תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר

מוות תוך רחמי של עובר מהווה טרגדיה קשה ביותר להורי היילוד, שקיוו כי ההיריון יסתיים בתוצאה אחרת. במקרים בהם מתעורר חשד לכך שניתן היה למנוע זאת בעזרת ביצוע מעקב שיטתי ועקבי אחר התקדמות ההריון, אך הרופא שטיפל באם ההרה התרשל בעבודתו, ישנו מקום לשקול את הגשתה של תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר.

באילו נסיבות עלול להתעורר הצורך בהגשת תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר?

ככלל, תדירות ביצוען של בדיקות מעקב בהריון, תלויה באופיו של ההריון והיקף הסיכון שכרוך בו. כאשר ההריון מוגדר בתור הריון בסיכון, העלול להוביל לסיבוכים שונים לעובר או ליולדת, כדוגמת מקרה של אם הרה הסובלת ממחלה זיהומית, יתר לחץ דם, או סוכרת הריון, מצופה הרופא המטפל בה להפנותה לבדיקות מעקב בתדירות גבוהה יותר ולהדריכה כיצד להתנהל בשגרה כדי לצמצם את הסכנה הנשקפת לבריאותה ולבריאות תינוקה.

כאשר הדבר אינו מתבצע מפאת רשלנות מצד הרופא המטפל, והתינוק נפטר טרום לידתו, בשל סיבוכים בהריון – הגשת תביעה עקב מוות תוך רחמי של עובר, עשויה להיות רלוונטית.

למותר לציין כי מוות תוך רחמי של עובר עשוי להתרחש גם בנסיבות שאינן קשורות במישרין בבריאות האם, אלא דווקא בליקויים בגוף העובר עצמו. למשל, ליקויים גנטיים בגוף העובר שלא התגלו במועד, בעיות כרומוזומליות, ושאר תסמונות, שעל מנת למנוע אותן, צריך היה לאבחן אותן בשלביו ההתחלתיים של ההריון.

גם במקרים אלו, הגשת תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר, כנגד הרופא המטפל או גורמי רפואה אחרים עמם באה האם ההרה במגע, עשויה להתברר כמוצדקת, ולזכות את הורי התינוק שלא שרד, בפיצוי כספי משמעותי.

האם מוות תוך רחמי של עובר הוא בר מניעה?

במסגרת ההריון, נדרשת כל אם לעתיד למעקב רפואי רציף וביצוע בדיקות שונות להבטחת בריאותה ובריאות העובר שברחמה. מטרת הבדיקות המתבצעות במהלך ההריון, הן בין היתר גם לוודא כי קצב ההתפתחות של העובר הוא תקין וכי התפתחותו היא תקינה וללא סימפטומים העלולים להעיד על פוטנציאל למצוקה עוברית.

אף שמוות תוך רחמי של עוברים אינו ניתן למניעה מוחלטת במאה אחוז מן המקרים, באמצעות ביצוע מעקב יסודי ועקבי אחר ההריון, בהחלט ניתן למזער את הסיכונים להתרחשות מקרים מסוג זה.

לרוב כאשר רופא הנשים המלווה את הריונה של האם לעתיד, מקפיד להפנות אותה לביצוע כל הבדיקות הנחוצות במהלך ההריון, ניתן לאבחן מצבי מצוקה עוברית, ככל שכאלו מתעוררים, כבר בשלביהם הראשוניים, ולהפחית במידה רבה את הסכנה הנשקפת לחיי העובר ואמו.

מאמר: רשלנות רפואית בלידה

מאמר: רשלנות רפואית בהריון

הדרכים למניעת מוות תוך רחמי של עובר

כאמור לעיל, ביצוע בדיקות תכופות בהריון מאפשרות לזהות ליקויים בהתפתחות היילוד באם ישנם כאלו, ולהקטין באופן ניכר את הסיכויים למוות תוך רחמי של העובר. זאת הודות לכך שבגילוי מוקדם של מצוקה עוברית וקבלת החלטות על פי פרוטוקולי הטיפול המקובלים בתחום המיילדות, ניתן ליילד את האם באופן יזום על מנת לשפר את סיכויי ההישרדות של התינוק, או לנקוט בהליכים אחרים לפי הצורך, כדי להתמודד עם גורמי הסיכון המעמידים את חיי העובר בסכנה.

אילו בדיקות מעקב מאפשרות למנוע מוות תוך רחמי של עובר?

ישנן בדיקות סקר שונות שאותן ניתן לבצע במהלך ההריון, כדי להפחית את הסיכון להתפתחות בלתי תקינה של העובר ואת הסכנה למצוקה עוברית. בין הבדיקות שמקובל להפנות אליהן נשים הרות למטרה זו, ישנן:

  • בדיקת אולטרסאונד
  • בדיקות דם
  • בדיקות ספציפיות לשלילת ליקויים שמתעורר חשד להופעתם

כיצד ניתן להגיש תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר?

הגשת תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר, מתבצעת בעזרת עורך דין רשלנות רפואית עם ניסיון בייצוג נפגעי רשלנות רפואית בהריון. במסגרת תפקידו, ידרש עורך הדין להוכיח לבית המשפט הדן בתביעת הפיצויים, שהמוות של העובר ניתן היה למניעה בסבירות גבוהה, במידה וגורמי הרפואה שעימם האישה ההרה באה במגע לאורך הריונה, היו מקפידים לפעול בהתאם לסטנדרט המקצועי המקובל בתחומם.

מאמר: תביעת רשלנות רפואית

איך מוכיחים שקיימת עילה מוצקה להגשת תביעת רשלנות רפואית בגין מות העובר?

על מנת להוכיח כי קיימת עילה ממשית להגשת תביעה בגין מוות תוך רחמי של העובר, נדרש עורך הדין המייצג את התובעים לבנות תיק הוכחות מוצק על בסיס התיעוד הרפואי שנאסף במהלך ההריון, המתאר את השתלשלות האירועים שהובילה לפטירת העובר.

בנוסף, נדרשת חוות דעת מרופא מומחה בתחום רפואת הנשים והמיילדות על מנת להוכיח שהגורמים הרפואיים שהאם ההרה באה עמם במגע לא פעלו כמקובל ובכך סיכנו שלא לצורך את חיי היילוד.

הבסיס להצלחה בתביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר

על מנת לשפר את הסיכויים לקבלת פיצוי כספי הולם בתביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר, יש לבנות תיק הוכחות חזק המציג קשר ברור בין התנהלותם של גורמי הרפואה הנתבעים לבין מות העובר. במסגרת תפקידו, אמון עורך דין רשלנות רפואית, על איסוף החומרים והראיות הנוגעים לאירוע המדובר.

ראיות אלו מגובות בחוות דעת רפואית מרופא מומחה, המעיד בבית המשפט לטובת התובעים. ככל שעורך הדין המייצג את התביעה, יצליח להוכיח לבית המשפט כי התנהלות גורמי הרפואה שאמונים היו על הטיפול באם ובעובר, לא עמדה בסטנדרט המקצועי המקובל בתחום עיסוקם – כך גדל הסיכוי להשגת הפיצוי המיוחל.

הוכחת העילה להגשת תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר

אף שכיום בדיקות מעקב בהריון אמורות להיות נגישות לכל אם הרה, ישנם מקרים לא מעטים שבהם רופאים נמנעו מהפניית המטופלות שלהם לבדיקות ההריון הרלוונטיות, ובשל כך נקלע העובר למצוקה עוברית שהובילה למותו.

הבסיס להכרעת הדין לטובת התובעים בתביעות בגין מוות תוך רחמי של עובר, הוא כאמור לעיל, הוכחת הקשר הסיבתי בין מות העובר ובין המחדלים המיוחסים לאנשי המקצוע שטיפלו באם במהלך ההריון.

הוכחת קשר סיבתי שכזה איננה עניין פשוט כלל ועיקר, מאחר שהיא מחייבת היכרות עם מושגים מקצועיים מתחום רפואת הנשים והמיילדות. לשם כך בדיוק, מסתייע עורך הדין שמלווה תביעות מהסוג הזה, בחוות דעת מטעם רופא מומחה מהתחום הנ”ל.

הרופא המומחה הוא בעל ידע וכישורים כנדרש להוכחת הטענה שהנתבעים לא פעלו כמצופה מהם בנסיבות המקרה הנדון, או כפי שהיה מתנהל “הרופא הסביר” בתנאים אלו. בעגה המשפטית נהוג להתייחס לאבן בוחן זו בתור “מבחן הרופא הסביר” והיא משמשת כאומדן לצדקת התובעים בתביעות נזיקין על רקע רשלנות רפואית לסוגיה.

חשיבות הפנייה לליווי משפטי מקצועי בהגשת תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר

במקרים שבהם תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר, מגיעה לפתחו של בית המשפט, יכולתם של התובעים להשיג פיצוי ראוי בגין העוול האיום שנגרם להם, תלויה במידה רבה ביכולתם להוכיח כי רופא הנשים או גורמים רפואיים אחרים שבהם הסתייעה האם ההרה, לא פעלו כראוי כדי להבטיח את שלומה ואת שלום תינוקה. ככל שניתן יהיה להוכיח את קיומו של קשר מובהק בין מחדלי הנתבעים לבין סיומו העגום של ההריון, כך גדלים הסיכויים שבית המשפט יפסוק לטובת התובעים.

בעזרת ליווי משפטי מקצועי של עו”ד רשלנות רפואית בהריון, ניתן לבנות אסטרטגיה משפטית שתמקסם את סיכוייה של התביעה להתקבל ואת הסיכויים לכך שהצדק יעשה.

זקוקים לייעוץ משפטי של עורך דין בהגשת תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר?

אנו במשרד עו”ד כפיר דיין דובב, נשמח לעמוד לרשותכם. לחצו כאן!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בהריון? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ