רשלנות רפואית סרטן השד

רשלנות רפואית סרטן השד היא מחדל רפואי חמור מאין כמוהו, שעלול לעלות למטופלות בחייהן. מדובר במחדל רפואי שעשוי לבוא לכלל ביטוי כאי אבחון או אבחון מאוחר מדי של סרטן השד, כאשר בשני המקרים הללו היכולת לטפל במחלה כראוי נפגעת ויחד עמה גם סיכויי ההחלמה של המטופלת.

מחדלים רפואיים בהקשר לסרטן השד מתרחשים לא אחת גם במסגרת הטיפול במחלה, כאשר לעיתים נבחר עבור המטופלת טיפול שאינו מתאים למצבה ואף עשוי להסב לה נזקים מרחיקי לכת שלא לצורך. במקרים מסוימים מתרחשת גם רשלנות רפואית בניתוח סרטן השד, או במהלך הכולל של המעקב אחר המחלה וקבלת ההחלטות הנוגעות לטיפול בה.

כאשר מתעורר חשד לכך שרשלנות רפואית מכל אחד מן הסוגים הללו התרחשה בהקשר לחולה בסרטן השד, מומלץ לפנות להתייעצות עם עו”ד רשלנות רפואית על מנת לבחון את ההיתכנות לקבלת פיצוי כספי במסגרת תביעת נזיקין שתוגש כנגד הגורמים האחראיים למחדל.

רשלנות רפואית באבחון סרטן השד

אין זה סוד שגילוי סרטן שד בשלביו המוקדמים הוא קריטי לשיפור סיכויי ההשרדות של האדם הלוקה במחלה. לא רק נשים נפגעות מסרטן השד. מדובר במחלה התוקפת גם גברים. בכל מקרה, כאשר אבחון סרטן השד מתבצע במועד מוקדם דיה, ניתן במקרים רבים אף להחליף ממנו לחלוטין.

אולם גם ההיפך הוא נכון, וישנם נשים (וגם גברים) לא מעטים ששילמו בבריאותם ובחייהם על אי גילוי של סרטן השד במועד. על מנת שאבחון המחלה יתבצע במועד המוקדם ביותר שניתן, נדרשים רופאים לגלות ערנות למצב בריאותם של מטופליהם ולהקפיד על התנהלות בהתאם לאמות המידה הבאות:

  • רופא מטפל מצופה לבצע תשאול רפואי מקיף של מטופליו החדשים והקיימים כאחד, ולסקור את ההיסטוריה הרפואית והמשפחתית של המטופל/ת, כדי להעריך האם הם נמצאים בקבוצת סיכון להופעת סרטן השד.
  • במידה וישנה היסטוריה משפחתית או אישית של סרטן השד או השחלות, על הרופא המטפל להפנות את המטופל/ת לבדיקות גנטיות רלוונטיות לשלילת קיומה של מוטציה גנטית כדוגמת BRCA.זהו שלב חיוני לגילוי נשאות גנטית התורמת להופעת סרטן השד, ולמעקב אחר האפשרות להופעתו, שיכול למנוע אבחון מאוחר מדי של המחלה.
  • הרופא המטפל נדרש להנחות את המטופל/ת בקבוצת הסיכון לבצע בדיקות מעקב קבועות לצורך אבחון סרטן השד בשלביו הראשוניים, במידה וגידול סרטני יתפתח.
  • רופא מומחה בתחום הכירורגיה שאליו מופנים מטופלים לבדיקות אבחון של סרטן השד, נדרש כמובן לבצע את הבדיקה באופן יסודי ועל פי אמות המידה המקצועיות המחייבות רופא בתחומו.

למאמר: רשלנות רפואית כתוצאה מאבחון רפואי שגוי

על חשיבותו הרבה של גילוי מוקדם של סרטן השד

גילוי מוקדם של סרטן השד הוא כאמור קריטי למתן טיפול יעיל במחלה ולמקסום סיכויי ההחלמה של החולים בה. ככל שגידול סרטני בשד או גידול סרטני שמקורו בתאי שד ונודד לרקמות אחרות בגוף, מזוהה בשלבי התפתחותו הראשוניים יותר, כך גדלה יעילות הטיפול במחלה. כאשר מדובר בגידול סרטני קטן יחסית, ניתן במקרים רבים להסתייע בטיפולים שמרניים, מבלי להגיע למצב המחייב כריתה של השד וטיפולים אונקולוגיים ארוכי מועד כגון הקרנות וכימותרפיה מתמשכות.

רשלנות רפואית בניתוח סרטן השד

רשלנות רפואית סרטן השד עשויה להתרחש גם בניתוחים להסרת גידולים סרטניים, כאשר בעקבות מחדל מצד הרופא המנתח, חלק מהגידול הסרטני אינו מוסר כהלכה ולא מתבצעת בדיקה של השוליים הנקיים כנדרש. קבלת החלטות שגויות במסגרת ניתוח סרטן שד יכולה לגרום לנזק חמור וכבד למנותח/ת ולפגוע במידה ניכרת בסיכוי הרמיסיה.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי רשלנות רפואית בניתוח סרטן השד אינה בהכרח מצב שבו רופא מנתח קיבל החלטה שגויה על רקע טעות בשיקול הדעת. הכוונה הינה למצב שבו תהליך קבלת ההחלטות התבצעה באופן לוקה בחסר שלא נשען על הידע הרפואי, פרוטוקולי הטיפול והסטנדרטים המקצועיים המחייבים כל רופא מנתח בתחום האונקולוגיה.

על האפשרות להגשת תביעת פיצויים בעקבות רשלנות רפואית סרטן השד

כאשר קיים חשד לכך שבשל רשלנות רפואית מצד גורמים רפואיים שונים, סרטן השד לא אובחן בשלב מוקדם מספיק, לא טופל כראוי או שלא נמנעה הישנותה של המחלה – יש מקום לפנות לעזרתו של עורך דין המסייע בהגשת תביעות רשלנות רפואית סרטן השד. זאת לשם בחינת ההיתכנות להגשת תביעת פיצויים כנגד גורמי הרפואה האחראיים למחדל הנ”ל.

תפקידו של עורך דין המלווה תביעות רשלנות רפואית בגין ליקוי באבחון או בטיפול בסרטן השד, הוא להוכיח לבית המשפט שהגורמים שטיפלו בלקוח/ה שלו לא פעלו בהתאם להנהלים ולסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחומם, לרבות המחויבות לשמירה על בריאות המטופל/ת.

כך למשל, במקרה של אי אבחון של סרטן השד במועד, יוצג לבית המשפט משך הזמן שחלף בין המועד בו נתגלו התסמינים ועד למועד אבחונו של הסרטן בפועל. במידה והמחלה לא אובחנה במועד בשל פענוח שגוי של תוצאות בדיקות, יוצג לבית המשפט תיעוד של הבדיקות שבוצעו ופיענוחן.

כך או כך, עורך הדין המלווה את תביעת הרשלנות הרפואית יידרש להוכיח כי קיים קשר סיבתי ישיר בין הנזקים שנגרמו ללקוח/ה שלו ובין ההתנהלות הרשלנית מצד הגורמים הרפואיים שהתנהלו מולו או מולה. סכום הפיצוי שאותו יפסוק בית המשפט עבור התובע/ת, יתבסס על היקף הנזק וחומרתו, אגב התחשבות בפגיעה בכושר העבודה, וההוצאות הרפואיות שנגזרו מהמחדל.

חוות דעת רשלנות רפואית בסרטן השד ומבחן הרופא הסביר

במסגרת הגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית סרטן השד, חשוב לבנות תיק הוכחות שיבסס את קיומו של קשר סיבתי בין התנהלות הגורמים הרפואיים לבין הנזקים שספג/ה המטופל/ת. לטובת העניין נהוג להסתייע בעורך דין המלווה תביעות רשלנות רפואית, שיכול לדאוג להציג את חוות דעתו של רופא מומחה בבית המשפט, כדי לגבות את טענות התביעה.

תפקידו של רופא מומחה המספק חוות דעת רשלנות רפואית בסרטן השד, הינו להוכיח לבית המשפט כי רופאי התובע/ת לא פעלו כמצופה מרופאים בתחומם ולפיכך נפגעה בריאות התובע/ת באופן המצדיק קבלת פיצוי כספי ראוי.

בהקשר זה קיים מונח הנדון בתביעת רשלנות רפואית סרטן השד ובכלל, הנקרא “מבחן הרופא הסביר”. ככל שמומחה מתחום הכירורגיה האונקולוגית יוכל להוכיח שהרופא המטפל העומד לדין לא נהג כשם שמצופה מכל רופא סביר בתחומו, סביר שעילת התביעה תוכר על ידי בית המשפט.

כאמור לעיל, סכום הפיצויים שאותם תפסוק הערכאה הדנה בתביעה, תלוי במידה רבה בחומרת הנזקים שנגרמו לחולה וההוצאות הכספיות שנגזרו מכך, כאשר גם לעוגמת הנפש של הנפגע/ת תינתן חשיבות לעניין קביעות היקף הפיצוי.

בשורה התחתונה

רשלנות רפואית סרטן השד היא מחדל רפואי חמור מאין כמוהו, שעשוי להתרחש בשל עיכוב באבחון המחלה, אבחון שגוי בשל פענוח לוקה של בדיקות, טיפול בלתי מתאים במחלה, ניתוח רשלני להסרת תאים סרטניים, או אי מעקב ראוי אחר המטופל/ת למניעת חזרת המחלה.

בכל מקרה שבו קיים חשש לכך שאירעה רשלנות רפואית בהקשר לסרטן השד, מן הראוי לגשת לייעוץ עם עו”ד רשלנות רפואית סרטן השד שיוכל לכוון את נפגע או נפגעת הרשלנות, לנקיטת הצעדים המשפטיים הנחוצים למימוש מלא של הזכויות הרפואיות המגיעות להם.

למאמר: רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה

למאמר: רשלנות רפואית מעקב

למאמר: כלים להגשת תביעת רשלנות רפואית בזמן אמת

מעוניינים להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית סרטן השד לגבי הגשת תביעת פיצויים? צרו קשר כעת!

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה? לחץ כאן!

רשלנות רפואית סרטן השד
רשלנות רפואית סרטן השד

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית סרטן השד

בסרטן השד ישנה חשיבות מוגברת לגילוי המחלה בשלביה המוקדמים, על מנת לשפר את סיכויי ההחלמה מהמחלה. ככל והמחלה התגלתה באיחור, או לא טופלה בצורה הנכונה או בזמן מהיר מספיק, הדבר יכול לעלות כדי רשלנות רפואית.

אבחון מאוחר של המחלה, אי ביצוע בדיקות מקדימות או שגרתיות לאבחון המחלה, טיפול לא הולם או לא מהיר מספיק במחלה, אי מעקב אחר מצבו של המטופל, רשלנות במהלך הטיפול או הניתוח ועוד.

כן. במידה וניתן להוכיח שהגורם הרפואי התרשל בתפקידו ולא פעל לפי הקריטריונים והפרוטוקולים הרפואיים הנדרשים, ושכתוצאה מכך נגרם נזק למטופל – יש בסיס ראייתי להגשת תביעת רשלנות רפואית.

כן. ישנה חשיבות רבה בקבלת חוות דעת מרופא מומחה בעת הגשת תביעת רשלנות רפואית, כדי להבהיר לבית המשפט את אופן ההתרשלות.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ