תפקידם של עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית

הצלחתה של כמעט כל תביעת רשלנות רפואית שעומדת לדין נשענת במידה רבה על עדויות של עדים מומחים. עדים אלו נקראים על ידי עורכי דין לספק את הידע הרפואי המיוחד שלהם הרלוונטי למקרה הנדון. תפקידם במהלך ההליכים המשפטיים הוא לברר את פרטי התביעה, ולאפשר לשופט, אשר עשוי להיות חסר מומחיות מקצועית בתחום הרפואה, להכריע ללא משוא פנים.

אם אתם מוצאים את עצמכם בתהליך של הגשת תביעת רשלנות רפואית, חשוב להבין את המשמעות של חוות דעת משפטית של רופאים מומחים לרשלנות רפואית, במקרה הספציפי שלכם. במדריך מקיף זה, עו”ד כפיר דיין דובב מציע הסבר מפורט על תפקידם של עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית ותרומתם לשיפור סיכויי ההצלחה של תביעות אלו.

 

מה תפקידם של עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית?

כדי לבסס את העילה להגשת תביעת רשלנות רפואית, על התובע להוכיח את הנזקים שנגרמו לו במסגרת הטיפול הרפואי שקיבל, באמצעות הצגת ראיות המוכיחות את קיומם של יחסי רופא-מטופל, התייחסות לסטנדרט המקצועי וחובת הזהירות החלים על הגורמים הרפואיים המעורבים בסוג הטיפול הנדון, והוכחות לכך שהתרחשה הפרה של סטנדרט זה על ידי הגורם המטפל (הנתבע) – הפרה אשר במישרין גרמה נזק למטופל.

תפקידם של עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית הוא בדיוק זה: להוכיח, בהתבסס על הידע והניסיון הרפואי שלהם בתחום עיסוקם, את הקשר הסיבתי בין התנהלותו הבלתי תקינה של הגורם הרפואי הנתבע, לבין הנזקים שנגרמו כתוצאה מכך למטופל.

 

כיצד מסייעת חוות דעת של עדים מומחים לתמיכה בטענות התובעים בתיקי רשלנות רפואית?

עורכי דין מסתמכים על עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית, כדי להעריך מראש אם קיימת עילה להגשת תביעה. הרופא המומחה המספק חוות דעת רפואית משפטית לתיקים אלו, יהיה מומחה בתחום הרפואי הנדון בתיק, המוסמך להעריך את טיב הליך האבחון ואת דרכי הטיפול של הרופא הנתבע ולהשוות אותם לסטנדרט הטיפול המקובל במצבים דומים.

כל סטייה או אי התאמה בין הטיפול שניתן בפועל לבין רמת הטיפול המצופה לדידו של המומחה, עשויה להצביע על רשלנות אפשרית. עדות מומחה כזו היא חיונית להצלחת התיק, שכן על מנת לפסוק שרופא העניק טיפול רשלני למטופל, בתי המשפט נסמכים על עדותם של רופאים מומחים בדבר רמת הטיפול שניתן במקרה הנדון לתובע. אבן הבוחן המשמשת להכרעה בתיקים אלו, ידועה כ”מבחן הרופא הסביר”.

 

מה בין “מבחן הרופא הסביר” לעדות מומחים בתיקי רשלנות רפואית?

סטנדרט הטיפול שבו רופאים מצפים לעמוד, מתבסס על הטיפולים המקובלים שרוב אנשי המקצוע הרפואיים היו מספקים למטופלים המתמודדים עם נסיבות דומות. לדוגמה, אם שני בני נוער בישראל סובלים מאותו סוג של שבר באותו מיקום בזרוע, סביר מאוד שרופאים שונים המטפלים בכל אחד מהם, יציעו פרוטוקולי טיפול דומים.

במקרה של רשלנות רפואית, מומחה רפואי נותן עדות בדבר הפעולות שכל רופא “סביר” אחר היה נוקט במצב דומה לזה של הנתבע. לדוגמה, אם מטופל טוען שהרופא שלו לא הצליח לאבחן סרטן, עד מומחה מטעם התביעה, יוכל להעיד על הבדיקות המתאימות שרופא בעל הכשרה דומה היה עורך בהתבסס על התסמינים שהוצגו.

במידה והתובע לא קיבל הפניה לביצוע הבדיקות המומלצות, יעיד המומחה כי הנתבע לא עמד בסטנדרט הזהירות הנדרש ממנו כלפי המטופל.

על מה  עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית מבססים את חוות דעתם או עדותם?

ברוב המקרים, חוות דעת מרופא מומחה בתיק רשלנות רפואית, נשענת על מומחיותו וניסיונו של המומחה הרפואי המעיד, אשר מבסס את חוות דעתו על ספרות רפואית, הנחיות מרשויות רלוונטיות כגון משרד הבריאות והידע המקצועי שלו.

 

תרומתו של העד המומחה להוכחת קשר סיבתי בין בין פגיעת התובע לפעולות הנתבע

לאחר שעורך דין רשלנות רפואית מנוסה קבע כי ישנה עילת תביעה על סמך חוות דעתו של המומחה הרפואי בהתייחס למבחן הרופא הסביר, מוטל עליו להוכיח כי רשלנות הרופא הנתבע, היא שגרמה ישירות לנזקי התובע. אולם עצם הוכחת חריגה מסטנדרט הזהירות המקובל, אינה מספיקה כדי לבסס את אחריותו של הרופא אם לא ניתן להוכיח כי הרשלנות הייתה הגורם העיקרי לפגיעה מיותרת בבריאות המטופל או לסיבוכים רפואיים מהם הוא סבל.

לעדים מומחים תפקיד מכריע בביסוס קשר סיבתי זה בין התרשלות הרופא לבין התוצאה השלילית. הם מתחילים בבדיקה יסודית של כל היבטי התיק בשיתוף הצוות המשפטי. בדיקה זו כוללת עיון ברשומות רפואיות והצהרות של התובע, הנתבע וכל גורם רלוונטי אחר כגון בני משפחה, אחיות או רופאים אחרים.

במהלך סקירה מקיפה זו, עדים מומחים מזהים בשקידה כל שגיאה או טעות שמילאו תפקיד משמעותי בגרימת נזק למטופל. בהמשך הם מציגים את ממצאיהם וחוות דעתם בבית המשפט. עדותם כוללת הערכה מקצועית של רמת הטיפול שניתנה לתובע, ביחס לגורמים שהובילו לכך שהמטופל קיבל טיפול לא תקני.

העדים המומחים מספקים לבית המשפט את חוות דעתם בשאלה האם רשלנות הרופא הייתה הגורם התורם העיקרי לפגיעה במטופל או שגורמים אחרים מילאו תפקיד מהותי יותר בנזק של המטופל. השופט לוקח את חוות דעת המומחים הללו בחשבון בעת ​​מתן פסק הדין הסופי והיא בהחלט יכולה להטות את הכף לטובת התובע בתיק, במידה והיא ניתנת בידי רופא מומחה מוביל בתחומו ובעל ניסיון במתן עדות מומחה בתיקי רשלנות רפואית מן הסוג האמור.

 

תפקידם של עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית בקביעת קשר סיבתי בין המחדל הרפואי לנזקי המטופל

הוכחת הסיבתיות במקרה של רשלנות רפואית יכולה להיות משימה מאתגרת. השאלה בתיקים אלו היא תמיד האם ההחמרה במצבו של המטופל נבעה מטיפול לא תקין מצד הרופא, או שמא בגלל המחלה או הבעיה הרפואית שהרופא ניסה לטפל בהן.

לדוגמה, אם מטופלת טוענת שרשלנותו של הרופא המיילד גרמה לפציעת התינוק שלה בלידה, קביעת הסיבה האמיתית לנזק והגורם הספציפי שהוביל לו, יכולה להיות מורכבת, בשל המעורבות של מגוון גורמים אימהיים ועובריים והאחריות הקולקטיבית של צוות חדר הלידה.

במקרה כזה, כדי להוכיח שהתקיים קשר בין הפציעה לרופא המיילד, נדרשת בדרך כלל חוות דעת מרופא מומחה מתחום המיילדות, בין אם ממומחה בודד או צוות מומחים מתחומים רפואיים שונים, שיכולים לנתח את הנסיבות הספציפיות בתיק ולספק את התובנות המקצועיות שלהם.

 

האם תמיד יש צורך בעד מומחה בכל מקרה של רשלנות רפואית?

לא כל מקרה של רשלנות רפואית מצריך עדות של עד מומחה. ישנם מקרים בהם רשלנותם של רופא, מנתח או צוות רפואי כה גלויה ואינה ניתנת לערעור, עד שאינה מותירה מקום לספק באשר לאחריותם. לדוגמה, אם מנתח משאיר בשוגג מכשיר רפואי, כמו ספוג ניתוחי, בתוך גופו של המטופל, כמעט בטוח שיופיעו סיבוכים, מה שהופך את הרשלנות לברורה.

במקרים כה ברורים, עורכי דין אינם נתקלים בקושי להוכיח רשלנות בבית המשפט. עם זאת, ההליך המשפטי לא תמיד כל כך פשוט. במקרים רבים של רשלנות רפואית מעורבות טעויות מורכבות יותר, כגון אבחון שגוי או תוכניות טיפול שגויות. במקרים אלו, חוות דעת מרופא מומחה ממלאת תפקיד קריטי בשכנוע בית המשפט בכך שמעשיו של הרופא לא היו תקינים במצב העניינים הנתון ו/או שגויים עבור המטופל.

 

מה מייחד את תפקידם של עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית?

בתיק משפטי, התביעה מסתמכת פעמים רבות על עדותו של מומחה רפואי כדי להגדיר את הסטנדרטים הטיפוליים הרלוונטיים לתיק. לכן לעדות הניתנת מידי עד מומחה, יש משמעות מובהקת בהשוואה לעדויות אחרות שנשמעות במהלך ההליך המשפטי, אשר ניתנות בדרך כלל על ידי עדים בעלי ידע אישי על האירועים הנידונים, שאינו בהכרח ידע מקצועי.

עדים מומחים פועלים לפי כללים והנחיות שונות בעת מסירת עדותם. תפקידם להציע חוות דעת על סמך מומחיותם המקצועית ובמידה סבירה של ודאות רפואית. הם מספקים תובנות והערכות לגבי האירועים שהובילו לנזקי התובע, נהלי הזהירות שאמורים היו להינקט בידי הגורמים הרפואיים הנתבעים בהקשר למקרה הנדון, והקשר הסיבתי בין התנהלותם בפועל לפגיעה בתובע.

בקצרה, ייחודה של עדות מומחה טמון בכך שהיא מאפשרת לאמוד את המקרה בעין מקצועית ובפרספקטיבה שעדים אחרים בתיק אינם יכולים לספק על סמך חוויותיהם הסובייקטיביות.

 

תפקידם של עדים מומחים בתיקי רשלנות רפואית – סיכום

בתחום המורכב של תיקי רשלנות רפואית, לא ניתן להפריז בחשיבותה של עדות מומחים להצלחת התביעה. אם אתם עומדים בפני הנסיבות המאתגרות של תביעת רשלנות רפואית, חיוני להשיג חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה מוביל ובעל שם בתחום הרפואי הנדון. משרד עו”ד כפיר דיין דובב פועל בשיתוף פעולה עם טובי המומחים בארץ, על מנת להבטיח למיוצגיו הגנה משפטית מלאה וייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר. נשמח לעמוד גם לרשותכם.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ