ביטוח לאומי סיעוד

ביטוח לאומי מספק גמלת סיעוד לקשישים הזקוקים מפאת מצבם הבריאותי או הקוגניטיבי, לסיוע בפעולות יום-יומיות וניהול משק הבית בביתם. בשורות הבאות נסביר מי זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי סיעוד בדמות שירותי סיעוד או גמלה בכסף, כיצד מממשים את הזכות ובאילו תנאים.

 

ביטוח לאומי סיעוד – מי זכאי לגמלה סיעודית במוסד לביטוח לאומי?

גמלת סיעוד של הביטוח הלאומי מיועדת לסייע לתושבי ישראל מעל גיל הפרישה הזקוקים לעזרה בפעולות היומיום בביתם. הזכאות נקבעת על פי מספר תנאים:

 • מגורים בבית או בדיור מוגן: מי ששוהה במחלקה סיעודית במוסד לא יהיה זכאי.
 • רמת הכנסה: עמידה במבחן הכנסות המשתנה לפי מצב משפחתי.
 • אי קבלת קצבאות מקבילות: כגון קצבת שירותים מיוחדים בביטוח לאומי או גמלת עזרה לזולת מטעם משרד הביטחון.
 • התובע זקוק לעזרת אדם אחר בפעולות יומיומיות או השגחה קבועה: על פי בדיקת מעריך מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 


חשוב לדעת:

הזכאות ניתנת לתקופה קצובה או לצמיתות בהתאם למצב התפקודי של המבוטח. כמו כן, ניתן לשלב גמלת סיעוד עם תוספות מימון לצרכים מיוחדים ממשרד הביטחון.

בכל אופן, הזכאות לגמלת ביטוח לאומי סיעוד נבדקת לכל מקרה לגופו, על מנת לספק סיוע יעיל והולם לאוכלוסייה הזקוקה לכך.


 

אילו שירותי סיעוד מוצעים לזכאים לקצבת סיעוד בביטוח לאומי?

לזכאים לקצבת סיעוד בביטוח לאומי מוצעים מגוון רחב של שירותי סיעוד, המותאמים לצרכים הייחודיים של כל אדם.

טיפול אישי בבית

שירות זה כולל סיוע בביצוע פעולות היום יום, כגון רחצה והיגיינה אישית, הלבשה, אכילה ושתייה, שימוש בשירותים, הליכה, עזרה בלבוש, סיוע בקימה ושכיבה, סיוע בנטילת תרופות, סיוע בתחזוקת משק הבית, השגחה ועוד.

לחצני מצוקה

שירות זה מאפשר לאנשים הזקוקים לסיוע מיידי ליצור קשר עם כוחות ההצלה או עם גורם אחר במקרה חירום.

מוצרי ספיגה

שירות זה מאפשר לאנשים המתקשים בשליטה על הסוגרים, לקבל את המוצרים הדרושים להם.

ביקור במרכזי יום לקשיש

שירות זה מיועד לקשישים הזקוקים לסיוע בפעולות היום יום, אך עדיין יכולים לתפקד באופן עצמאי באופן חלקי.

שירותי כביסה

שירות זה מאפשר לאנשים הזקוקים לסיוע בביצוע פעולות היום יום לקבל שירותי כביסה.

זוהי רשימה לא ממצה של מכלול השירותים המוצעים לזכאים לקצבת סיעוד בביטוח לאומי. היקף הזכאות המדויק נקבע בכל מקרה לגופו על פי רמת התפקוד של האדם, כפי שהוערכה על ידי המוסד לביטוח לאומי. 

כמו כן, חשוב לדעת שהזכאים לקצבת סיעוד בביטוח לאומי יכולים לבחור בין קבלת שירותי סיעוד לקבלת גמלת סיעוד בכסף. הבחירה בין שתי האפשרויות נעשית בהתאם לצרכים והעדפות של האדם.

למאמר: ביטוח סיעודיאלצהיימר ודמנציה

 

כיצד נקבע היקפה של קצבת הסיעוד בביטוח לאומי?

היקפה של קצבת הסיעוד בביטוח לאומי נקבע לפי רמת התלות של הקשיש המוערכת באמצעות מבחן התלות של הביטוח הלאומי.

ישנן 6 רמות זכאות, הכוללות שילוב בין קצבה כספית לשירותי סיעוד כגון טיפול אישי, מרכז יום, מוצרי ספיגה ועוד.

תוספת שעות טיפול ניתנת לזכאים ברמות הגבוהות שמעסיקים מטפל ישראלי ולא עובד זר. הביטוח הלאומי מעביר את המידע לארגוני הסיעוד ואין צורך בבקשה נפרדת.

בקצרה, הקצבה נקבעת באופן דיפרנציאלי לפי הצרכים של המבוטח, על מנת לספק מענה הולם לאוכלוסייה הזקוקה לסיוע זה.

 

מה זו קצבת סיעוד בכסף?

גמלת סיעוד בכסף היא קצבה חודשית שמוענקת על ידי המוסד לביטוח לאומי לאנשים הזכאים לגמלת סיעוד, אך בוחרים לקבל את הקצבה ככסף ולא כשירותי סיעוד.

הזכאים לגמלת הסיעוד בדרגה 1 יכולים לקבל קצבה בשווי 1,475 שקלים לחודש כחלופה לשירותי סיעוד. אפשרות נוספות היא להחליף רק חלק משעות הטיפול הסיעודי בגמלת סיעוד בכסף. שווי שעת טיפול חודשית הוא 268 ש”ח (נכון לשנת 2023).

הזכאים לגמלת סיעוד בדרגות 2-6 יכולים להחליף עד ל- 4 שעות סיעוד שבועיות בגמלת סיעוד בכסף, למשך שנה וללא צורך בקבלת אישור. כל שעת טיפול סיעודי ברמות הללו שווה ל- 215 ש”ח.

החלפת יותר מ- 4 שעות שבועיות בקצבה בכסף, מותנית באישור מיוחד מעובד סוציאלי מטעם המוסד לביטוח לאומי.


 

למאמר: גמלת סיעוד בכסף בביטוח הלאומי – מהם סכומי הקצבאות?

 

כיצד מגישים לביטוח לאומי תביעת סיעוד?

כדי להגיש תביעה לקצבת סיעוד בביטוח לאומי, יש למלא טופס תביעה (טופס 2600).

בטופס יש לציין את הפרטים הבאים:

 • שם המבקש
 • מספר תעודת זהות של המבקש
 • שם המטופל
 • מספר תעודת זהות של המטופל
 • רמת התפקוד של המטופל
 • העדפת קבלת הקצבה בכסף או כשירותי סיעוד

בנוסף לטופס התביעה, יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 • מסמכים רפואיים עדכניים, המעידים על המצב הרפואי של המטופל.
 • מסמכים המעידים על הכנסותיו של המבקש.

אם המבקש מעסיק מטפל צמוד, יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

 1. חוזה העסקה חתום על ידי המטפל והמבקש.
 2. תעודת זהות של המטפל.
 3. אישור העסקת עובד זר (אם המטפל עובד זר).

את התביעה ניתן להגיש ישירות בסניף הביטוח הלאומי באזור מגורי המבקש, או באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

למאמר: זכויות חולה סיעודי

 

מהו מועד תחילת הזכאות לגמלת ביטוח לאומי סיעוד?

מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד הוקדם בתיקון לחוק. כיום הזכאות מתחילה בתום 7 ימים מיום הגשת התביעה לביטוח לאומי, כלומר מהיום השמיני להגשתה.

אם לא ניתן לקבוע זכאות במהירות, יישלח מעריך תלות לבית התובע לאחר שחרור מאשפוז.

תחילת זכאות בהגשת תביעת סיעוד לפני ניתוח

במקרה של תביעה לפני ניתוח:

 • אם התובע מעוניין, תיערך בדיקת תלות לפני הניתוח.
 • אם הוא מעוניין בבדיקה לאחר הניתוח, הטיפול בתביעה יתחיל חודש לפני הניתוח.
 • אם עברו 90 ימים מתחילת אשפוזו ולא ידוע מועד שחרור, התביעה תידחה.

תחילת זכאות בהגשת תביעת סיעוד במהלך אשפוז בבתי חולים

ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד גם במהלך אשפוז בבית חולים. לצורך כך, יש להעביר לביטוח לאומי סיכום ביניים או סיכום שחרור כשיתקבלו. אם ניתן לקבוע זכאות על סמך מסמכים רפואיים, בלבד, היא תיקבע במסלול מהיר ללא בדיקת תלות.

תחילת הזכאות במקרים הללו היא כדלקמן:

 • זכאות רגילה – מהיום השמיני לאחר הגשת התביעה.
 • זכאות קצרת מועד – מיום הגשת התביעה.
 • אשפוז מעל 30 יום – התביעה תטופל לפי הכללים לגבי מאושפזים.

אם לא ניתן לקבוע זכאות במהירות, יישלח מעריך תלות לאחר השחרור מהאשפוז.

 

לסיכום

גמלת סיעוד היא קצבה חודשית שמוענקת על ידי הביטוח הלאומי לאנשים שהגיעו לגיל פרישה וזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היומיום ו/או להשגחה צמודה. גובה הקצבה נקבע בהתאם לרמת התפקוד של האדם שבגינו תביעת הסיעוד מוגשת.

הזכאים לקצבת סיעוד או באי כוחם, יכולים לבחור בין קבלת שירותי סיעוד לקבלת גמלת סיעוד בכסף. הבחירה בין שתי האפשרויות האלה נעשית בהתאם לצרכים והעדפות של האדם.

אם אתם מעוניינים להגיש תביעה לקצבת סיעוד, חשוב לדעת את הזכויות שלכם ולעמוד בתנאי הזכאות. משרד עו”ד כפיר דיין דובב מספק ייעוץ משפטי מקצועי בהגשת תביעות ביטוח לאומי סיעוד, כולל סיוע בהגשת ערעורים לפי הצורך.

צרו קשר עם משרדנו עוד היום כדי לקבל ייעוץ משפטי וליווי מקצועי אישי בהליך הגשת התביעה שלכם לקצבת סיעוד.

מעוניין להיעזר בעו”ד ביטוח סיעודי? לחץ כאן!

ביטוח לאומי סיעוד

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ