבודה.

למאמר: תאונת עבודה פיצויים

למאמר: תאונת עבודה חובת המעסיק

מהו היקפו של סכום פיצוי תאונת עבודה ועל פי מה הוא נקבע?

במידה והמוסד לביטוח לאומי מכיר בתאונת העבודה של מבוטח, הוא יהיה רשאי לקבל סכום כספי במשך שלושת החודשים הראשונים שלאחר האירוע. פיצוי זה ידוע כ”דמי פגיעה” וסכומו הוא 75% משכר העובד בשלושת החודשים שלפני התאונה. לאחר פרק זמן זה, העובד יהיה רשאי לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות מעבודה, ככל והוא עומד בתנאי הזכאות לקבלתה, הקבועים בחוק הביטוח הלאומי.

סכום פיצוי תאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי:

עובד שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו בתור נפגע תאונת עבודה וכנכה בעל 10 עד 19 אחוזי נכות, יהיה זכאי לקבלת סכום פיצוי תאונת עבודה שישולם לו כמענק חד פעמי. סכום הפיצוי הנ”ל יחושב כנגזרת של 75 אחוזים משכר העובד הממוצע בשלושת החודשים שלפני התאונה כפול 43 אחוזים.

נפגעי תאונת עבודה שאחוז הנכות שלהם נע בין 20 ועד 100 אחוזים יהיו זכאים לקבלת קצבת נכות חודשית שתחושב על בסיס אחוז הנכות שנקבע להם כפול 75 אחוזים משכרם הממוצע בשלושת החודשים שלפני התאונה. כך למשל, עובד שהשתכר 10,000 ש”ח בממוצע לפני תאונתו, וקבעו לו 25 אחוזי נכות, יהיה זכאי לסכום פיצוי תאונת עבודה של 1875 ש”ח במסגרת גמלת הנכות החודשית שתשולם לו.

מה צריך לעשות כדי לקבל סכום פיצוי תאונת עבודה?

כדי לקבל סכום פיצוי תאונת עבודה בהיקף המקסימלי האפשרי, על נפגע העבודה לפעול על פי הקווים המנחים להלן:

לאסוף תיעוד רפואי רלוונטי

יש לתעד את כלל פרטי התאונה בצורה ברורה, מפורטת ומסודרת ככל שמתאפשר. במידה והיו עדי ראייה לאירוע, יש לציין את שמותיהם ופרטי הקשר שלהם. חשוב להעלות על הכתב את השתלשלות האירועים שהובילה לאירוע הביטוחי, ולציין האם היו נפגעים נוספים.

לצלם את זירת האירוע והנזק שנגרם לו

מומלץ להשיג תיעוד מצולם או מוסרט של זירת התאונה ממספר זוויות שונות, ולתעד גם את נזקי הגוף והרכוש שנגרמו לכם. תיעוד זה הוא חיוני להערכת היקף הנזק שנגרם במסגרת התאונה ושוויו.

לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי

קבלת טיפול רפואי בסמיכות לקרות התאונה, היא קריטית לא רק לשם מניעת סיבוכים מיותרים, אלא גם להוכחת קיומו של קשר עובדתי ברור בין הנזקים שנגרמו לכם ובין תאונת העבודה שעברתם. חשוב לוודא כי ברשומות הרפואיות הנוגעות לטיפול שניתן לכם, מפורטת השתלשלות אירוע התאונה וכלל הפרטים הנוגעים לאירוע (מיקומו, מועדו ועוד). בנוסף חשוב גם תיעוד מפורט של האבחנה של מצבכם הרפואי בעקבות התאונה. עליכם להקפיד לבקש עותק מהגיליון הרפואי שלכם כדי שתוכלו להשתמש בו בהגשת תביעת פיצויים בשלב מאוחר יותר.

לבצע רישום מסודר

בנוסף לריכוז של כלל הרשומות הרפואיות הנוגעות לטיפול שניתן לכם בעקבות התאונה, אישורים רפואיים, מרשמים, הפניות לבדיקות ורופאים מומחים, סיכומי אשפוז ושאר אסמכתאות רפואיות, חשוב לערוך רישום מסודר ומלא של כלל ההוצאות שנלוו לתאונה.

למשל, הוצאות נסיעה לטיפולים, עלויות של קניית תרופות ועזרים רפואיים, הוצאות סיעוד, וכן הלאה. חשוב כמובן גם לרכז את תלושי השכר שלכם מהחודשים שלפני התאונה ולאחריה, ולהעביר עותק מהם לעורך דינכם. במידה ואתם בעלי עסק עצמאי תידרשו להעביר גם דוחות של מס הכנסה ומע”מ שהוגשו בחודשים טרום התאונה ולאחריה.

המלצות להתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי לקבלת פיצוי וזכויות רפואיות

בבואכם להגיש תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי, כדאי להסתייע בעורך דין שיסייע לכם למלא את טופס התביעה באופן מדויק ובצירוף כלל האסמכתאות הרלוונטיות. זאת על מנת שהתביעה לא תידחה על הסף. למותר לציין, כי ללא הכרה בנכות מעבודה במוסד לביטוח לאומי, קשה עד בלתי אפשרי לממש את הזכות לקבלת פיצוי מחברות הביטוח.

בעזרת סיוע של עו”ד בהגשת התביעה, ניתן להבטיח בסבירות גבוהה יחסית שהיא לא תיפסל מסיבות טכניות ובמידה והנפגע יוכר כנפגע תאונת עבודה, ישולם לו סכום פיצוי תאונת עבודה עבור כלל ימי המחלה שהרופא שטיפל בו אישר לו.

גם בשלב התביעה לקצבת נכות כללית, חשוב להיערך כראוי להופעה בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, על מנת שאחוזי הנכות שיקבעו לנפגע העבודה, יהיו תואמים את מצבו בפועל וכך גם סכום קצבת הנכות שתאושר. זהו נושא נוסף בו לסיוע משפטי איכותי יש תרומה משמעותית.

למאמר: תאונת עבודה ביטוח לאומי

למה חשוב לשים לב כשמגישים לחברת הביטוח תביעת פיצויים בגין תאונת עבודה?

במידה ואתם מגישים לחברת הביטוח תביעת פיצויים בגין תאונת עבודה, מומלץ מאוד להקפיד לצמצם מגע עם אנשים זרים. חברות הביטוח, מטבע הדברים, אינן ששות לשלם פיצויים למבוטחיהן.

לכן הן עושות מאמצים כבירים למציאת חורים בדיווחיו של המבוטח התובע פיצויים בעקבות תאונת עבודה. בין היתר, חברת הביטוח שלכם עשויה להפנות אליכם חוקרי ביטוח שינסו להכשילכם בלשונכם, לגרום לכם לבצע פעולות פיזיות על מנת לסתור את טענתכם לאובדן כושר עבודה, ואף להטעות אתכם לחשוב שהם באים לסייע לכם. לפיכך, עדיף שלא לשתף פעולה עם גורמים עלומים הפונים אליכם בתקופה זו טלפונית, או מגיעים לפתח ביתכם, וודאי שלא למסור מידע לאנשים אלו.

לשם מיצוי זכויות מול חברת הביטוח שלכם ובכלל, כדאי להסתייע בהקדם האפשרי בעורך דין תאונות עבודה מנוסה, ולפעול על פי הנחיותיו.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

שאלות ותשובות - סכום פיצוי תאונת עבודה

עובד יוכל לקבל פיצויים מהמעסיק בשל תאונת עבודה, במידה ונגרם לו נזק או פגיעה בריאותית כלשהי, אשר ניתן להוכיח שנגרם כתוצאה מהתרשלות של המעסיק, שלא דאג לסביבת עבודה בטוחה ובטיחותית.

כאשר עובד עבר תאונת עבודה מובהקת, כמו למשל פציעה כתוצאה ממכשור או מליקוי בסביבת העבודה שלו, הוא יוכל לקבל פיצויים מהמעסיק. ייתכן שהוא יוכל לקבל פיצויים גם אם עבר תאונה סמויה בעבודה, כמו התקף לב במהלך העבודה.

אם הביטוח הלאומי הכיר בעובד כנפגע תאונת עבודה, סכום הפיצויים שיתקבל הוא כ- 75% משכר העובד בשלושת החודשים שלפני התאונה.

יש לאסוף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים המעידים על הנזק שנגרם, לצלם את זירת האירוע הלא בטיחותית ואת הנזק שנגרם, לבצע רישום מסודר של כל הטיפולים הרפואיים שעברתם בעקבות התאונה.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ