רשלנות רפואית – מות פג

לידה בטרם עת של תינוק במצב רפואי ירוד, מסתיימת לעיתים במות פג, שהוא תרחיש עצוב וקורע לב. אולם אין פירושו של דבר שכל לידת פג נדונה בהכרח להסתיים במות היילוד. ישנם פרוטוקולי טיפול ידועים ומקובלים בפגים, שצוותי הרפואה מצופים לעמוד בהם על מנת להבטיח את סיכויי ההישרדות של הפג. לכן כאשר מתעורר חשד לכך שהגורמים שטיפלו בתינוק לא פעלו כנדרש מהם על פי סטנדרט הטיפול המקובל במקרים אלו, יש מקום לבחון אפשרות להגשת תביעת רשלנות רפואית – מות פג, בליווי של עו”ד רשלנות רפואית מנוסה.

ההשלכות הקטלניות של מקרי רשלנות רפואית – מות פג

מקרי רשלנות רפואית, מטבעם, גורמים בהכרח צער רב לנפגעים ובני משפחתם. אולם כשמדובר ברשלנות רפואית שהובילה למות פג, היגון כפול ומכופל. הערכות סטטיסטיות שהתפרסמו מטעם משרד הבריאות בישראל, מעידות על סיכוי של 1 ל- 10 תינוקות להיוולד כפג.

ישנן סיבות רבות שיכולות להוביל ללידת פג, לרבות לידה בטרם עת, היריון מרובה עוברים, וכן הלאה. ובכל המקרים ללא יוצא מן הכלל, ערנות מצד הגורמים הרפואיים עמם באה אם התינוק במגע במהלך הריונה, בלידה ולאחריה – היא קריטית לשיפור סיכויי ההישרדות של הפג והבטחת התפתחותו התקינה.

מנגד, רשלנות רפואית, בהכרח מחבלת בסיכוייו של הפג לשרוד את התקופה הקריטית שלאחר לידתו, בין שמדובר במחדל רפואי שהתרחש במהלך הלידה או כזה שאירע לאחריה, במסגרת הטיפול בפג והמעקב אחר מצבו בפגיה.

מה מאפיין לידת פג? 

לידת פג היא לידה שמתרחשת טרום השבוע ה -37 להריון, או לידה המתרחשת במועד שבה היילוד במשקל הנמוך מ – 25 גרם. לידת פג בעקבות לידה מוקדמת, מתבצעת אך ורק בלית ברירה, כאשר ניכר שהמשך ההריון מציב את חיי האם ותינוקה בסכנה ממשית או כשאין דרך לעכב את הלידה.

תינוק הנולד כפג, מצוי מטבע הדברים במצב רפואי עדין ביותר, מפאת העובדה שאבריו טרם התפתחו באופן המאפשר לו להתקיים מחוץ לרחם אמו, ובפרט ריאותיו. לכן פגים זקוקים לפיקוח רפואי קפדני והדוק, ולטיפול זהיר ומדויק מצד צוות חדר הלידה והפגיה.

מהם הסיכונים הקיימים בלידת פג?

לידת פג, כרוכה בפוטנציאל להופעת סיבוכים רפואיים רבים, המסכנים את בריאות היילוד ואף את המשך חייו. לפגים יש נטייה לסבול מקשיי נשימה, דמם מוחי, זיהומים וליקויים בריאותיים נוספים. לכן פגים נמצאים תחת פיקוח רפואי צמוד של צוותי הרפואה בבתי היולדות. כלל האצבע הוא שככל שהיילוד במשקל גבוה יותר ומערכות גופו ברמת בשלות מתקדמת יותר, כך הסכנה לחייו פוחתת.

מנגד, ככל שהפג נולד במשקל נמוך יותר – כך הטעות הקטנה ביותר בטיפול בו, עלולה להוביל להחמרה מסוכנת במצבםו. למעשה, גם טעות מינורית לכאורה בשיקול דעתם של הרופאים או האחיות המטפלים בפג, עלולה להסתיים במות היילוד.

למותר לציין כי גם לפרק הזמן בו הפג נותר בפגיה, יש חשיבות מכרעת. זאת מאחר וככל שהתינוק נותר בפגיה זמן רב יותר – כך הוא חשוף יותר לפגיעה מזיהומים שעלולים להעמיד את חייו בסכנה. לכן ישנה משמעות רבה למעקב המבוצע בידי צוות הפגיה אחר התפתחות הפג.

כיצד רשלנות רפואית המובילה למות פג מתרחשת?

רשלנות רפואית המובילה למותו של פג, היא מחדל רפואי חמור מאין כמובו וקשה ביותר להתמודדות עבור הורי התינוק ויתר בני המשפחה. רשלנות רפואית שהובילה למות פג עשויה היתה להתרחש הן במהלך הלידה והן לאחריה, במגוון אופנים, לרבות:

  • אי אבחון של מצוקה עוברית של הפג במהלך הלידה
  • אי אבחון של מצוקה של הפג או מום כלשהו בעת שהותו בפגיה
  • עיכוב בקבלת ההחלטות הנוגעות לאופי הטיפול הנחוץ ליילוד
  • מעקב לקוי אחר מצבו הבריאותי של הפג (למשל, כמו אי בדיקה של מדדי התינוק באופן עקבי)
  • טיפול שגוי או לוקה בחסר
  • אי הקפדה על הפרוטוקולים למניעת חשיפה של הפג לגורמי זיהום שונים בעת שהותו בפגיה

 

מה ניתן לעשות כשמתעורר חשד לרשלנות רפואית כגורם למות פג?

כשקיים חשד לכך שהתרחשה רשלנות רפואית הנוגעת לאבחון מצבו של העובר או בטיפול בתינוק שאובחן כפג, שבעקבותיה נפטר היילוד, יש מקום להתייעץ עם עו”ד רשלנות רפואית בעל ניסיון בתיקים דומים. עורך דין מסוג זה יוכל להעריך את הכדאיות בהגשת תביעת פיצויים, לאמוד את היקף הפיצויים שהתובעים עשויים להיות זכאים לקבלתם, ולסייע בהכנת חומרי התביעה להליך המשפטי, ככל ויוחלט להמשיך באפיק זה.

אילו פיצויים מגיעים לנפגעי רשלנות רפואית – מות פג?

הורים נפגעי רשלנות רפואית – מות פג, עשויים להיות זכאים לקבלת פיצוי כספי בסכום משמעותי מאוד, במידה ויבחרו להגיש תביעת נזיקין בליווי עו”ד רשלנות רפואית מנוסה. זאת מאחר והצוות הרפואי שמטפל בפגים, מצופה לעמוד בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, ולו מפאת מידת פגיעותם הגבוהה של תינוקות שנולדו כפגים ותלותם בגורמים האמונים על הטיפול בהם.

הדרך להגשת תביעת פיצוים בגין רשלנות רפואית – מות פג

ראשיתה של כל תביעת פיצויים המוגשת במקרי רשלנות רפואית – מות פג, הינה בהתייעצות עם עורך דין העוסק בתיקי רשלנות רפואית בלידה. במסגרת הייעוץ מול עו”ד כאמור לעיל, מתבצעת בדיקה של נסיבות המקרה, ובהתאם לאלו – הערכת היתכנות לקבלת פיצוי כספי בשיעור שמצדיק הגשת תביעת נזיקין.

הבסיס להצלחה בתביעת רשלנות רפואית – מות פג

על מנת לשפר את הסיכויים לקבלת פיצוי כספי הולם בתביעת רשלנות רפואית – מות פג, יש לבנות תיק הוכחות חזק המציג קשר ברור בין התנהלותם של גורמי הרפואה הנתבעים לבין מותו של היילוד. במסגרת תפקידו, אמון עורך דין רשלנות רפואית, על איסוף החומרים והראיות הנוגעים לאירוע המדובר.

ראיות אלו מגובות בחוות דעת רפואית מרופא מומחה, המעיד בבית המשפט לטובת התובעים. ככל שעורך הדין המייצג את התביעה, יצליח להוכיח לבית המשפט כי התנהלות גורמי הרפואה שאמונים היו על הטיפול בפג, לא עמדה בסטנדרט המקצועי המקובל בתחום עיסוקם, כך גדל הסיכוי להשגת הפיצוי המיוחל.

היכנסו לקבלת כלים להגשת תביעה בזמן אמת

רשלנות רפואית – מות פג במבחן הרופא הסביר

הבסיס להכרעת הדין לטובת התובעים בתביעות רשלנות רפואית – מות פג, הוא כאמור הוכחת קיומו של קשר סיבתי מובהק, בין הנזק שנגרם לפג לבין התרשלותם לכאורה של אנשי המקצוע שטיפלו בו. הוכחת קשר סיבתי כזה אינה עניין של מה בכך, היות והיא מחייבת היכרות עם הטרמינולוגיה של עולם הרפואה באופן כללי ושל תחום רפואת הילדים.

מסיבה זו, מסתייע עורך הדין המלווה תביעות מסוג זה, בחוות דעתו של רופא מומחה מהתחום האמור. הרופא המומחה הוא בעל הידע והכישורים הדרושים כדי להוכיח האם הנתבעים פעלו כמצופה מהם במקרה המדובר, או כשם שהיה פועל “הרופא הסביר” באותן נסיבות. סוגיה זו, ידועה בעגה משפטית כ”מבחן הרופא הסביר” והיא משמשת כאבן בוחן לצדקתם של התובעים בתביעות רשלנות רפואית מסוגים שונים.

למי נפגעי רשלנות רפואית – מות פג יכולים לפנות למיצוי זכויותיהם?

אם נפגעתם ממקרה מצער של רשלנות רפואית שהובילה למות תינוקכם שנולד כפג, דעו כי אתם עשויים להיות זכאים לקבלת פיצויים בהיקף משמעותי. אנו במשרד עו”ד כפיר דיין דובב, נשמח לסייע לכם ולייעץ לכם כיצד לפעול כדי לממש את מרב הזכויות שלכם.

למאמר: רשלנות רפואית בהריון

למאמר: רשלנות רפואית בלידה

 

נפגעם מרשלנות רפואית? זה הזמן לפנות להתייעצות משפטית מקצועית עם משרד עו”ד כפיר דיין דובב. פנו אלינו בהקדם לקבלת סיוע משפטי איכותי בלי התחייבות!

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בלידה? לחץ כאן!

רשלנות רפואית - מות פג
רשלנות רפואית – מות פג

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית - מות פג

רשלנות רפואית במות פג מתרחשת כאשר צוותי הרפואה לא התנהלו בצורה הנדרשת מהם ולפי הנהלים והפרוטוקולים המקובלים בלידת פג, כך שהפג נפטר עקב אי מתן הטיפול ההולם והמהיר שהיה נדרש על מנת למנוע את מותו.

מקרים של אי אבחון של מצוקת העובר הפג במהלך הלידה או בעת שהותו בפגיה, שיקול דעת מוטעה או לא מספיק מהיר בקבלת החלטות של הצוות הרפואי, מעקב לקוי אחר המצב הבריאותי של הפג, טיפול חלקי או שגוי בפג ועוד.

כן. במידה וניתן להוכיח שהצוות הרפואי לא נהג לפי הנהלים המקובלים, שגו באופן הטיפול או המעקב אחר מצבו של הפג, ובכך גרמו למותו של הפג – ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית.

יש להיעזר בעורך דין רשלנות רפואית, שיבסס תשתית ראייתית הנדרשת לתביעה, וכך ניתן לזכות בפיצויים.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ