רשלנות רפואית בזריקת אפידורל

זריקת אפידורל הינה זריקה בה עושים שימוש רופאים על מנת להקל על כאבם של מטופלים – אולם, למרות התועלת הברורה בזריקות אלה, טמון בהם גם סיכון; בייחוד כאשר הזריקה מתבצעת באופן לא מקצועי ורשלני. רשלנות רפואית בזריקת אפידורל עשויה לגרום להופעתם של סיבוכים שעשויים להותיר את המטופל עם נזקים כאלה ואחרים. במקרים מעין אלה, עשוי לעלות הצורך בניהול תביעת רשלנות רפואית.

זריקת אפידורל – מהי?

זריקת אפידורל מאפשרת להקל על כאבים מהם סובל מטופל. הלכה למעשה, כאשר הזריקה מתבצעת באופן מקצועי וראוי – הן מאוד יעילות במניעת הכאב ואכן מאפשרות את ביצוע הטיפול הרפואי באופן תקין ובהיעדר סבל למטופל. אולם, זריקת אפידורל שתתבצע באופן רשלני ולא מקצועי עשויה, למרבה הצער, לגרום להופעתם של סיבוכים בגופו של המטופל – אלו, עשויים להותיר אותו עם נזקים.

ביצוע זריקת אפידורל בהיעדר צורך

במידה ונקבע כי יש צורך בזריקת האפידורל למטופל והלכה למעשה, בפועל, אין צורך במתן זריקה שכזאת – עשוי המטופל לחוות סיבוכים וכתוצאה מכך נזקים. סיבוך שעשוי להתרחש עקב הזרקת אפידורל בהיעדר צורך הינה “זנב סוס” סיבוך זה מתבטא בכאבים חמורים המורגשים בגב התחתון ואף הרגשת חולשה בחלקים אחרים בגוף.

הזרקה רשלנית

לעתים, הזרקת האפידורל עצמה, אף שהייתה נצרכת בנסיבות העניין ואכן החליט הרופא נכון שיש מקום להזריקה, בוצעה באופן רשלני. הזרקה רשלנית יכולה להתרחש כאשר המחט הוחדרה לגופו של המטופל באופן שטחי מדי ולחלופין, עמוק מדי. יתרה מכך, הזרקת אפידורל רשלנית יכולה להתקיים גם במקרה בו הוחדרה המחט במיקום שגוי, שימוש בציוד פגום ואף במקרים שבהם לא חוטא האזור כפי שנדרש ומצופה מן הצוות הרפואי המטפל.

הזרקת האפידורל במקום שגוי

הזרקת האפידורל במקום הלא נכון עשוי להשאיר את המטופל עם נזקים. למשל, מטופל שיקבל זריקת אפידורל בעמוד השדרה שלו עשוי לסבול, במקרים מסוימים, משיתוק קבוע.

קבלת מינון שגוי של זריקת האפידורל

הרופא המרדים צריך לעשות החלטה מושכלת ומקצועית באשר למינון זריקת האפידורל – הלכה למעשה, מינון יתר עשוי להוביל להופעתן של תופעות לוואי במטופל בעוד מינון חסר עשוי שלא לעשות את העבודה נאמנה.

במה צריך הרופא המרדים להתחשב בעת חישוב המינון?

הרופא המרדים, כאיש מקצוע מוסמך, חייב לקחת בחשבון את ההיסטוריה הרפואית של המטופל המקבל את זריקת האפידורל. יתרה מכך, עליו להתחשב בנתונים פיזיים שלו כגון המשקל, רגישויות כאלה ואחרות ועוד. במידה ולא עשה כך – עשוי המינון להיות שגוי ולהוביל לסיבוכים כאלה ואחרים.

היעדר פיקוח מצד הרופא

מדובר במצב של רשלנות רפואית במעקב רפואי. במהלך הטיפול וקבלת הזריקה, עולה הצורך במעקב אחר מצבו הרפואי של המטופל. היעדר מעקב אמנם לא מביא, בפני עצמו לגרימת נזק למטופל, אך מעקב מקצועי עשוי למנוע הופעה של סיבוכים או החמרה במצבו של המטופל.

טיפול רשלני בתופעות לוואי

זריקת אפידורל עשויה להיות מלווה בתופעות לוואי כאלה ואחרות גם אם לא התבצעה רשלנות רפואית. כלומר, אין זה בהכרח תוצאה של רשלנות רפואית של הרופא המזריק – אלא נסיבה טבעית של הזריקה. אולם, משהופיעו תופעות הלוואי – חובתו של הרופא לטפל בהן באופן מקצועי ההולם את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום. היעדר תגובה מתאימה לתופעות הלוואי של המטופל עשויה להוביל לכדי הופעתם של סיבוכים שבהמשך עשויים לגרום לנזק אצל המטופל.

חוסר התייחסות לאיתותים מן המטופל

לעתים, עשוי המטופל להתריע בפני הרופא המטפל כי הוא חש לא בטוב וכי הוא מרגיש תופעות לוואי כאלה ואחרות לאחר הזריקה. במצב זה, הרופא חייב לאשש או להפריך את חששות אלה פן יתגלו כנכונות.

הזרקת אפידורל בהיעדר הסמכה

רק איש מקצוע המוסמך להזריק אפידורל רשאי לעשות כן. הלכה למעשה, אדם שאינו מוסמך להזריק אפידורל אינו רשאי בשום אופן לבצע את זריקת האפידורל – יתרה מכך, חוסר ההסמכה עשוי להתבטא בחוסר ניסיון שעשוי להוביל לכך שההזרקה תיעשה, מבחינה מהותית, באופן רשלני שיפגע במטופל.

רשלנות רפואית זריקת אפידורל בלידה

מקרה שכיח ביותר בו מטופל יקבל זריקת אפידורל הוא מקרה של יולדת שזקוקה לזריקה על מנת לשכך את כאבי הלידה. הזרקת זריקת האפידורל לאישה היולדת באופן רשלני ולא מקצועי עשוי לגרום לדום לב, יתר לחץ דם, פגיעה בתינוק ועוד.

פגיעות לידה שעשויות להיגרם עקב זריקת אפידורל רשלנית

הזרקת אפידורל רשלנית במלך הלידה עשויה לגרום לשלל נזקים קשים מאוד לתינוק – שבץ, פגיעה מוחית, מחלה בדרכי הנשימה, פגיעה בגפיים, שיתוק מוחין ואף מוות.

היעדר הסכמה מדעת – זריקת אפידורל שניתנה בהיעדר הסכמה

הסכמה מדעת לקבלתו של טיפול רפואי היא הסכמתו של אדם לקבל טיפול רפואי כזה או אחר באופן מיודע כאשר הוא מודע להשלכות והסיכונים הכרוכים בקבלת הטיפול הרפואי. הלכה למעשה, על מנת שהסכמתו של המטופל לביצוע הטיפול הרפואי תהיה מהימנה, על הרופא להסביר למטופל באופן המפורט ביותר מהן ההשלכות, היתרונות והחסרונות הכרוכים בקבלת הטיפול הרפואי.

קבלת זריקת אפידורל בהיעדר הסכמה

הלכה למעשה, בנסיבות מסוימות. במידה וקיבל מטופל רפואי זריקת אפידורל ללא הסכמה מדעת נפגעת האוטונומיה של המטופל. במקרים שכאלו, הכירה זה מכבר הפסיקה, בזכותו של המטופל לקבל פיצוי גם בהיעדר הוכחת נזק. זאת, בשונה מתביעת הרשלנות הרפואית הסטנדרטית שמצריכה הוכחת קיומו של נזק למטופל.

כמות המידע הנדרשת בהסכמה מדעת

ככל שהפעולה הרפואית הינה דחופה יותר, חובת הגילוי בתחום ההסכמה מדעת של הרופא כלפי המטופל תהיינה קטנה יותר. כלומר, כאשר מדובר בטיפול מציל חיים הדרישה המצופה מן הרופא במתן הסברים וקבלת הסכמה מלאה ומיודעת מן המטופל תהיה קטנה יותר. בהתאם, כאשר מדובר בטיפול רפואי שאינו מסכן את המטופל – ההסכמה מדעת של המטופל ולמעשה, מודעותו להשלכות של הטיפול הרפואי אותו הוא עתיד לעבור, צריכה להיות נרחבת יותר.

כיצד מוכיחים רשלנות רפואית בזריקת אפידורל

על מנת שתביעת הרשלנות הרפואית בכלל ותביעת הרשלנות הרפואית בזריקת אפידורל בפרט יצאו מן הכוח אל הפועל – על התביעה להצביע על כמה רכיבים חשובים – על המרכזיים שבהם נעמוד להלן.

נזק למטופל

יש להצביע על כך שהמטופל סובל מנזק כזה או אחר. בהיעדר נזק עשויה תביעת הרשלנות הרפואית בזריקת אפידורל לרדת לטמיון. אולם, החריג לכך, כפי שהוצג לעיל, הינו מקרה של היעדר הסכמה מדעת לזריקת האפידורל – במקרה שכאלה עשויה תביעת הרשלנות הרפואית לצלוח גם בלי הוכחת רכיב הנזק; כלומר, שעצם קבלת הזריקה ללא הסכמה מדעת, מפסיקה על מנת לתבוע את הרופא הרשלן.

התרשלותו של הצוות הרפואי

רכיב מרכזי וחשוב בתביעת הרשלנות הרפואית בזריקת אפידורל הוא רכיב ההתרשלות. במסגרת רכיב זה, יש לעמוד על כך כי הצוות הרפואי ו\או הרופא נהג באופן שאינו מקצועי שאינו מצופה ממנו על פי הנוהג והפרקטיקה המקצועית הנוהגת בתחום זריקות האפידורל. מדובר בכל אותם מקרים בהם הרופא ביצע פעולה באופן אינו הולם או במקרים בהם הרופא היה צריך לעשות פעולה שהייתה מצופית ממנו לעשות, אך בכל זאת לא עשה אותה.

רכיב הקשר הסיבתי

במסגרת רכיב זה יש להראות כי ההתנהגות הרשלנית והבלתי מקצועית של הרופא ו\או הצוות הרפואי היא זו שגרמה לנזקים למטופל שקיבל את זריקת האפידורל. כלומר, נדרש להראות כי אילו לא היה הרופא מתרשל אז לא היו נגרמים הנזקים שנגרמו למטופל.

עורך דין רשלנות רפואית בזריקת אפידורל

קבלת סיוע וייצוג משפטיים מטעם עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום הרשלנות הרפואית בהחלט עשוי לעשות את ההבדל בין הצלחתה של תביעת הרשלנות הרפואית ובין כישלונה. עורכי הדין מטעמנו הם המקצועיים ביותר בתחום אשר מכירים את המטריה המשפטית, את טענות ההגנה האפשריות, האופן בו מתנהל הדיון בבית המשפט ועוד – כל אלו מאפשרים ניהול מיטבי של התיק והתוצאות בהתאם.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בלידה? לחץ כאן!

רשלנות רפואית בזריקת אפידורל
רשלנות רפואית בזריקת אפידורל

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית בזריקת אפידורל

רשלנות רפואית יכולה להתרחש כאשר מבוצעת זריקת אפידורל רשלנית, כאשר בוצעה זריקת אפידורל למרות שלא היה בה צורך, כאשר ההזרקה בוצעה במקום שגוי, במינון שגוי ועוד.

כן. ייתכנו מקרים בהם יהיו תופעות לוואי לזריקת אפידורל, והרופא מחויב להיות במעקב אחר מצבה של המטופלת ולטפל בה במידת הצורך. במידה והוא לא עושה זאת, ולמטופלת נגרם נזק בשל כך, הוא ייחשב כרשלן.

יש להוכיח שהרופא ביצע את זריקת האפידורל בצורה רשלנית, ושלמטופלת נגרם נזק כתוצאה מרשלנותו של הרופא. הבסיס להוכחת רשלנות רפואית הוא הנזק שנגרם למטופלת והקשר הסיבתי בינו לבין הרשלנות של הרופא.

כן. ככלל, על המטופלת להסכים לכל פרוצדורה רפואית שנעשית בגופה, לרבות מתן זריקת אפידורל, למעט במקרים בהם יש צורך דחוף ומיידי במתן הזריקה.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ