רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי

ניתוח קיסרי הוא הליך רפואי שעשוי להידרש בנסיבות מסוימות בעת לידה. הלכה למעשה, משום שמדובר בפרוצדורה פולשנית לכל דבר ועניין, היא מלווה בכאב רב עבור היולדת המנותחת. על כן, הרדמה בניתוח קיסרי היא רכיב מהותי בניתוח שהביצוע שלה מחויב להיות מדויק וללא רבב. ההשלכות של רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי עשויות להיות הרות גורל הן עבור האישה היולדת והן עבור התינוק.

ניתוח קיסרי והרדמה

ניתוח קיסרי הוא ניתוח לכל דבר ועניין הכולל ביצוע פרוצדורה רפואית פולשנית שמטבע הדברים מלווה בלא מעט כאב עבור המנותחת. מעבר ניתוח קיסרי בהיעדר הרדמה עשוי לגרום לסבל רב עבור היולדת המנותחת ואף לפגוע בניתוח הקיסרי עצמו.

מי יכול לבצע הרדמה

הלכה למעשה, יש להבחין בין הרדמה כללית ובין הרדמה מקומית – כאשר לביצוע האחרונה יהיה מוסמך לבצע אך ורק רופא מרדים מוסמך. בפועל, ביצוע הרדמה מצריכה בחירת סוג ההרדמה המתאימה למטופלת על פי ההיסטוריה הרפואית שלה וכן, חישוב המינון הנכון והמיטבי ביותר שמחד יאפשר הרדמה עבור המטופלת ומאידך לא יגרום להופעתן של תופעות לוואי כאלה ואחרות.

האחריות של הרופא המרדים

לרופא המרדים כמה אחראיות חשובות בביצוע הרדמה בכלל וביצוע הרדמה במהלך ניתוח קיסרי בפרט.

בחירת סוג ההרדמה המתאים

כל מטופל הינו בעל היסטוריה רפואית ייחודית עליה נדרש לתת את הדעת בעת בחירת סוג ההרדמה ההולמת ביותר עבורו. יתרה מכך, הרופא המרדים צריך לקחת בחשבון, טרם בחירת סוג ההרדמה רגישויות שונות של המטופלת.

בחירת מינון ההרדמה המתאים

הרופא המרדים נדרש כחלק מתפקידו בביצוע ההרדמה בניתוח הקיסרי להכריע באשר למינון ההרדמה אותה הוא נותן לאישה המנותחת בניתוח קיסרי. בחירת מינון מדויקת ומקצועית הינה עניין של מה בכך, שכן מינון יתר או לחלופין, מינון חסר של ההרדמה עשויה לפגוע באישה ו\או בביצוע התקין של הניתוח הקיסרי וכך לפגוע באישה ובתינוק.

מינון יתר של ההרדמה

מינון יתר של ההרדמה עשוי להוביל להופעתן של תופעות לוואי בקרב המטופלת וכך לגרום לה ו\או לתינוק נזקים כאלה ואחרים.

מינון חסר של ההרדמה

מינון חסר של ההרדמה, מטבע הדברים, עשוי שלא לעשות את עבודתו כראוי ולעבוד באופן חלקי או לחלופין, לא לעבוד כלל. מצב שכזה, עשוי להותיר את היולדת המנותחת נתונה לכאבים עזים ויתרה מכך, אף לפגום במהלכו התקין של הניתוח הקיסרי.

ביצוע מעקב אחר המנותחת

הלכה למעשה, החל מן הרגע בו החלה המטופלת בהליך ההרדמה בניתוח הקיסרי – מחויב הרופא לעקוב אחר מצבה; בפועל, אורך המעקב משתנה בהתאם לנסיבות העניין. המעקב אחר המנותחת שעברה הרדמה בניתוח קיסרי הינו חשוב ביותר, שכן מאפשר לרופא המרדים לעקוב אחר הסימנים החיוניים של המטופלת ובכך לשים לב לסיבוכים אפשריים – היעדר תשומת לב לסימנים אלה ולאפשרות התרחשותם של סיבוכים אפשריים עשויה לגרום להחמרת מצבה של היולדת ולגרום לה ו\או לתינוק נזקים.

ביצוע זריקת ההרדמה באופן רשלני

זריקת ההרדמה צריכה להיות מוזרקת באופן מקצועי ובמקום הנכון והמדויק, סטיה מן הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום עשויה להשאיר את המטופלת והן את התינוק עם נזקים.

מקרים של רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי

ישנם שלל מקרים בהם הרופא עשוי להתרשל בתפקידו במסגרת ביצוע ההרדמה במהלך הניתוח הקיסרי. להלן, נעמוד על כמה מן המרכזיים שבהם.

הזרקת אפידורל רשלנית

הזרקת אפידורל רשלנית על ידי הרופא המרדים עשויה לגרום לנזקים רבים הן עבור המטופלת המנותחת בניתוח קיסרי והן עבור התינוק. הזרקת הרדמה רשלנית עשויה להתרחש כאשר מוחדרת המחט אל גופה של המטופלת באופן שטחי או לחלופין, עמוק מדי. לא זו אף זו, הזרקה רשלנית עולה גם לכדי מקרים בהם ההרדמה הוזרקה במקום שגוי – למשל, הזרקת זריקת האפידורל אל עמוד השדרה. או לחלופין, תוך היעדר חיטוי ראוי.

היעדר טיפול בתופעות לוואי

כאמור לעיל, הרופא חייב לעקוב אחר הסימנים החיוניים של המטופלת המנותחת שקיבלה את ההרדמה – זאת, משום שההרדמה עשויה להיות מלווה בתופעות לוואי כאלה ואחרות. הרופא חייב לעקוב אחר המנותחת ולוודא שמצבה כשורה – היעדר מעקב עשוי להוביל להופעתם של סיבוכים שיגרמו לה נזק.

סוגיית היעדר הסכמה מדעת

הסכמה מדעת לקבלתו של טיפול רפואי בכלל ובכלל זאת, קבלת הרדמה בפרט צריכה להתקבל תוך מודעות ליתרונות, החסרונות וכן, ההשלכות של הטיפול הרפואי. הלכה למעשה, במידה וקיבל המטופל טיפול רפואי בלי שהסכים לכך באופן מיודע ובפועל, מבלי שהסביר הרופא פרטים חשובים ורלוונטיים לגבי הטיפול – עשוי הרופא להיחשב כמי שהתרשל בתפקידו. זאת, אף אם לא נגרם למטופלת נזק בגין היעדר ההסכמה.

איזה מידע נדרש כדי שתהיה הסכמה מדעת

על מנת שתהיה הסכמה מדעת ולמעשה, לא תיגרם למטופלת שמקבלת את ההרדמה בניתוח קיסרי פגיעה באוטונומיה שלה – על הרופא המרדים לספק לה את כל המידע הרלוונטי להרדמה; ההשלכות, היתרונות והחסרונות של ההרדמה.

כמות ורמת פירוט המידע הנדרש

ככל שהטיפול הרפואי אותו צריכה המנותחת לקבל הינו בהול יותר, כך מידת ההסברים שצריך להעניק לה הרופא נדרשת להיות מועטה יותר ולהיפך – ככל שהטיפול אותו צריכה לקבל המנותחת הינו בר דיחוי ולא דחוף, כך מידת הפירוט מצד הרופא צריכה להיות נרחבת ומפורטת יותר.

לפרטים נוספים על נושא רשלנות רפואית בניתוח היכנסו.

הוכחת רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי

באופן דומה לתביעות רשלנות רפואית בתחומי רפואה אחרים – גם בתחום ההרדמה בניתוח קיסרי נדרש לעמוד על רכיבים מהותיים בתביעה הנזיקית; על כמה מהמרכזיים שבהם נעמוד להלן.

נזק שנגרם למטופל

הלכה למעשה, בהיעדר נזק למנותחת עקב ההרדמה שהתבצע באופן רשלני – לא תוכל תביעת הרשלנות הרפואית בהרדמה בניתוח קיסרי לצאת מן הכוח אל הפועל. אולם, כאמור לעיל, חריג לכך יהיה בכפוף למקרה של קבלת הרדמה תוך היעדר הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה של האישה המנותחת – שם, כאמור, אין צורך בהוכחת נזק שנגרם עקב היעדר ההסכמה של המנותחת לקבל ההרדמה, אלא עצם כך שקיבלה טיפול רפואי מבלי שהסכימה אליו מהווה רשלנות רפואית בפני עצמה.

התרשלות הרופא המרדים

על מנת שתוכל תביעת הרשלנות הרפואית לצאת מן הכוח אל הפועל – תידרש התביעה להצביע על כך שהרופא המרדים התרשל בתפקידו ולמעשה, נהג באופן לא מקצועי שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום ההרדמה. התרשלות הרופא המרדים יכולה להתרחש בשלל מצבים שעל חלקם עמדנו לעיל – בין אם בעת בחירת סוג ההרדמה, מינון ההרדמה, הזרקה רשלנית, היעדר מעקב תקין ועוד.

הקשר הסיבתי

במסגרת רכיב הקשר הסיבתי בתביעת הרשלנות הרפואית בהרדמה בניתוח קיסרי תידרש התביעה לעמוד כל כך שההתרשלות של הרופא המרדים היא זו שהובילה לנזקים ממנה סובלת המטופלת שעבר את הניתוח הקיסרי. הלכה למעשה, נדרש להצביע על כך שאילולא היה הרופא המרדים נוהג באופן הרשלני בו הוא נהג לא היו נגרמים למנותחת בניתוח קיסרי הנזקים ממנה היא סובלת.

עורך דין רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי

במידה ונגרם לכן נזק בעקבות רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי – אל תעמדו לבד מול הגורם הרפואי שהזיק לכן. תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה נזיקית לכל דבר ועניין המצריכה טיפול מצד אנשי מקצוע מנוסים הבקיאים במטריה המשפטית ובניהול תביעות שכאלו בין כותלי בית המשפט. במשרדנו, תוכלו לקבל סיוע, ייעוץ וייצוג משפטיים מטעם עורכי הדין הטובים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית בכלל והרשלנות הרפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי בפרט.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בלידה? לחץ כאן!

רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי
רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי

במידה והמרדים בוחר בסוג הרדמה שגוי, נותן ליולדת מינון שגוי של חומר ההרדמה, מזריק את חומר ההרדמה בצורה רשלנית ולקויה, לא עוקב אחר מצבה של היולדת במהלך הניתוח – כל אלו עלולים לעלות כדי רשלנות רפואית בהרדמה במהלך ניתוח קיסרי.

כן. ככלל, כל פרוצדורה רפואית שמתבצעת בגוף של מטופל דורשת הסכמה מדעת שלו, לרבות הסברים על הפרוצדורה, תופעות לוואי אפשריות והשלכות אפשריות של הטיפול.

יש להוכיח שליולדת נגרם נזק, ושהנזק נגרם כתוצאה ישירה מהתנהלותו הרשלנית של המרדים או הרופא (ישר להראות קשר סיבתי בין הנזק לבין ההתרשלות).

כן. הצוות הרפואי נדרש לבצע מעקב קפדני אחר כל מטופל, ובוודאי כאשר מדובר על יולדת שזה עתה ילדה. אי מעקב עלול להוות רשלנות.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ