רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד

כאשר מדובר על רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד, הכוונה הינה לכל טעות, מחדל, כשל ו/או סטייה מן הנהלים הרפואיים וחובת הזהירות שלהם מחויבים רופאים ואחיות בהקשר לביצוע הניתוח, בין אם לקראתו, במהלכו או לאחריו.

מאחר וסרטן הכבד פוגע פגיעה נרחבת בתפקודי הכבד של החולה, והחשיפה שלו מתרחשת במקרים רבים בשלבי המחלה המתקדמים, כל מחדל רפואי הקשור בביצוע הניתוח, לרבות הפנייה מאוחרת מדי של המטופל לביצועו – עלולה לחבל בסיכויי ההחלמה שלו ולקצר את תוחלת חייו.

לכן במידה ויש לכם בסיס להאמין כי אתם או יקיריכם נפגעתם מרשלנות רפואית הנוגעת לניתוח אונקולוגי בכבד, ייתכן שאתם זכאים לקבלת פיצוי כספי מהגורמים האחראים למחדל. בשורות הבאות נבחן את הסעדים שהחוק בישראל מעמיד לטובתכם והדרכים למימוש הזכויות שלכם במצב כזה.

מתי מתעורר הצורך בניתוח לסרטן הכבד?

ניתוח להסרת גידול ממאיר בכבד מתבצע בדרך כלל כאשר הגידול מאובחן בשלב מוקדם יחסית של המחלה הסרטנית. את הגידול ניתן להסיר בהליך כירורגי, שבו לעיתים מתעורר גם הצורך בכריתה של חלק מן הכבד.

אולם כאשר מדובר על גידול סרטני בכבד שאובחן במועד מאוחר יחסית ובשל כך הוא הספיק להתפשט לרקמות אחרות בגוף החולה או להגיע קרוב לכלי דם מרכזיים, יעילות ההסרה הכירורגית של הגידול מוטלת בספק. במצב כזה ייתכן שיהיה צורך בצריבת הגידול או בחסימה של כלי הדם המזינים אותו בנוסף להקרנות, טיפולי כימותרפיה ואף השתלת כבד.

על הסיטואציות שבהן רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד מתרחשת

רשלנות רפואית בניתוחים אונקולוגיים בכבד יכולה להתרחש טרום, תוך כדי או אחרי הפעולה הניתוחית. חשוב להבין כי סרטן הכבד נחשב כמחלה קשה ממילא, אולם כל פעולה רשלנית המתרחשת בניתוח לסרטן הכבד, עלולה לקצר את תוחלת החיים של המנותח במידה ניכרת, ומכאן חומרתה.

במצב בו הרופא המנתח אינו מביא בחשבון את מכלול הגורמים הרלוונטיים לניתוח ולמצבו של המטופל, ובשל כך נגרם למטופל נזק שאפשר היה למנוע – יש מקום לשקול הגשת תביעת פיצויים בעזרת עו”ד רשלנות רפואית בניתוחים סרטניים.

רשלנות רפואית לפני ניתוח לסרטן הכבד מול הסיכונים שהרופאים נדרשים לשקול

ניתוח לסרטן הכבד כרוך במרבית המקרים בהסרה כירורגית של הגידול הסרטני שהתפתח בכבד או בכריתת אזורים מסוימים בכבד, בהינתן והגידול התפשט לחלקים נרחבים בו. מפאת האגרסיביות של הפעולה הניתוחית, רופאים מנתחים נדרשים להביא בחשבון מגוון רחב של שיקולים לפני שהם ממליצים למטופליהם לעבור ניתוחי כריתה חלקית של הכבד.

לצורך העניין, חשוב מאוד לברר אם הגידול שלח גרורות לאזורים נוספים בגוף, כמו איברים אחרים בקרבת הכבד, והאם הוא בכלל בר הסרה. למשל, יש לדעת כי גידולים סרטניים בכבד הסמכוים לכלי דם מרכזיים, או לדרכי מרה, אינם ניתנים להסרה בטיחותית בניתוח.

הבדיקה הסופית שבה יקבע האם הגידול בר הסרה והמטופל מועמד מתאים לניתוח, נהוג לבצע בסמיכות להליך הניתוחי. כאשר מנתח מחליט לבצע את הפעולה הכירוגית, אף שהגידול אינו בר הסרה או שמסוכן מדי לנתח את החולה מפאת מצבו, הניתוח עלול להסב למנותח נזק העולה עשרות מונים על התועלת.

למאמר: 5 טיפים להצלחה בתביעת רשלנות רפואית

רשלנות רפואית בבחירת סוג הניתוח לטיפול בסרטן הכבד

בניתוחים המיועדים לטיפול בסרטן בכבד, הרופא המנתח נדרש לקבל החלטה לפני הניתוח, על הגישה שבה ההליך יבוצע: גישה זעיר-פולשנית שאינה מצריכה פתיחה של הבטן, או שיטה פולשנית. למותר לציין כי משך ההחלמה מן הניתוח ושיעור הסיבוכים, תלויים במידה רבה בסוג ההליך הנבחר.

ההחלטות הללו חייבות להתקבל תוך הסתכלות על תמונת המצב הרפואית הכללית של המטופל, ובכלל זה מיקומו של הגידול, המצב הרפואי הכללי של המטופל, וכיוצא באלו.

רשלנות רפואית במהלך ניתוח לסרטן הכבד

מחדלים רפואיים עלולים מטבע הדברים להתרחש לא רק לפני הניתוח לסרטן הכבד, אלא גם במהלכו. הדבר עשוי להתבטא בקבלת החלטות שגויה מצד המנתח, שלא הביא בחשבון את כלל הגורמים שהיה צריך לשקול במסגרת ההליך. אולם למרות האמור לעיל, לא כל שגיאה מצד המנתח בניתוחי סרטן הכבד, בהכרח נחשבת כרשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד, תיחשב ככזו ככל שהטעות שביצע המנתח נגרמה בשל סטייה מנהלי הבטיחות, הסטנדרטים והפרוטוקולים המקצועיים הרלוונטיים לניתוחי כבד אונקולוגיים והליכים כירורגיים בכללותם, אשר גרמה לפגיעה במנותח.

רשלנות רפואית לאחר ניתוח סרטן הכבד

כאמור לעיל, מחדלים רפואיים בהקשר לניתוחי סרטן הכבד, יכולים להתרחש לא רק לפני הניתוח או במהלכו – אלא גם לאחריו. ישנם סיבוכים שונים שעלולים להתרחש כגון דימום, זיהומים, פגיעה באיברים הסמוכים לכבד, דליפת נוזלי מרה, פגיעה בתפקודי הכבד ועוד – שאותם ניתן למנוע לעיתים, באמצעות הקפדה על השגחה צמודה על המטופל אחרי הניתוח.

כאשר הסיבוכים אינם מאובחנים במועד בשל אי מעקב רציף אחר מצבו של המנותח בזמן ההתאוששות מהניתוח או לאחר שחרורו לביתו, אם הדבר מסב נזקים למטופל, תיתכן הגשת תביעת רשלנות רפואית בשל כך.

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד וחובת קבלת הסכמה מדעת מהמנותח

ניתוח סרטן הכבד, כמו כל הליך כירורגי, מגלם בחובו פוטנציאל להופעת תופעות לוואי וסיבוכים שונים. לכן המנתח וגם הרופא המרדים, מחויבים להביא לידיעת המנותח את מכלול הסיכונים הכרוכים בהליך הניתוח, כמו גם את התוצאות להן ניתן לצפות.

לאחר שאלו הוסברו בפרוטרוט למנותח, רופאיו יחתימו אותו על מסמך שנקרא “טופס הסכמה מדעת”, המבטא את הסכמתו לביצוע הפעולה הניתוחית חרף הסכנות הגלומות בה. היה ואלו לא הוסברו למטופל באופן ברור, ונגרמו לו נזקים בעקבות הניתוח – רופאיו עלולים להתמודד עם תביעת רשלנות רפואית.

איך ניתן להוכיח רשלנות רפואית בניתוחי סרטן הכבד?

הוכחת דבר קיומה של רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד, מחייבת סיוע משפטי מקצועי וחוות דעת של רופאים מומחים מתחום הניתוחים האונקולוגיים בכבד. אלו יסייעו לתובע להוכיח שהנתבעים כשלו במילוי תפקידם באופן שהסב לו נזק ישיר, וכי התנהלות זהירות ומקצועית יותר מצד הנתבעים – יכלה למנוע זאת.

בחינת השתלשלות האירועים בתיק ביחס לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בהקשר לטיפול בסרטן הכבד, מתבצעת באמצעות אבן בוחן משפטית הידועה כ”מבחן הרופא הסביר”. ככל שניתן יהיה לבסס מול בית המשפט את הטענה לכך שכל רופא אחר היה מתנהל באופן שונה מול המטופל בהינתן אותם התנאים, ובכך היה חוסך ממנו את הנזקים שנגרמו לו, כך גדלים הסיכויים לכך שהתביעה תסתיים בפסיקת פיצויים לנפגע.

יחד עם זאת, חשוב לסייג ולומר שסרטן הכבד נחשב למחלה קשה ואגרסיבית מאוד, ולכן הוכחת הטענה לכך שנזקי התובע נגרמו כתוצר ישיר של התרשלות מצד גורמי הרפואה שטיפלו בו – אינה עניין פשוט. הדבר רק מחדד אף יותר את הצורך בסיוע משפטי מקצועי בתיקים מסוג זה.

למאמר: תביעת רשלנות רפואית

בשורה התחתונה

כאשר עולה חשד לכך שבניתוח לסרטן הכבד ההתנהלות של הגורמים הרפואיים המעורבים הייתה רשלנית, נכון ליצור קשר עם עו”ד המלווה תביעות רשלנות רפואית במחלות אונקולוגיות. במקרים רבים ניתן לקבל פיצוי כספי משמעותי לנפגע או לבני משפחתו, שגם אם לא יוכל להשיב את הנעשה, לפחות יסייע בהמתקת הגלולה במידת מה ועשיית צדק.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בניתוח? לחץ כאן!

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד
רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ