רשלנות רפואית בניתוח גב

כאבי גב הם הכאבים הנפוצים ביותר בעולם ובהתאם לכך, ניתוחי גב נחשבים להיות בין הניתוחים היותר שכיחים ברחבי העולם. אולם, למרות שניתוחים אלה עשויים להיות מנת חלקם של לא מעט מטופלים – רבים אינם מודעים לכך שניתוחי הגב הינם ניתוחים מורכבים שטעות בהם עשויה להיות הרת אסון עבור בריאותו של המנותח. רופא מנתח שפועל באופן בלתי מקצועי ורשלני עשוי להותיר את המטופל עם נזקים קשים ובמקרה של רשלנות רפואית – תביעה נזיקית עשויה להיות הכרחית.

מהו ניתוח גב

ניתוח גב כולל בתוכו שני סוגי ניתוחים – “ניתוח עמוד שדרה” וכן, “ניתוח פריצת דיסק”. ניתוחי גב, על אף שהינם ניתוחים דיי נפוצים אותם עוברים לא מעט מטופלים – הינם ניתוחים מסוכנים, מסובכים ופולשניים שאין להפחית מחשיבותם בשל הנפוצות שלהם.

ההשלכות של ניתוח גב כושל

הלכה למעשה, בשל ההתעסקות באזורים רגישים וקריטיים בגוף האדם – ניתוח גב כושל עשוי לגרום לכדי הופעתן של השלכות הרות גורל עבור המטופל. בין הנזקים האפשריים עומדים הגבלת יכולת הניידות על כל ההשלכות הנובעות מכך.

מתי עשויה לקרות רשלנות רפואית בניתוח גב

על מנת שאדם שנגרם לו נזק בעקבות ניתוח גם יוכל לתבוע את הצוות הרפואי שטיפל בו בגין רשלנות רפואית – יש להצביע על כמה גורמים חשובים ביותר.

קיומו של נזק

הלכה למעשה, על מנת שהמטופל יוכל לתבוע את הצוות הרפואי בגין רשלנות רפואית בניתוח גב עליו להראות כי אכן נגרם לו נזק. בהיעדר נזק, לא תהיה לנפגע עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בניתוח גב בפרט. יחד עם זאת, במידה ומדובר במקרה של “היעדר הסכמה מדעת” לביצוע הניתוח – יוכל המטופל לתבוע את הרופא המטפל גם בהיעדר קיומו של נזק פיזי כזה או אחר – על כך, נרחיב בהמשך מאמר זה.

התרשלות הצוות הרפואי

לאחר שעמדנו על קיומו של נזק, יש להראות שהצוות הרפואי חטא לביצוע תפקידו. כלומר, נדרש להצביע על כך שהצוות הרפואי נהג באופן שאינו מצופה ממנו בין אם באופן של מעשה ובין אם באופן של היעדר ביצוע מעשה שהיה על הרופא לעשות בנסיבות העניין. הלכה למעשה, רופא המבצע ניתוח גב ייחשב כרופא שהתרשל בתפקידו במידה ונהג באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום ניתוחי הגב.

מיקום מוטעה

מיקום מוטעה של פלטות, ברגים וחומרים אחרים בהם משתמשים הרופאים במהלך ניתוחי הגב עשויים להוביל לכדי הופעתן של פציעות בגוף המטופל.

ביצוע חתך שגוי

ביצוע חתך בלתי תקין ובאופן לא מקצועי שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית בתחום ניתוחי הגב עשוי לפגוע בכלי הדם ואף בעצב העיקריים וכך, לגרום למטופל לפציעה קשה ואף נכות.

היעדר התחשבות בטיפול תרופתי

הלכה למעשה, על הרופא המטפל לקחת בחשבון תרופות כאלה ואחרות אותן נוטל המטופל – תרופות מסוימות, עשויות להוות מכשול עבור מעבר הניתוח בהצלחה. לצורך העניין, ישנן תרופות כגון מדללי דם שעשויות להגביר את הסיכוי להופעתו של דימום חמור ועל כן, נדרשים הרופאים להיות מודעים לכך שהמטופל שלהם נוטל את התרופות הללו וכן, להורות להם להפסיק ליטול אותם – זאת, בכפוף לנסיבות הרפואיות בעניין.

היגיינה וסטריליות לוקות בחסר

מטבע הדברים, ביצוע ניתוח בכלל וניתוח גב בפרט בהיגיינה וסטריליות הנה עניין של מה בכך. במידה והרופא המנתח לא שמר על היגיינה וסטריליות בביצוע הניתוח ובשל כך נגרם למטופל נזק – בהחלט עשוי להיות המקרה רלוונטי לתביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח גב.

הרדמה רשלנית

מינון שגוי ואינו הולם של חומרי הרדמה עשוי לפגוע בבריאות המטופל וכן, לפגום בניתוח הגב עצמו.

קשר סיבתי בין ההתרשלות לנזק

כאשר עניינו בתביעת רשלנות רפואית, יש להצביע על קיומו של קשר סיבתי בין הנזק שנגרם למטופל ובין האופן הבלתי מקצועי והרשלני בו נהג הרופא המטפל. הלכה למעשה, במידה והרופא המטפל התרשל בתפקידו ונהג באופן לא סביר שאינו הולם את הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום ניתוחי הגב, אך הנזק לא נגרם בגין התרשלותו ולמעשה, נגרם בגין גורם אחר – אזי שאינה עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

עמידה על קשר בין ההתרשלות לנזק

אולם, במידה וניתן יהיה להצביע על כך שאילו היה הרופא המנתח נוהג באופן המקובל שהיה מצופה ממנו כרופא לא היה נגרם הנזק למטופל – אזי שאכן קיימת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בניתוח גב בפרט.

הפניה לביצוע ניתוח כאשר לא היה בכך צורך

כפי שכבר הבנתם, ניתוח גב הוא ניתוח קשה, מורכב ובעל השלכות הרות גורל עבור עתידו של המטופל. על כן, הפניה לביצוע ניתוח גב חייבת להיעשות בכובד ראש ולאחר שנשקלו מירב החלופות האחרות. במידה והרופא המליץ על ביצוע ניתוח גב בעוד היו חלופות אחרות, פחות פולשניות, אשר רלוונטיות למטופל – ייתכן ויהיה הרופא רשלן.

רשלנות רפואית לאחר ניתוח הגב

רשלנות רפואית בכלל ורשלנות רפואית בניתוח גב בפרט אינה חייבת להתבצע בהכרח בתוך חדר הניתוח ולמעשה, עשויה להתרחש גם לאחר הניתוח. הלכה למעשה, כאשר הסתיים ניתוח הגב, הרופא חייב למסור למטופל הנחיות מפורטות וברורות באשר להתנהלות הנדרשת ממנו בימי ההחלמה מן הניתוח ולעתים, כתלות בנסיבות העניין גם לבצע מעקב אחריו.

רשלנות רפואית בניתוח גב – היעדר הסכמה מדעת

הרופא המנתח חייב לספק למטופל שעתיד לעבור את ניתוח הגב את מלוא המידע שרלוונטי עבור גיבוש החלטה מיודעת ומושכלת באשר לביצוע ניתוח הגב. המידע שצריך להעביר הרופא למטופל כולל רכיבים רבים וביניהם: מהלך הניתוח, תופעות לוואי, סיכונים שעשויים לעלות מן הניתוח וכן, החלופות האפשריות לניתוח.

ניתוח דחוף

אולם, כלל שניתוח הגב יהיה דחוף יותר לביצוע בשל אפשרות לסיכון חייו של המטופל בעת עיכוב הניתוח – חובת הגילוי מדעת תהיה פחות היותר בהתאם.

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח גב

לתביעות נזיקין יש תקופת התיישנות באורך של 7 שנים – על כן, מומלץ לא להתעכב עם הגשת התביעה זמן רב מדי ובפועל, לפנות לעורך דין נזיקין מנוסה כבר החל מן הרגע שהינכם חושדים בקיומה של הרשלנות הרפואית.

קבלת פיצוי

במידה ויינתן פסק דין שיפסוק לטובת הנפגע על ידי הרשלנות הרפואית בניתוח גב או לחלופין, במקרה בו ייחתם הסדר פשרה בין הנפגע לבין הרופא או בית החולים – יוכל הנפגע להנות מפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו בעקבות הניתוח הכושל.

תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח גב – חוות דעת רפואית

בכל מקרה של תביעה בגין רשלנות רפואית וכן, במקרה של תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח גב – יש צורך להצטייד בחוות דעת רפואית שתהווה את אחד מאבני הבוחן החזקות ביותר של תביעת הרשלנות הרפואית. חוות דעת רפואית מטעם רופא מומחה לתחום הפגיעה תעזור לתביעה לעמוד על רכיבי הנזק, ההתרשלות, הקשר הסיבתי ועוד.

עמידה על התרשלות הצוות הרפואי

הרופא המומחה, על פי המידע המונח לפניו, יוכל להעריך האם הצוות הרפואי שטיפל בנפגע פעל כמצופה ממנו ובכפוף לסטנדרט המקצועי הנדרש.

עמידה על גובה הנזק

חוות הדעת הרפואית תבקש לכמת את גובה הנזק שנגרם לנפגע עקב ניתוח הגב הכושל – עמידה על רכיב זה הינה חשובה ביותר עבור קביעת הפיצוי ההולם.

עמידה על הקשר הסיבתי

חוות הדעת הרפואית תוכל אף לסייע לנפגע בעמידה על כך שההתרשלות היו זו שגרמה לנזקים מהם הוא סובל ולא גורם אחר שאינו קשור בהתנהגות הבלתי מקצועית של הצוות הרפואי.

עורך דין רשלנות רפואית בניתוח גב

קבלת סיוע, ייעוץ וליווי משפטיים מטעם עורך דין עם ניסיון בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ורשלנות רפואית בניתוח גב בפרט עשויה לעשות את ההבדל בין תביעה נזיקית שתצלח ובין תביעה נזיקית שעתידה להיכשל ולהותיר את הנפגע בפני שוקת שבורה. פנו אלינו על מנת שנוכל לסייע לכם לקבל את הפיצוי המגיע לכם.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בניתוח? לחץ כאן!

 

הגשת תביעת בגין רשלנות רפואית בניתוח גב
הגשת תביעת בגין רשלנות רפואית בניתוח גב

שאלות ותשובות - הגשת תביעת בגין רשלנות רפואית בניתוח גב

על המטופל להוכיח שנגרם לו נזק, ושיש קשר סיבתי בין הרשלנות שנגרמה בניתוח הגב לבין הנזק שנגרם למטופל. זהו הבסיס הנדרש להוכחה על מנת להגיש תביעת רשלנות רפואית.

מקרה בו הצוות הרפואי לא נהג לפי הפרוטוקולים המיועדים לניתוח, ביצע חתך לא תקין או במקום שגוי, לא שמר על היגיינה ועל סטריליות ברמה הנדרשת, התרשל באופן הרדמתו של המטופל ועוד.

כן. הרופא מחויב לתת למטופל את כל ההסברים הנדרשים על הניתוח ועל מצבו הצפוי לאחר הניתוח, ואף לעקוב ולבצע בקרה אחר המטופל שעבר את הניתוח. במידה והרופא לא עושה זאת, ונגרם נזק למטופל, הדבר יכול להיחשב כרשלנות רפואית.

כן. חוות דעת רפואית חשובה לעמידה על הנזק שנגרם למטופל, חומרתו והיקפו.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ