לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית לידת פג

תקופת הריונה של אישה היא תקופה המלווה בחששות רבים מהבלתי צפוי, לצד הציפיה והתקווה לכך שהלידה תתקיים כמתוכנן, במועד המצופה ובלידת תינוק/ת בריא/ה כמובן. למרבה הצער, לא אחת בעקבות רשלנות רפואית לידת פג מתרחשת. מחדלים רפואיים המובילים ללידת פגים, חורגים מן ההסכמה הבלתי כתובה אשר קיימת בין רופאים למטופלות ההרות שלהם, בנוגע למחויבות של הצוות הרפואי להבטחת שלום היולדת והיילוד.

אף שלא בכל המקרים הללו בהכרח ניתן להוכיח כי בשל התרשלות של מי מחברי הצוות הרפואי שמעורב היה בלידה, לידת הפג אירעה, כאשר מתעורר חשד לכך, רצוי בהחלט להיוועץ בעורך דין המלווה  תיקי רשלנות רפואית בהריון ובלידה, על מנת שניתן יהיה לבדוק האם ישנה עילה ממשית ומוצקה להגשתה של תביעת פיצויים בגין המחדל הרפואי המדווח.

מהי לידת פג ומהם הסיבוכים המיוחסים ללידות מסוג זה?

לידת פג על פי הגדרתה, הינה לידה של תינוק/ת טרום השבוע ה- 37 להיריון או במשקל הנמוך מ- 25 ק”ג. לידה של פגים נחשבת מסוכנת לאור היותם של תינוקות אלו פחות בשלים ליציאה לאוויר העולם, מתינוקות שנולדו לאחר הריון מלא ותקין. הפגים הם תינוקות קטנים, עדינים ופגיעים יותר מתינוק שנולג במועד, ולכן קיימת נטייה להופעת סיבוכים שונים, כאשר סיכויי ההישרדות של הרך הנולד הם נמוכים יותר.

הסכנות בלידת פג

לידת פג איננה דבר רצוי מבחינה רפואית, לאור העובדה שתינוק שנולד טרם זמנו, הוא לרוב בעל משקל גוף נמוך מדי, מערכות בגוף שטרם הבשילו דיה וכושר הסתגלות נמוך לחיים שמחוץ לרחם אמו. מסיבות אלו, כשפג מגיח לאוויר העולם, את הימים או החודשים הראשונים לחייו הוא לרוב יעבור בפגיה בבית החולים שבו נולד, שם אמורה להתבצע בקרה הדוקה ושוטפת אחר התפתחותו ומצבו הרפואי, מטעם הצוות הרפואי בפגייה.

ככל שמדובר על פג שנולד בשבוע מוקדם יותר של ההריון, כך הסכנה לחייו היא רבה יותר, כמו גם הפוטנציאל להופעת מחלות וליקויים רפואיים שונים שעלולים לסכן אותו – החל מזיהומים למיניהם ועד לדימום מוחי.

אילו סוגי מחדלים רפואיים עלולים להוביל ללידה של פגים?

רשלנות רפואית לידת פג, עלולה להתרחש בשל העדר תשומת לב מספקת מצד הרופא המלווה את ההריון של אם לעתיד או בעקבות חוסר ערנות מצד הצוות הרפואי המלווה את הלידה. רשלנות רפואית המובילה ללידת פג עשויה לבוא לכלל ביטוי במגוון אופנים שונים וביניהם טעות בשיקול דעתו של צוות מחלקת היולדות שמובילה להחלטה לתת לאישה ההרה חומר לזירוז לידה או ליילד אותה טרום זמנה.

רשלנות רפואית לידת פג המתבטאת בפגיעה ביילוד ו/או ביולדת

למרות ממה שעשוי היה להשתמע מן האמור לעיל, לא כל תביעות הרשלנות הרפואית בלידת פג, מוגשות בהכרח על רקע מחדל רפואי שהוביל לעצם הלידה המוקדמת. ישנם גם מקרים שבהם לידת הפג היתה למעשה בלתי נמנעת, אך עקב התנהלות קלוקלת מצד הגורמים הרפואיים שהיו מעורבים בתהליך, נגרמו נזקים ליולדת ו/או לתינוקה – שאותם כן סביר כי ניתן היה למנוע בעזרת הקפדה נאותה על פרקטיקות הטיפול וחובת הזהירות המקובלות.

למשל, מקרים שבהם ההחלטה ליילד אישה התקבלה באיחור, כמו גם כשלים טכנים שהתרחשו בזמן הלידה המוקדמת, עלולים – ככל ובעקבותיהם נגרם ליולדת או לפג נזק נוסף עד כדי פטירה של מי מהם – עשויים להוביל להגשת תביעת רשלנות רפואית לידת פג. כך כמובן גם במקרה שבהם הפג לא זכה לטיפול זהיר, צמוד ואיכותי מספיק בפגייה ובשל כך נפגע מזיהומים או נזקים אחרים.

על גורמי הסיכון ללידת פג וסממני האזהרה שרופאים מצופים להגיב אליהם

לידות מוקדמות, לרוב אינן מתרחשות סתם כך. לידה מוקדמת של פג, עשויה להצביע על הופעתם של סיבוכים לסוגיהם במהלך ההריון, כגון: ריבוי עוברים בהריון, זיהומים, היסטוריה רפואית של לידה מוקדמת, התקצרות של צוואר הרחם, דימום וכן הלאה. במרבית המקרים, נשים הרות הנמצאות בסיכון גבוה ללידה בטרם עת, אמורות להימצא תחת מעקב רציף מול רופא הנשים המלווה את הריונן, מפאת החשש ללידת פג. השאיפה במקרים הללו הינה לנסות ולעכב את הלידה ככל שמתאפשר.

כך או כך, לכלל סימני האזהרה שמנינו לעיל, מצופה הרופא המלווה את ההריון לשים לב ולהתריע מראש על הפוטנציאל לסיבוכים שיובילו ללידה מוקדמת. ככל שהרופא המטפל באישה ההרה לא הבחין בסממנים הללו, או שאלו לא עוררו את חששו לאפשרות של לידה מוקדמת – באם יוולד פג בעקבותיהם, אותו רופא יהיה חשוף לתביעת רשלנות רפואית בלידת פג, בשל כך.

זאת בפרט אם בשל התעלמות הרופא מאותם תסמינים, לא בוצע כל מאמץ להשהות את הלידה המוקדמת, על ידי הנחיית האם ההרה להיכנס לשמירת הריון ולהקפיד על מנוחה מרובה – או במידה ועיכוב הלידה איננו אפשרי, לפחות לעודד את הריאות של העובר להבשיל.

מקרים אלו, מחייבים את הרופא המלווה את ההריון בניהול מעקב רציף ומפורט אחרי מצב היולדת לעתיד, ציון של הבדיקות שעברה בהריון ומועדן וכל מידע נוסף שיסייע בניהול יעיל וודאי יותר של מהלך ההריון.

רשלנות רפואית בפגיה

גם כשל בטיפול בפג בעת שהותו בפגייה, עשוי להוביל להגשת תביעת רשלנות רפואית בלידת פג. ישנם פרוטוקולי טיפול ברורים עבור הטיפול בפגים בתקופת שהותם בפגייה. כל סטיה מאותם נהלים או אי תשומת לב מספקת לשינויים במצבו של הפג, עלולים להסתיים בפגיעה חמורה ובלתי הפיכה לעיתים לתינוק.

למשל, שיתוק, נכות, נזק מוחי ובמקרים מסוימים – אף מוות. רשלנות רפואית מצד צוות הפגייה עלול, אם כן, להוביל לנזקים מרחיקי לכת שיותירו את היילוד פגוע לשארית חייו, אם בכלל ישרוד. לכן הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית לידת פג נוטים להגיע לסכומים משמעותיים מאוד.

איך ניתן להוכיח את עילת התביעה בתביעות המוגשות בגין רשלנות רפואית לידת פגים?

על מנת שהתובעים יצאו מתביעת רשלנות רפואית לידת פג, כאשר ידם על העליונה, התביעה תידרש להוכיח שהנזק שנגרם לתינוק או לאמו, היה תוצר ישיר של התרשלות מצד הגורמים הרפואיים שליוו את האם בהריון או בלידה, או לחילופין – היו אחראים על הטיפול באם או ביילוד לאחר הלידה.

לשם כך עורך הדין המייצג את התובעים נדרש להסתייע ברופאים מומחים מתחום רפואת הנשים והמיילדות, אשר יוכלו להתבונן על תיקה הרפואי של היולדת ותיקו הרפואי של היילוד, ולזהות האם אכן נפל פגם בהתנהלותם של מי מהגורמים הרפואיים שבאו עמם במגע.

כל סטייה מפרקטיקות האבחון והטיפול המקובלות בהקשר למניעת לידות מוקדמות, או לטיפול ביולדת וברך הנולד בעקבות לידה מסוג זה – עלולה לחשוף את הגורמים הרפואיים שטיפלו בהם לתביעת רשלנות רפואית, במידה ונגרמו לאם ו/או לילדה נזקים בשל כך.

למאמר: תביעת רשלנות רפואית

מה קורה במסגרת פגישת הייעוץ הראשונה מול עורך דין לתיקי רשלנות רפואית לידת פג?

כאשר מתעורר הצורך בהגשת תביעת פיצויים על רקע חשד לרשלנות רפואית בלידה או בהריון, הדבר הראשון שיש לעשות הוא להפגש עם עו”ד רשלנות רפואית שיש לו ניסיון ספציפי בתיקים דומים לשלכם. במסגרת פגישת ההיכרות הראשונית, נוהגים עורכי דין לרשלנות רפואית בלידת פגים, לבצע הערכה להיתכנות הניצחון בתביעה ולשווי הפיצויים שניתן לקבל במידה ותצלח.

במידה וניכר כי אכן קיימת עילה מוצקה דיה להגשת התביעה, עורך הדין יסייע לתובעים באיסוף התיעוד הרפואי הרלוונטי ויפנה אותם לבדיקת פרטי המקרה מול רופא מומחה מתחום המיילות שיוכל לספק לתביעה חוות דעת על התנהלותו של הצוות הרפואי העומד לדין.

פנו לעורך דין רשלנות רפואית בלידה היום!

רשלנות רפואית לידת פג
רשלנות רפואית לידת פג
אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ