רשלנות רפואית באבחון מלנומה

מלנומה היא שם של סרטן העור מאחד הסוגים היותר נפוצים בעולם המערבי. אבחון מלנומה במועד מצריך מאנשים לגלות ערנות להופעת נגעים חדשים על עורם, לצד מודעות מצד הרופאים המטפלים לנושא ולחשיבות המעקב אחריו. על מנת לאפשר טיפול יעיל בסרטן המלנומה, ולהגדיל את סיכויי ההחלמה של מטופלים מהמחלה, חשוב לאבחן את המחלה בשלביה המוקדמים ביותר.

מכאן שגילוי מאוחר של הבעיה בעקבות רשלנות רפואית באבחון מלנומה, עלולה להוביל לפגיעה ממשית באיכות חייו של החולה ואף לשלול ממנו את סיכויי ההחלמה מהסרטן כליל. מכאן שמי שסבורים כי נפגעו ממחדל רפואי שבגינו המלנומה שלהם לא אובחנה במועד מוקדם דיה, מוטב שישקול להגיש תביעת רשלנות רפואית מלנומה בעזרת עורך דין רשלנות רפואית מנוסה.

על רשלנות רפואית באבחון מלנומה והשלכותיה מרחיקות הלכת

מלנומה הינה הסוג הקטלני ביותר של סרטן העור, והיא מופיעה בעיקר באזורים החשופים לקרינת השמש בגוף האדם. סרטן זה מתבטא בהופעתן של שומות בעלות מראה שטוח המאופיינות בגוון משתנה ו / או במרקם לא אחיד. סוג סרטן זה נוטה להתפשט במהרה בגוף החולה.

אף על פי מודעותם של הרופאים לקיומם של סוגים שונים של סרטן העור, מעת לעת, אנו שומעים על מקרים של מטופלים שבשל אבחון שגוי או אי אבחון של סרטן המלנומה שהם לקו בו, הופנו לקבלת טיפול שאינו מתאים למצבם או לא זכו לקבלת טיפול במחלה כלל ועיקר. בשני המקרים, ההשלכות עבור המטופל הן קטלניות ומסכנות חיים, ומכאן שיש מקום לבדוק האם האבחון הלקוי היה תוצר של רשלנות רפואית באבחון מלנומה.

למאמר: רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי

ההגדרה של מלנומה והצורך במעקב אחר הופעתה

מלנומה מוגדרת כסוג של סרטן העור, שבמסגרתו חלה התרבות לא מבוקרת של תאים מלנוציטים. אף שהמלנומה מזוהה עם סרטן העור, בפועל היא עשויה להופיע גם ברקמות העין, בכבד, בגרון, במערכת העיכול ובמקומות נוספים בגוף. יחד עם זאת, מלנומה של העור היא המקרה הנפוץ יותר. זאת היות וגורם הסיכון העיקרי להופעת המחלה הוא חשיפה מופרזת לקרינת השמש.

למאמר: רשלנות רפואית סרטן העור

מי הן קבוצות האוכלוסיה הנמצאות בסיכון להתפתחות מלנומה?

סרטן המלנומה, שכיח במיוחד בקרב בעלי העור הבהיר. גם בעלי שומות מרובות מלידה, נמשים או מי שלקו במלנומה בעבר, מצויים בקבוצת הסיכון להתפתחות המחלה – מה שמחייב הימצאות במעקב מתמיד להופעת שומות חדשות, כמו גם לשינויים בצורה ו / או בגוון של שומות קיימות בגוף.

עוד כפיר דיין דובב מלווה את העמותה הישראלית לסרטן העור

חשיבות האבחון המוקדם של מלנומה לטיפול יעיל במחלה

מלנומה מטופלת בראש ובראשונה בדרך של הסרת הנגע העורי בשלמותו, עד כמה שניתן. מטרתה של כריתת הנגע, הינה לבצע הסרה של התאים הממאירים באופן מלא ככל שמתאפשר. אולם לא אחת, נדרשים טיפולי המשך להתמודדות יעילה עם המלנומה ומניעה של הישנותה.

לדוגמא, טיפולים אימונותרפיים שכיום הם הטיפול המוביל במחלה, לעיתים בשילוב כימותרפיה או הקרנות, שנועדו להבטיח שגידולים נוספים לא יווצרו. למרבה הצער, כשהמלנומה הופכת לסרטן גרורתי, הסיכויים להחלים ממנה קטנים לאין שיעור וקשה מאוד לטפל במחלה. לכן חשוב כל כך לאבחן את המלנומה במועד מוקדם ולהימנע ממחדלים רפואיים בשלבי הבדיקה והמעקב אחר המחלה.

האם יש דרך למנוע מקרים של רשלנות רפואית באבחון מלנומה?

בהמשך לאמור לעיל, מי שנמצא בקבוצת סיכון להופעת סרטן העור מסוג מלנומה, חייב לבצע מעקב תדיר מול רופא עור, על מנת לאתר שינויים בעור שעלולים להצביע על התפתחות של תאים ממאירים בו. שומות ונגעים עוריים מחייבים אבחון של רופא עור, המצופה לבדוק את מאפייניהם ולזהות אם התרחשו שינויים בנגע או בשומה לאורך זמן, המעלים חשד לאפשרות של מלנומה.

רופא שמעוניין להימנע מרשלנות רפואית באבחון מלנומה, נדרש לגלות גישה פרואקטיבית מול מטופליו ולהפנותם להסרת נגעים מעוררי חשד וביצוע בדיקות אבחון מתאימות.

לצורך העניין, שומות המחייבות המשך בירור יהיו כאלו שקווי המתאר שלהן אינם ברורים, שומות שאינן סימטריות בצורתן, בעלות גוון שאינו אחיד ו / או קוטר חריג. ככל שגילו של הנבדק הוא מבוגר יותר, יש צורך לבחון את השינויים העוריים בעין חשדנית יותר ולהפנות את המטופל בהקדם האפשרי לטיפול בנגע העורי וביצוע בדיקות אבחנה מתקדמות יותר, ובכללן הסרת הנגע וביצוע ביופסיה לשלילת האפשרות להיותם של התאים סרטניים.

באילו אופנים עשויה רשלנות רפואית באבחון מלנומה לבוא לכלל ביטוי?

רשלנות רפואית באבחון מלנומה עשויה לבוא לכלל ביטוי בכמה אופנים ובהם:

  • הימנעות מהפניית המטופל לבדיקות המשך חרף קיומם של ממצאים המצביעים בסבירות גבוהה על כך שמדובר במלנומה.
  • הימנעות מביצוע ביופסיה בנגע העורי החשוד כמלנומה
  • פענוח שגוי של תוצאות הביופסיה
  • אי מעקב אחרי מצבו של מטופל המצוי בקבוצת סיכון למלנומה
  • ביצוע מעקב שטחי מדי אחר מצבו של מטופל בקבוצת סיכון למלנומה

אולם למרות האמור לעיל, חשוב לדעת כי לא כל שגיאה של גורם רפואי המתבצעת בהקשר לאבחון המחלה, היא בהכרח ביטוי לרשלנות רפואית. כרשלנות רפואית יוגדרו אך ורק פעולות שנעשו בקלות דעת ובעקבות אי הקפדה על הנהלים הרפואיים המקובלים.

כיצד ניתן להוכיח כי התרחשה רשלנות רפואית באבחון מלנומה?

בהגשת תביעות רשלנות רפואית, כדי שהתובעים יזכו בפיצויים מטעם הנתבעים, עליהם להוכיח באמצעות עורך דינם, 3 נקודות עיקריות: הראשונה ביניהן, היא הטענה שהרופא המטפל לא נהג כפי שמצופה ממנו, על מנת להבטיח את טובתו ובריאותו של המטופל. הטענה השניה שיש להוכיח מצד התביעה, הינה כי “הרופא הסביר” לא היה נוהג כשם שהנתבע נהג במקרה הנדון.

בנוסף, יש להוכיח לבית המשפט שהנזקים שנגרמו למטופל נבעו ישירות מן ההתנהלות הרשלנית של רופאיו. כאשר עסקינן באבחון מאוחר, לקוי או מוטעה של מלנומה, ידוע כי הוא מקצר את תוחלת החיים והפרוגנוזה של המטופל במידה ניכרת. על בסיס ההוכחות הללו, ניתן לטעון לרשלנות רפואית ולדרוש קבלת סעדים כספיים מהנתבעים בגינה.

מהי חשיבותה של חוות דעת רשלנות רפואית באבחון מלנומה להוכחת עילת התביעה?

חוות דעת רשלנות רפואית באבחון מלנומה היא עדות של רופא מומחה המוצגת מטעם התביעה בתביעות רשלנות רפואית כדי להוכיח את קיומו של קשר בין הכשלים הרפואיים שבגינם המלנומה לא אובחנה בשלב מוקדם דיה או בכלל ובין הנזקים שנגרמו לחולה. חוות דעת כזו נועדה גם לתמוך בטענת התביעה לכך שהנתבע סטה מפרוטוקולי האבחון המקובלים במקרים מסוג זה. הוכחות אלו מחזקות את סיכוייה של התביעה להסתיים בפסיקת פיצוי כספי משמעותי לטובת התובעים.

בשורה התחתונה

רשלנות רפואית באבחון של סרטן המלנומה היא מחדל רפואי חמור מאין כמוהו שעלול להוביל לפגיעה חמורה ובלתי הפיכה בחייו ובריאותו של המטופלים. כאשר מתעורר הצורך להגיש תביעת פיצויים בעקבות מחדל כזה, חשוב ליצור קשר עם עו”ד מנוסה בהגשת תביעות רשלנות רפואית מסוג זה. זאת על מנת למקסם עד כמה שניתן את סיכוייה של התביעה להתקבל ואת גובה הפיצוי הכספי שנפגעי הרשלנות הרפואית יוכל לקבל מהנתבעים בגין הנזקים הקשים שנגרמו להם ולבני משפחתם.

סבורים כי נפגעתם מרשלנות רפואית באבחון מלנומה ואתם זקוקים להכוונה משפטית איכותית בהגשת תביעה נזיקית? משרד עו”ד ישמח לעמוד לרשותכם ולספק לכם ייעוץ אישי לשם מיצוי זכויותיכם, צרו איתנו קשר!

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית באבחון? לחץ כאן!

רשלנות רפואית באבחון מלנומה
רשלנות רפואית באבחון מלנומה

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית באבחון מלנומה

מלנומה זהו בין הסוגים הנפוצים והקטלניים ביותר של סרטן העור. חשיבות רבה לאבחון מוקדם וטיפול מיידי במלנומה, על מנת לשפר את סיכויי ההחלמה ולמנוע ככל הניתן פגיעה בבריאותו ובאיכות חייו של המטופל. במידה והדבר לא נעשה, ייתכן שמדובר ברשלנות רפואית.

אבחון מלנומה נדרש להיות מהיר ומוקדם ככל הניתן, והטיפול נדרש להיות מיידי, על מנת למזער את הנזקים מהמחלה ככל הניתן ולהחלים ממנה החלמה מלאה. אי אבחון של המחלה, או אבחון מאוחר שלה, עלול להפחית את הסיכויים להחלמה מהמחלה, ואף לגרום למות המטופל.

ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית באמצעות עו”ד העוסק בתחום. עורך הדין יבסס את התשתית הראייתית הנדרשת להוכחת התביעה.

יש להוכיח כי הרופא לא אבחן את המחלה או אבחן אותה באיחור, וכי התרשלות זו גרמה למטופל לנזק.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ