רשלנות רפואית בניתוחי עיניים

רשלנות רפואית בניתוח עיניים פירושה מחדל מצד גורם המספק שירות בתחום רפואת העיניים. כאשר מתייחסים למונח זה, הכוונה הינה לכשל באבחון מחלת עיניים או ליקוי ראייתי, מתן טיפול לא מתאים או קלוקל, מחדל רפואי בביצוע ניתוחי עיניים, וכל חריגה אחרת מן הנהלים הרפואיים המקובלים בתחום רפואת העיניים, אשר הובילה לפגיעה בבריאות המטופל או להחמרה במצבו שנתן היה למנוע. בסקירה להלן נדון באופנים השונים שבהם רשלנות ברפואת עיניים עלולה לבוא לידי ביטוי, ובדרך בה ניתן להתמודד עם תרחישים מסוג זה בכלים משפטיים.

על ההשלכות של רשלנות רפואית בניתוחי עיניים בראייה ארוכת טווח

חוש הראיה הוא אחד מחמשת החושים שלנו, והעיניים שהן איברי הראיה – מגלמות תפקיד חשוב ביותר בתפקודו התקין של כל אדם. מכיוון שכך, כאשר חוש הראיה ניזוק, איכות החיים נפגעת גם היא בצורה משמעותית מאוד. זוהי, אם כן, הסיבה לכך שנזקים שנגרמו לעיניו או לראייתו של אדם, ובייחוד כאשר אלו נגרמו על רקע רשלנות רפואית בניתוח עיניים, עשויים להוות עילה להגשת תביעת נזיקין, העשויה לזכות את התובע בפיצוי כספי בסכום משמעותי.

הגדרתה של רשלנות רפואית בתחום העיניים ובכלל

רשלנות רפואית ברפואת עיניים, כמו גם רשלנות רפואית בתחומי רפואה אחרים, משמעה הענקת שירות רפואי או טיפול רפואי לסוגיו, ללא הקפדה מספקת על מידת הזהירות הסבירה, שאיש מקצוע בתחום הרפואה האמור מצופה לפעול לפיה. יחד עם זאת, הסטייה מרמת הזהירות המקובלת, כשלעצמה, אינה מהווה עילה מספקת לפסיקת פיצויים לתובע.

המרכיב שהופך את המחדל הנ”ל לעילה מספקת להגשת תביעת נזיקין, היא עצם קיומם של נזקים שנגרמו למטופל כפועל יוצא של אותה סטייה ממידת הזהירות הנדרשת, ומן הנורמות המקובלות בתחום רפואת העיניים ותחומים משיקים. זאת בהינתן וניתן להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בינם לבין המחדל הרפואי המדווח.

התנאים להכרה ברשלנות רפואית עיניים כעילה לקבלת פיצוי כספי

על מנת שאדם שהגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בעיניים, יהיה זכאי לקבלת פיצוי כספי מהנתבע, עליו להוכיח כי הנזקים שעליהם הוא מדווח, נגרמו לו בשל התרשלותם של הגורמים הרפואיים שעימם בא במגע, וכי לא היו נגרמים בלעדיה.

מתי רשלנות רפואית עיניים עשויה להתרחש ובמה היא מתבטאת?

רשלנות רפואית ברפואת עיניים עשויה לבוא לידי ביטוי בשלב האבחון של בעיות עיניים, בשלב הטיפול במחלות עיניים, פציעות עיניים או ליקויי ראיה, או בעצם אי הפניית המטופל לקבלת טיפול עיניים הדרוש לו.

רשלנות רפואית עיניים עשויה להתרחש כאמור, במספר צמתים עיקריות ובהן:

רשלנות רפואית באבחון בעיות עיניים

השלב הראשון לקראת מתן טיפול רפואי אפקטיבי בכל תחום שהוא, הוא אבחון הליקוי הרפואי ממנו סובל המטופל. אין זה שונה, כמובן, כשמדובר בבעיות עיניים, מחלות עיניים או ליקויי ראיה. אבחון של בעיות עיניים במועדן, הוא חיוני למניעת החמרה בבעיה ומניעה של נזקים בלתי הפיכים לבריאות העין ולראייתו של המטופל.

כמובן, לא רק אבחון מאוחר של בעיות עיניים עשוי להיחשב כביטוי לרשלנות רפואית, אלא גם טעות במתן האבחנה עצמה – בין אם במסגרת מתן אבחנה שגויה או ייחוס הבעיה לגורם שגוי. זאת בהינתן והכשל באבחון הליקוי בעיניים גרם לאי מתן טיפול מתאים או המנעות ממתן טיפול בכלל, עד כדי פגיעה בעיני המטופל, בראייתו או בבריאותו הכללית.

רשלנות רפואית בטיפולי עיניים

רשלנות רפואית עיניים עשויה גם להתרחש בשלב מתן הטיפול עצמו. טיפול בבעיות עיניים עשויה להיות טיפול תרופתי, טיפול בעזרת עזרים מסוימים או טיפול ניתוחי.

מתן טיפול שגוי בבעיית עיניים או ראיה עשוי בהחלט לשמש כעילה להגשת תביעת נזיקין בגין רשלנות רפואית. הטיפול השגוי עלול להתבטא במתן תרופות לא מתאימות למטופל, הימנעות ממתן תרופות שיכלו להיטיב עם המטופל, או הפנייה של המטופל לטיפולים שאינם מתאימים למצבו או אינם נחוצים לו, ככל שאלו פגעו בעיניו, לראייתו או לבריאותו הכללית.

כמובן, גם הימנעות ממתן טיפול כנדרש, עשויה להחשב כביטוי של רשלנות רפואית בטיפולי עיניים, במידה ואי הטיפול הוביל להחמרה במצבו של המטופל או להופעת נזק שלא היה נוצר אילו הטיפול המתאים היה ניתן במועד.

יתרה מכך, בכל הנוגע לטיפולי עיניים וראיה, גם אי קבלת הסכמה מדעת מצד מטופל לקבלת טיפולי עיניים, עשויה להיחשב כרשלנות עיניים, במידה ומטופל עבר טיפול עיניים מבלי שנתן את הסכמתו המפורשת לכך.

למאמר: רשלנות רפואית בטיפול

רשלנות רפואית בניתוח עיניים

רשלנות רפואית בניתוח עיניים, פירושה כשל רפואי בביצוע ניתוחי עיניים, המתרחש כאשר פעולה כירורגית באזור העין מבוצעת שלא בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הנהוגים בתחום רפואת העיניים או בתחומים משיקים הנוגעים להליכים כירורגיים (החל מהרדמה ועד סטריליזציה של מכשור רפואי המצוי בשימוש בזמן הניתוח).

כאשר נזק נגרם לעיניו של המנותח, לראייתו, לבריאותו הכללית, או למראהו החיצוני בשל התרשלות מצד המנתח או הצוות הרפואי בחדר הניתוח, במרפאה או בבית החולים – לנפגע קמה עילה להגשת תביעת נזיקין ודרישת פיצוי כספי על רשלנות רפואית בניתוחי עיניים.

כמו כן, גם כאן נדרשת הסכמה מדעת של המטופל לביצוע הפעולה הכירורגית וזאת לאחר שהובהרו לו מפורשות ובבירור הסכנות והסיכונים הכרוכים בהליך הניתוחי.

ככל שניתוח עיניים בוצע ללא החתמת המטופל על טופס הסכמה מדעת לביצוע ההליך, ומבלי שהודרך כיאות על ידי רופאיו – גם אז יהיו הרופאים המעורבים חשופים לתביעת רשלנות רפואית בניתוח עיניים. זאת למעט מקרים יוצאי דופן שבהם מפאת הדחיפות במתן טיפול רפואי לאדם, עשוי להתבצע ניתוח ללא קבלת הסכמתו המפורשת לכך.

הדבר רלוונטי בעיקר כאשר מדובר בטיפול מציל חיים או טיפול שעשוי למנוע מאדם לאבד את ראייתו במצב בו הוא אינו כשיר לאשר את ההתערבות הכירורגית. כמובן, אין זה המצב כשמדובר על ניתוחי עיניים אלקטיביים או קוסמטיים המתבצעים מבחירה.

הדרך להתמודד עם ההשלכות של רשלנות רפואית עיניים במישור המשפטי

אדם שסבור כי ראייתו, בריאותו הכללית או מראהו החיצוני נפגעו בשל רשלנות רפואית בעיניים לסוגיה, רשאי להגיש תביעת רשלנות רפואית בדרישה לקבלת פיצוי מהגורם האחראי. אולם לפני שנוקטים בפעולה משפטית כה מרחיקת לכת ויקרה, מן הראוי לבחון תחילה את סיכויי ההצלחה שלה. הדרך המומלצת ביותר לעשות זאת הינה על ידי פנייה להתייעצות עם עורך דין מתחום הנזיקין, שיש לו הכלים לאמוד על סמך נתוני המקרה את ההיתכנות לקבלת פיצויים מהנתבעים.

חוות דעת רשלנות רפואית עיניים וחשיבותה להצלחת תביעת הפיצויים

כאשר מגישים תביעת רשלנות רפואית בגין פגיעה בעיניים, הצגת חוות דעת מטעם רופא עיניים מומחה, היא חלק בלתי נפרד מהתהליך. חוות דעת מסוג זה היא הדרך של התובע להמחיש לבית המשפט את חומרת הנזק שנגרם לו, ולבסס את טענותיו לקיומו של קשר סיבתי בין ההתנהלות של הנתבע לבין הפגיעה בעיניו או בבריאותו.

היכנסו לקבלת כלים להגשת תביעה בזמן אמת

בשורה התחתונה

למרות האמור לעיל, אין בעצם הגשת תביעת רשלנות רפואית עיניים, כדי להבטיח שבית המשפט יפסוק בהכרח פיצויים לטובת התובעים. במרבית המקרים, הנתבעים מגיעים ערוכים להליך המשפטי כאשר הם מגובים בעורכי דין מקצועיים שיודעים להתמודד עם תביעות מסוג זה. לכן חשוב שגם התובעים יגיעו להליך בלוויית עו”ד רשלנות רפואית מיומן הבקיא בתביעות נזיקין המוגשות בהקשר למחדלים ברפואת עיניים ויודע לבנות קייס חזק לטובת לקוחותיו.

 

נפגעתם מרשלנות רפואית עיניים? זה הזמן לפנות להתייעצות משפטית מקצועית עם משרד עו”ד כפיר דיין דובב. פנו אלינו בהקדם לקבלת סיוע משפטי איכותי.

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בניתוח? לחץ כאן!

רשלנות רפואית עיניים
רשלנות רפואית עיניים

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית בניתוחי עיניים

רשלנות רפואית עיניים מתייחסת למצב בו אנשי מקצוע בתחום רפואת העיניים מספקים למטופל שירות לקוי או לא הולם, באופן שגורם לו לנזק. השירות יכול לכלול ניתוחי עיניים, אבחון מחלת עיניים או ליקוי עיניים אחר, וככל מדובר על חריגה מהנהלים הרפואיים המקובלים בתחום.

אי אבחון של מחלה או ליקוי בעיניים, אבחון מאוחר של מחלת עיניים, אי מתן טיפול הולם לליקוי, מתן טיפול שגוי או חלקי למחלה, אי יידוע המטופל בסיכונים שיש לטיפול, אי מעקב אחר מצבו של המטופל, אי הפניית המטופל לבדיקות המתאימות ועוד.

יש להוכיח שהצוות הרפואי לא נהג כפי שמצופה מ”רופא סביר” לנהוג, חרג מהנהלים והפרוטוקולים המקובלים בתחום, ושחריגה זו גרמה לנזק למטופל.

יש להיעזר בעורך דין רשלנות רפואית, שיבסס את התשתית הראייתית הנדרשת לתביעה, לרבות הבאת חוות דעת מומחה. כך ניתן לזכות בתביעה ולקבל פיצויים.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ