לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית טיפת חלב

מרכזי טיפת חלב המשמשים כמרכזי רפואה מניעתית עבור תינוקות ופעוטות מעסיקים אחיות שלהן אחריות רבה על הכתפיים – הענקת טיפול רפואי בתינוקות שזה עתה הגיחו אל העולם. על כן, נדרשת מן האחיות מקצועיות חסרת פשרות בתפקידן, שכן הנזקים עשויים להיות קשים מאוד בהינתן התרשלות וחוסר מקצועיות. אולם, למרבה הצער, כפי שקורה לא פעם בתחומי רפואה אחרים, הרשלנות הרפואית אינה פסחה על מרכזי טיפת חלב והלכה למעשה, עשויה להתרחש בה כמו בכל מקום אחר.

מהם תפקידיה של טיפת חלב

לאחר הלידה המשמחת יופנה היילוד הטרי והוריו למרכז טיפת חלב – שם יקבלו שירותי רפואה מניעתיים עד שיגיע התינוק לגיל שנתיים. בטיפת חלב יקבלו תינוקות ופעוטות טיפול מטעם אחיות מוסמכות שלהן ידע בתחום. האחיות בטיפת חלב עשויות, בין היתר, להצביע על קיומן של בעיות התפתחותיות ו\או ליקויים רפואיים כאלה ואחרים בתינוק או בפעוט.

מתי עשויה להתקיים רשלנות רפואית בטיפת חלב

בדומה למקרים אחרים של רשלנות רפואית, רשלנות רפואית בטיפת חלב עשויה להתרחש ולהופיע בשלל מקרים שונים ומגוונים.

היעדר הענקת טיפול

האחיות בטיפות חלב חייבות להיצמד לסטנדרט המקצועי בתחום ולהעניק לילדים ולפעוטות טיפול – בדיקה עקבית של המשקל, הגובה, השמיעה, הראיה, ההתפתחות של התינוק ועוד.

הענקת טיפול שאינו הולם 

הענקת טיפול שאינו הולם ואינו מתאים לנסיבותיו הרפואיות של התינוק בהחלט עשויה לעלות לכדי רשלנות רפואית בטיפת חלב. הענקת טיפול שאינו מתאים מטעם האחיות בטיפת חלב עשויה להתבטא שלל אופנים ונסיבות.

מינון תרופתי שגוי 

מתן מינון תרופתי שגוי לתינוק או לפעוט מטעם האחיות בטיפת חלב עשויה להיות מסוכנת עבור חיי התינוק. בין אם מדובר במינון תרופתי נמוך שעשוי שלא להשפיע ובין אם מדובר במינון תרופתי גבוה מדי שעשוי, בפני עצמו, להסב נזק לתינוק – ייתכן כי כנגד האחות תתקיים עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בטיפת חלב.

חיסון שגוי

חיסון התינוק או הפעוט בחיסון שגוי שאינו מתאים לנסיבותיו הרפואיות של התינוק הוא מסוכן ועלול לפגוע בבריאותו של התינוק.

ביצוע החיסון באופן שגוי

גם במקרה בו החיסון המבוצע על ידי האחות הוא אכן החיסון הנכון שמתאים לנסיבותיו הרפואיות של התינוק או הפעוט – עדיין יכולה האחות להתרשל בביצוע והזרקת החיסון עצמו ובכך, לגרום נזק לתינוק או הפעוט.

ביצוע בדיקה פולשנית בהיעדר צורך

לעתים נדרשת בדיקה פולשנית כזו או אחרת בתינוק או בפעוט. אולם, לעתים, האחיות בטיפת חלב עשויות לבצע בדיקה פולשנית זו כאשר אינה נצרכת ולמעשה – מיותרת לביצוע.

מקרי התרשלות כלליים

הלכה למעשה, וכפי שיוסבר להלן, כל מקרה בו נהגה האחות בטיפת חלב שלא כפרקטיקה הרפואית הנוהגת והמקובלת בתחום – היא תיחשב כבעלת מקצוע שהתרשלה בתפקידה.

היעדר מתן הוראות להורים

לעתים, ההורים צריכים לקבל הוראות טיפול, על פי נסיבותיו הרפואיות הפרטיות של התינוק או הפעוט מטעם האחות בטיפת חלב. במידה והיה צורך במתן הוראות כאלה ואחרות ואילו האחות בטיפת חלב לא העניקה אותן להורים – היא עשויה להיחשב כרופאה שהתרשלה בתפקידה. יתרה מכך, במידה ובשל היעדר מתן ההוראות הללו נגרם לתינוק או הפעוט נזק – ייתכן ויש מקום לתביעה בגין רשלנות רפואית בטיפת חלב.

אי יידוע באשר לסיכונים 

מטבע הדברים, לעתים, יש צורך ליידע את ההורים באשר להשלכות והסיכונים הנשקפים לילדם בעקבות ביצוע חיסון או בדיקה כזו או אחרת. במידה ולא ניתן להורים הסבר ההולם את רמת ההסבר המקובל – ייתכן ותהיה האחות בטיפת חלב חייבת בנזיקין.

היעדר הפניה לבדיקה

במקרים מסוימים, בהתאם לנסיבות העניין, על האחיות בטיפת חלב להפנות את הוריו של התינוק או הפעוט לביצוע בדיקה רפואית כזו או אחרת בילדם. במידה והאחות הייתה צריכה, על פי הנסיבות שהיו לפניה, להפנות את התינוק או הפעוט לבדיקה ולא עשתה זאת – ייתכן ותחשב כאחות שהתרשלה בתפקידה

כיצד נוכיח רשלנות רפואית בטיפת חלב

בעת הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בטיפת חלב בפרט, על התביעה לעמוד כל כמה רכיבים מרכזיים וחשובים – על כמה מהמרכזיים שבהם נעמוד להלן.

נזק

מטבע הדברים, יש להצביע על קיומו של נזק כזה או אחר לתינוק או לפעוט על מנת שניתן יהיה לתבוע את הצוות הרפואי המטפל בגין רשלנות רפואית בטיפת חלב. אולם, לעתים, במקרה של היעדר הסכמה מדעת, עצם אי מסירת המידע והענקת הטיפול הרפואי למטופל כאשר לא ניתנה לכך הסכמה מלאה ומיודעת בהתאם לנסיבות העניין, עשויה להצדיק קיומה של תביעה נזיקית – גם בהיעדר נזק כזה או אחר.

התרשלות

רכיב ההתרשלות הוא רכיב מרכזי ביותר בתביעת הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בטיפת חלב בפרט. הלכה למעשה, על מנת שרכיב זה יתקיים יש להצביע על כך שהאחיות בטיפת חלב נהגו באופן שאינו מצופה מהן או לחלופין, לא נהגו באופן המצופה מהן על פי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום. הלכה למעשה, החל מן הרגע שיוצאת האחות בטיפת חלב מסטנדרט הסבירות המצופה ממנה, ייתכן ותהיה חבה ברשלנות רפואית בטיפת חלב בהתאם להתקיימות הרכיבים האחרים בתביעה.

הענקת טיפול שגוי – הלכה למעשה, במידה והוענק לפעוט או לתינוק טיפול שגוי מטעם האחות – היא תיחשב כבעלת מקצוע שהתרשלה בתפקידה רק במידה וניתן יהיה להצביע על כך שלא הייתה צריכה להעניק את הטיפול כפי שהעניקה אותו על פי נסיבות העניין. כלומר, שפעלה באופן שאינו סביר.

הקשר הסיבתי

רכיב הקשר הסיבתי מקשר, הלכה למעשה, בין רכיב הנזק ובין רכיב ההתרשלות שהוצגו לעיל. על התביעה להראות כי הנזק הינו תוצר של ההתרשלות. כלומר, אילו לא הייתה מתרחשת ההתרשלות והפעולה או אי הפעולה הבלתי תקינה של האחות בטיפת חלב – לא היה נגרם הנזק לתינוק או לפעוט. לצורך העניין, בהנחה והנזק שנגרם לפעוט היה קורה בכל מקרה ואין לו קשר להתרשלותה וחוסר המקצועיות של האחות בטיפת חלב – ייתכן ויתנתק הקשר הסיבתי ובהתאם כי תכשל תביעת הרשלנות הרפואית בטיפת חלב.

עורך דין רשלנות רפואית טיפת חלב

קבלת סיוע, ייעוץ וליווי משפטיים מטעם עורך דין העוסק בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בטיפת חלב בפרט עשויה לעשות את ההבדל בין תביעה נזיקית שתצלח ובין תביעה נזיקית שעתידה להיכשל ולהותיר את הנפגע בפני שוקת שבורה. פנו אלינו על מנת שנוכל לסייע לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם.

פנו אלינו

פנו אל משרדנו על מנת שתוכלו לקבל ליווי, סיוע וייצוג משפטיים מקצועיים וחסרי התפשרויות מטעם עורכי הדין המנוסים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית בטיפת חלב. הלכה למעשה, עורך דין מקצועי ומנוסה בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ותחום הרשלנות הרפואית בטיפת חלב בפרט – עשוי להגדיל, באופן משמעותי, את סיכויי תביעת הרשלנות הרפואית בטיפת חלב לצלוח. על כן, אל לכם להתפשר על פחות מן הטובים ביותר.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בלידה? לחץ כאן!

רשלנות רפואית טיפת חלב
רשלנות רפואית טיפת חלב

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית טיפת חלב

למשל במקרים של היעדר טיפול בילד או בפעוט, בהענקת טיפול שאינו הולם את מצבו של הילד או הפעוט, בהענקת טיפול תרופתי שגוי (הן מבחינת סוג התרופה והן מבחינת המינון שלה), מתן חיסון שגוי ועוד.

כן. יש ליידע את ההורים של הילד או הפעוט על כל פרוצדורה רפואית שהילד שלהם עתיד לעבור, לרבות יידוע בכל המידע הרלוונטי של ההליך ובסיכונים שלו. במידה ולא בוצע יידוע, הדבר יכול להיחשב כרשלנות רפואית.

על מנת להוכיח רשלנות רפואית, יש להראות כי הצוות הרפואי התרשל בתפקידו ולא נהג לפי הפרוטוקולים וההנחיות המקובלות, וכי לילד נגרם נזק כתוצאה מהתרשלות זו.

כן. על מנת לבחון האם המקרה עולה כדי רשלנות רפואית, מומלץ להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ