רשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה

לידה היא תהליך רגיש המחייב ערנות רבה מאוד מצד כל הגורמים הרפואיים המעורבים בו. למרבה הצער, לעיתים דווקא לאחר הלידה עצמה, מתרחש מחדל רפואי המוביל לפגיעה בילודה או בילוד. רשלנות רפואית בטיפול בילודים לאחר לידה עלולה לגרום לפגיעה חמורה בתינוקת או בתינוק, שבחלק מן המקרים הופכת לנזק ארוך טווח או קבוע ובמקרים אחרים, אף מסתיימת במותו של הרך הנולד.

אין חולקין על כך שרשלנות רפואית בטיפול בילודה לאחר לידה היא מחדל חמור מאין כמוהו, ולכן חשוב שהמשפחות הנפגעות ממקרים אלו ידעו מהן הזכויות שהחוק במדינת ישראל מעמיד לרשותן בהקשר להבאתם של אותם גורמים האחראים לטרגדיה, לדין.

רשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה – בכיה לדורות

רשלנות רפואית בטיפול בילודים אחרי הלידה היא מחדל חמור מאין כמוהו אשר נוטה להסתיים ברבים מן המקרים, בנזקים משמעותיים מאוד המשפיעים באופן שלילי ביותר על מצבו הבריאותי והתפקודי של הרך הנולד לשארית חייו. מטבע הדברים, תינוק או תינוקת שלא זכו לקבל טיפול רפואי הולם בסמוך ללידתם והפכו חולים, נכים או מוגבלים תפקודית בשל כך, הופכים תלויים בהוריהם וביתר בני משפחתם למשך שנים רבות.

לתלות זו נלוות גם משמעויות כלכליות מרחיקות לכת, מאחר ולא אחת תינוקות פגועים הופכים לילדים הזקוקים לטיפולים רפואיים בקביעות, עזרים רפואיים תומכים והתאמות בסביבתם היומיומית. לכן קיימת האפשרות להגשת תביעת רשלנות בטיפול בילוד/ה לאחר לידה, שנועדה לאפשר להורי הילד/ה הנפגע/ת לקבל פיצוי כספי שיסייע במימון ההוצאות הללו.

במה רשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה באה לידי ביטוי?

רשלנות בטיפול ביילודים יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון אופנים, וביניהם אי ביצוע מעקב רציף אחר מצב הילוד/ה, כשל באבחון מצוקה בילוד/ה, אי מתן טיפול כנדרש או מתן טיפול שאינו מתאים ואף מזיק. בכל אחד מהמקרים הללו, תינוקות שהם פגיעים ורגישים יכולים להינזק באופן חמור עד בלתי הפיך בעקבות התרשלותם של הגורמים הרפואיים שאמורים היו לטפל בהם, כאשר הנזקים נעים בין שיתוק ועד נזק נוירולוגי ממגוון סוגים אחרים, שנוטים להפוך את חיי הילד/ה לרצופי סבל, כאב וקשיים.

מה נחשב כרשלנות בטיפול בילוד/ה לאחר לידה?

בחדר הלידה נמצא עם היולדת צוות המיילדות כמו גם רופא ילדים, שאחראי לוודא כי הרך הנולד במצב בריאותי תקין. במידה ובעיה כלשהי מתגלה לפני הלידה, רופאים מומחים נוספים מתחום רפואת הילדים, יהיו נוכחים בחדר הלידה על מנת שהילוד/ה יוכל לקבל טיפול מיטבי בכל שלב בו עשוי להתעורר הצורך בסיוע רפואי. במרבית המקרים, האחריות לאבחון מצוקה בעובר או של היולדת, מוטלת על צוות חדר הלידה ו/או על רופא הנשים שטיפל באישה ההרה, בהינתן שהתגלו מומים או פגמים כלשהם בבדיקות הסקר טרום הלידה.

ברגע בו מגיח הילוד לאוויר העולם, רופא הילדים נדרש לבצע בדיקה מקיפה של הרך הנולד, על מנת לוודא שהוא בריא לחלוטין ואינו נזקק לקבלת טיפול רפואי בדחיפות. בשלב זה, ישנם מספר תרחישים העלולים להיחשב כרשלנות רפואית בטיפול בילודה ובכללם:

אי תשומת לב למצוקה מצד הילוד, ביצוע פעולות החייאה באופן בלתי תקין, בדיקה שאינה מקיפה דיה ועלולה להוביל לנזק משמעותי ובלתי פתיר לתינוק, התרשלות באבחון מום / פגיעה המחייבים טיפול רפואי ללא דיחוי, מתן טיפול בלתי מתאים לילוד/ה, טיפול לקוי או טיפול מאוחר מדי לבעיה שאותרה, ועוד. גם לאחר גילוי הבעיה וטיפול בה, הרופא המטפל מצופה לעקוב אחרי מצבו של הרך הנולד בכדי לוודא שלא יופיעו סיבוכים נוספים או ליקויים אחרים.

מה ניתן לעשות כאשר מתעורר חשד לרשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה?

כאשר נוצר חשד לכך שהתרחשה רשלנות רפואית במהלך הטיפול בילוד/ה אחרי הלידה, חשוב להתייעץ עם עו”ד לתביעות רשלנות בלידה בהקדם, במטרה להעריך את הפוטנציאל לקבלת פיצויים ואת גובהם, במסגרת הגשת תביעה נזיקית בגין המחדל הרפואי.

מאמר: תביעת רשלנות רפואית

מאמר: 5 טיפים להצלחה בתביעת רשלנות רפואית

אין ניתן להוכיח רשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה?

לשם הצלחת התביעה וקבלת פיצוי לנפגעים, עורך הדין המייצג את התובעים יידרש להוכיח לבית המשפט שישנו קשר מוחשי בין ההתנהלות הרשלנית לכאורה מצד הנתבעים ובין הנזקים שנגרמו לילוד / לילודה ולבני משפחתם.

הדבר נעשה על ידי הצגת השתלשלות האירועים כפי שהיא עולה מהתיעוד הרפואי בתיקה של האם ובתיק הילוד/ה, לצד עדות מרופאים מומחים בתחום הטיפול בילודים (נאונטולוגיה) שמסייעת להוכיח את טענת התביעה לחריגה של הנתבעים מעקרון הרופא הסביר.

מהו עיקרון הרופא הסביר ואיך הוא נוגע לרשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה?

עיקרון הרופא הסביר הוא אבן בוחן משפטית שאל מולה נבחנת טענת התביעה בתביעות רשלנות רפואית. משמעות המושג “הרופא הסביר” היא שבהינתן השתלשלות האירועים המתוארת בתיק, ניתן להניח כי כל רופא מיומן שיודע להפעיל שיקול דעת זהיר בעת הטיפול בילודים, היה פועל אחרת.

ככל שניתן יהיה להוכיח את קיומה של חריגה מעקרונות הטיפול המקובלים בילודים וממידת הזהירות הנדרשת מרופאים בתחום זה, כך גדלה הסבירות לכך ששופטי בית המשפט יפסקו פיצויים לטובת התובעים. אולם למרות האמור לעיל, נסייג ונאמר כי לא בכל המקרים פשוט להוכיח את הטענה לקיומו של קשר בין אופן התנהלות הרופא או הצוות הרפואי במחלקת היולדות, לבין הנזק שנגרם לילוד/ה.

בחלק מן המקרים תינוקות נולדים עם מומים מולדים, כך שגם אם הם מטופלים על פי כל הנהלים הרלוונטיים במדויק, התוצאה הסופית איננה זו שלה הורי היילוד ציפו. אי לכך, רק כשניתן להוכיח כשל באבחון המצב מצד הגורמים הרפואיים שהיו אמונים על הטיפול בילוד/ה, ו/או אי מתן טיפול רפואי כנדרש בשל סטייה של ממש מפרוטוקולי האבחון והטיפול המקובלים בילודים, ניתן למעשה לטעון לקיומה של רשלנות רפואית בטיפול בילוד/ה לאחר הלידה.

מהו סכום הפיצוי המשולם למשפחות שנפגעו מרשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה?

סכום הפיצויים שנקבע בבית המשפט בתביעות נזיקין שבהן הוכח דבר קיומה של רשלנות רפואית בטיפול בילודים, הם לרוב גבוהים למדי, כאשר מטרת הפיצוי היא לאפשר להורי התינוק או התינוקת הפגועים להעניק להם את הטיפול הרפואי הטוב ביותר שניתן להשיג בהתחשב בנסיבות.

מהו חלון הזמן להגשת התביעה?

תביעות פיצויים במקרי רשלנות רפואית בילודים, ניתנות להגשה עד הגיעו של היילוד לגיל 25. יחד עם זאת, רצוי שלא להמתין תקופה ארוכה כל כך, אלא להגיש תביעה עבור הילד מטעם ההורים, כדי שניתן יהיה לנסות ולהעניק לילד הפגוע את רמת החיים הטובה ביותר שניתן בעזרת כספי הפיצויים שיתקבלו במידה והתביעה תצלח.

כיצד עורך דין לתביעות כזו יכול לסייע במקרים כאלו?

תפקידו של עו”ד לרשלנות רפואית בטיפול בתינוקות, הוא לסייע לתובעים באיסוף כלל החומרים הרפואיים הנוגעים למקרה, לאמת את פרטי האירוע שהוביל לפגיעה בתינוק/ת ולהשיג חוות דעת של רופאים מומחים רלוונטיים שיחזקו את טענת התביעה לחריגה מסטנדרט הטיפול המקובל בתינוקות שאך נולדו.

הסיוע המשפטי אמנם אינו מאפשר להשיב את הנעשה, אך דמי הפיצויים שניתן להשיג בתביעת נזיקין שמנוהלת היטב, בהחלט מסייעים למשפחה שנפגעה מהמחדל הרפואי לגדל את הילד/ה בצורה הראויה ביותר ולהעניק לו או לה את כל הדרוש להם כדי להתגבר על הקשיים שהפכו בעל כורחם, למנת חלקם.

אם אתם סבורים כי נגרם לכם נזק כתוצאה מרשלנות רפואית נשמח לסייע לכם בייעוץ והכוונה לגבי סיכויי תביעתכם – שלחו פרטים בטופס ההתקשרות ועורך דין יחזור אליכם.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית? לחץ כאן!

רשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה
רשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ