רשלנות רפואית – הפלות

בדומה להליכם רפואיים אחרים בהם מעורב מגע יד אדם, גם בתחום ההפלות עשויים להתרחש מקרים של רשלנות רפואית – בין אם מדובר ברשלנות רפואית בהפלות עקב פעולות אקטיביות שבביצוען התרשל הרופא ובין אם מדובר בהיעדר מעקב ואבחון אחר מצבה של האישה – רשלנות רפואית בהפלות עשויה להותיר את האישה עם נזקים פיזיים רבים ויתרה מכך, במקרים קיצוניים, אף להוביל למותה.

במידה והינכן חוששות כי נגרמה לכן רשלנות רפואית בהפלה חשוב שתקראו.

מהי הפלה

הפלה היא פרוצדורה רפואית המשמשת להפסקת הריון. הלכה למעשה, מדובר בהתערבות רפואית פולשנית ועל כן, מבוצעת בבית החולים או לחלופין, במרכז רפואי שקיבל אישור ממשרד הבריאות לביצוע פרוצדורת ההפלה.

ביצוע ההפלה

הפלה מתבצעת תחת אשפוז יום כך שאין צורך בכך שהאישה תשהה באופן ממושך בבית החולים או במרכז הרפואי בו היא מבצעת את הליך ההפלה. הלכה למעשה, הרופאים צריכים לשקול מהי שיטת ההפלה המתאימה ביותר עבור נסיבותיה הרפואיות של האישה.

מהן הדרכים לביצוע הפלה

הפלה יכולה להתבצע באחת משתי דרכים – הראשונה באמצעות טיפול תרופתי והשנייה היא גרידה.

מתי בוחרים בטיפול תרופתי

בחירה בטיפול תרופתי עשויה להיות רלוונטי לא יאוחר מן השבוע השביעי להריון האישה.

מתי בוחרים בביצוע גרידה

ביצוע גרידה עשוי להיות רלוונטי לאחר השבוע השביעי להריון האישה – הגרידה מבוצעת תחת הרדמה מלאה.

בחירת אופן הפלה שגוי

רשלנות רפואית בהפלה עשויה להתרחש במקרה בו הרופא בחר בשיטת הפלה שאינה מתאימה לנסיבות המקרה. לדוגמא, ניסיון ביצוע הפלה באמצעות טיפול תרופתי כאשר טיפול זה כבר אינו רלוונטי בהתחשב בשלב הריון האישה ולחלופין, ביצוע גרידה כאשר לא היה צורך בכך. הלכה למעשה, הפלה באמצעות טיפול תרופתי, מטבע הדברים, מציבה פחות סיכונים לבריאותה של האישה בהשוואה לגרידה.

ביצוע גרידה כשאין בכך צורך

ביצוע גרידה כשנסיבות המקרה לא מצדיקות זאת, עשוי לפגוע בבריאות האישה ובאופן ספציפי – לפגוע בפוריותה.

ביצוע גרידה באופן שגוי

מלבד בחירת שיטת הפלה שגויה, הרופא יכול להתרשל בתפקידו בשל ביצוע ההפלה גופא באופן רשלני ובלתי מקצועי.

לצורך העניין, ביצוע גרידה באופן רשלני עשוי לפגוע באיברים פנימיים של האישה, פגיעה ברחם ואף להוביל לכך שהשלייה לא תוצא באופן מלא – כך, עשוי להיגרם זיהום בגופה של האישה שסביר שלא היה מתרחש אילו היה פועל הרופא באופן מקובל, מקצועי ועל פי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום ההפלות.

רשלנות במעקב אחר קרישי דם בהפלה

קרישי דם עשויים להופיע במהלך תקופת ההיריון בכלל ובמהלך הגרידה בפרט. חובתו המקצועית של הרופא היא לעקוב אחר מצבה הרפואי של האישה המטופלת בכלל וכן, לוודא שאינה סובלת מקרישי דם בפרט. במידה וסובלת האישה מקרישי דם, תזדקק האישה לקבל טיפול רפואי.

מהן ההשלכות של ביצוע מעקב רשלני

מעקב אחר קרישי דם שיתבצע באופן רשלני או לחלופין, היעדר מוחלט של ביצוע מעקב – עשוי לגרום לכך שבהינתן הופעתם של קרישי דם בגופה של האישה ההרה היא לא תקבל את הטיפול אותו היא צריכה לקבל.

היעדר קבלת הטיפול עשוי להוביל לנזקים חמורים בגופה של האישה ובמקרים חמורים יותר, אף להוביל למותה.

היעדר הסכמה מדעת

היעדר קבלת הסכמה מדעת, בשונה מעוולת הרשלנות הקלאסית, אינה מצריכה הופעתם של נזקים כאלה ואחרים בנפגע. הלכה למעשה, במידה ולא קיבל הרופא את הסכמתה המלאה והמיודעת של המטופלת לביצוע ההפלה הוא ייחשב כרופא רשלן – על כל ההשלכות הנובעות מכך.

מתי תתרחש היעדר הסכמה מדעת

הסכמה מדעת אינה הסכמה טכנית בלבד במסגרתה אמרה המטופלת שעתידה לעבור את הליך ההפלה “כן” לביצוע ההפלה.

הסכמה מדעת היא הסכמה שהתקבלה לאחר שהמטופלת שעתידה לעבור את ההפלה קיבלה לידיעתה את מירב המידע באשר לטיפול הרפואי אותו היא עתידה לעבור וכן, כמובן, מידע באשר לסיכונים וסיבוכים כאלה ואחרים שעלולים לקרות.

הצורך בהחתמה

משום שהפלה היא הליך שנחשב הליך פולשני, הסכמה חייבת להינתן תוך חתימה על טופס.

כמות המידע שיש להעביר

הלכה למעשה, ככל שהטיפול הינו דחוף יותר, כך כמות המידע אותו צריך להעביר הרופא למטופלת בטרם תסכים לבצע את ההפלה צריכה להיות גדולה יותר. בין אם מדובר במידע על ההליך וכמובן ההשלכות הנובעות מן ההליך.

מה קורה אם נגרם נזק בהיעדר הסכמה מדעת

הלכה למעשה, במידה והמטופלת חוותה נזק שלא הייתה מודעת כלל לכך שהינו תוצר אפשרי של הטיפול הרפואי שהיא עתידה לעבור ולמעשה, אילו ידעה, מבעוד מועד, כי נזק זה הוא תוצר אפשרי של ההפלה, היא הייתה בוחרת שלא לבצע את ההפלה – אזי שהיא תוכל לתבוע את הרופא הרשלן בגין היעדר הסכמה מדעת וכן, לתבוע פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

רשלנות רפואית הפלות – חוות דעת רפואית

במידה וקיים חשש כי אתן או מי מבני משפחתכם הייתה קורבן לרשלנות רפואית בהפלה – חשוב כי תצטיידו בחוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה. חוות דעת רפואית תעמוד על רכיבים חשובים ביותר בתביעת הרשלנות הרפואית בהפלה.

מידת הנזק שנגרם לאישה

חוות הדעת הרפואית תבקש לעמוד על גובה הנזק שנגרם למטופלת שנפגעה מן הרשלנות הרפואית ולמעשה תכמת אותו. כימות הנזק חשוב ביותר עבור הפיצוי העתידי.

קביעת מקור הנזק

חוות הדעת הרפואית תעמוד על מקור הנזק שגרם לפגיעה אצל המטופלת. לענייננו, חוות הדעת הרפואית תוכל לעמוד על כך שההליך הרפואי אותו עברה האישה הוא זה שגרם לכך שחוותה את הנזקים ממנה היא סובלת בהווה.

עמידה על רשלנותו של הרופא

על מנת שתביעת הרשלנות הרפואית תצא מן הכוח אל הפועל, יש צורך להצביע על כך שהרופא התרשל – קרי, נהג באופן שאינו מקצועי ואינו מקובל בתחום ההפלות.

הרופא המומחה שכותב את חוות הדעת הרפואית אשר בקיא במטריה הרפואית בתחום ההפלות, יבקש להתחקות אחר פעולותיו והחלטותיו של הרופא ובמידה ויסתייע – להטיל בהן דופי.

עמידה על הקשר הסיבתי

חוות הדעת הרפואית תסייע לעמוד על הקשר שבין התרשלותו של הרופא ובין הנזק. כלומר, שאילו הרופא היה נוהג כראוי ולא מתרשל, לא היה מתרחש הנזק ממנו סובלת האישה.

עמידה על גובה הפיצוי

חוות הדעת הרפואית תסייע לעמוד על גובה הפיצוי אותו ראוי כי תקבלו בגין הרשלנות הרפואית שחוויתן. הפיצוי הינו הכרחי על מנת שתוכלו להתמודד עם הנזקים שנגרמו לכן ולמעשה, לשקם את חייכן.

סיוע על ידי עורך דין רשלנות רפואית

עו”ד רשלנות רפואית בכלל ותחום הרשלנות הרפואית בהפלות בפרט, הוא איש מקצוע שמכיר ועוסק במטריה המשפטית בתחום דיני הנזקין מדי יום.

על כן, מדובר בדמות מפתח עבור תביעת הרשלנות הרפואית שלכן – הלכה למעשה, עורך הדין יוכל לבצע הערכה של סיכויי התביעה שלכן, להתמקד באיסוף הראיות המתאימות ולמעשה, ללוות אתכן מתחילת הדרך ועד קבלת הפיצוי הנכסף שיסייע לכן להחזיר את חייכן אל המוטב.

פנו אלינו

פנו אל משרדנו על מנת שתוכלו לקבל ליווי, סיוע וייצוג משפטיים מקצועיים וחסרי התפשרויות מטעם עורכי הדין המנוסים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית בהפלות.

הלכה למעשה, עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ותחום הרשלנות הרפואית בהפלות בפרט – עשוי להגדיל, באופן משמעותי, את סיכויי תביעת הרשלנות הרפואית בהפלות לצלוח. על כן, אל לכם להתפשר על פחות מן הטובים ביותר.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בהריון? לחץ כאן!

רשלנות רפואית – הפלות
רשלנות רפואית – הפלות

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית – הפלות

במידה והגורם הרפואה בוחר בפרוצדורת הפלה שגויה ושאינה מתאימה למצבה של היולדת או למצבו של הילוד, במידה והפרוצדורה עצמה מבוצעת באופן שגוי או לקוי, במידה והפרוצדורה מבוצעת ללא הסכמת היולדת ועוד.

כן. במידה והגורם הרפואי לא מבצע מעקב אחר היולדת בזמן ההיריון בכלל ובזמן ביצוע הפרוצדורה של ההפלה בפרט, למשל במעקב אחרי קרישי דם, והדבר מוביל לנזק ליולדת או לילוד – ניתן להחשיב זאת כרשלנות רפואית לכל דבר.

כן. כל פרוצדורה רפואית שמבוצעת בגופו של אדם דורשת את הסכמתו, וכך גם בנוגע להפלה. על הגורם הרפואי להסביר לאישה על ההליך, על הסיכונים שבו ולתת לה את כל המידע הנחוץ על מנת לקבל החלטה מושכלת.

יש להוכיח כי הגורם הרפואי התרשל בתפקידו, וכי התרשלות זו גרמה ליולדת לנזק.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ