לוגו משרד עורך דין כפיר דיין ושות

רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה

ניתוח לקיצור קיבה, או כשמו בעגה הרפואית – ניתוח בריאטרי, הוא הליך כירורגי אלקטיבי, המתבצע לטובת טיפול בהשמנת יתר. ההליך מבוצע באמצעות לפרוסקופיה שהיא הליך כירורגי זעיר פולשני. תכליתו הינה לצמצם את כמויות המזון הנצרכות בידי המנותח באמצעות שינוי אנטומי במערכת העיכול.

אולם למרות התועלות הגלומות בניתוח מסוג זה, עבור מי שנאבקים להתמודד עם משקלם, כרוכים בהליך גם סיכונים לתופעות לוואי וסיבוכים שונים. בנוסף לכך, מפעם לפעם נשמעים דיווחים על ניתוחים בריאטריים שתוצאותיהם הובילו לפגיעה ארוכת טווח במטופל על רקע מחדל רפואי. במאמר זה נתמקד בסוגיה החשובה: מה אפשר לעשות אם מתעורר חשד לרשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה ובמי ניתן להסתייע.

על הסיכויים והסיכונים בניתוחי קיצור קיבה

העידן המודרני מביא עימו סוגים שונים של תחלואים ומכאובים שלא היו בהכרח מנת חלקה של האנושות בעיתות קדומות יותר. אחת הבעיות הנפוצות יותר היא תופעת השמנת היתר הרווחת באוכלוסיה המערבית. מדובר בתופעה בהיקף נרחב להפליא בעולם הגורמת לתחלואה נלווית ומציבה את הסובלים ממנה בסכנת חיים של ממש.

על רקע זה פותחו ניתוחי קיצור קיבה שנועדו לספק מענה יעיל לאכילת יתר והשמנת יתר, באמצעות יצירת תחושת שובע מלאכותית אצל המטופל גם בצריכה מועטת של מזון. אף שככלל, ההליך נחשב פשוט יחסית, כאשר הוא מתבצע באופן רשלני או בלתי תקין תוצאותיו עלולות להיות הרות אסון עבור המנותח.

במה רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה מתבטאת?

רשלנות רפואית בניתוחי קיצור קיבה מתבטאת בהתנהלות בלתי זהירה ו/או כזו החורגת מהרמה המקצועית המצופה ממנתחים בריאטריים ו/או מפרוטוקולי הטיפול במנותח טרום הפעולה הכירורגית, במהלכה ובשלבי ההחלמה ממנה כמו גם שלבי המעקב.

על חומרתם הרבה של מקרי רשלנות רפואית בניתוחי קיצור קיבה

חומרתם של מקרי רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה היא רבה מאוד, לאור העובדה שניתוח לקיצור קיבה הינו ניתוח אלקטיבי – קרי, הליך ניתוחי שאין הכרח לעבור אותו במרבית המקרים, אלא מבוצע מבחירה ובעקבות המלצת הרופאים כדי להיטיב עם המטופל ולשפר את איכות חייו.

לכן כאשר אי עמידה של העוסקים במלאכה, בנהלי הבטיחות ובסטנדרט המקצועי הנדרש, מובילה לפגיעה בבריאות המטופל במקום לשיפור שלה, הדבר מצדיק הגשת תובענה נזיקית ודרישת פיצויים משמעותיים מהגורמים האחראיים למחדל זה.

השלבים שבהם עלולה להתרחש רשלנות רפואית בניתוח בריאטרי

מחדלים רפואיים עלולים, למרבה הצער, להתרחש בכל שלב הנוגע לניהול ההליך הניתוחי ולבוא לידי ביטוי בתור:

  1. רשלנות רפואית לקראת ניתוח לקיצור קיבה: רשלנות כזו עשויה להתרחש כאשר הרופא אינו מפנה את המנותח לעתיד לביצוע בדיקות נחוצות, או כאשר אינו מחתים את המטופל/ת על טופס הסכמה מדעת לביצוע הניתוח. הסכמה מצד המטופל לביצוע הליך ניתוחי חייבת להתקבל אחרי שהוסברו לו מכלול הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהליך כמו גם הסיבוכים הפוטנציאליים. גם אם מטופל הוחתם על טופס הסכמה מדעת אם מבלי שהוסברו לו הדברים בפרוטרוט ובשל כך – לא הבין כהלכה את המשמעויות הנלוות לניתוח, עשויה לקום בשל כך עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית.
  2. רשלנות רפואית במהלך ניתוח לקיצור קיבה: רשלנות רפואית עלולה גם לקרות בזמן ביצוע ההליך הניתוחי עצמו. מצב כזה מאתגר יותר להוכחה אולם על ידי הסתייעות ברופא מומחה לניתוחי קיצור קיבה ניתן להשיג חוות דעת מקצועית על התנהלותו של המנתח וצוות חדר הניתוח, ולהעריך אם אמנם בוצעו פעולות בלתי תקינות או שאינן עומדות בנהלי הזהירות הרלוונטיים, ובשל כך נגרמו נזקי התובע/ת.
  3. רשלנות רפואית במעקב אחרי ניתוח קיצור קיבה: כאשר בזמן ההתאוששות של המנותח מהניתוח בבית החולים, לא בוצע אחריו מעקב תקין הכולל בדיקות כנדרש בניתוחים אלו, ועקב כך אירעו סיבוכים שהותירו נזקים במנותח, הדבר עשוי להוות עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית ניתוח קיצור קיבה כנגד הצוות הרפואי האחראי והמוסד הרפואי שבו אושפז המנותח. הדבר רלוונטי גם לאחר ששוחרר המנותח לביתו, אם המנתח או הרופא המפנה לא הקפידו לעקוב אחר התקדמות החלמתו ולזמן אותו לביקורת ובעקבות זאת לקה בזיהומים או סיבוכים שגרמו לו לנזק.

למאמר: 5 טיפים להגשת תביעת רשלנות רפואית

באילו סוגים של ניתוחי קיצור קיבה מתרחשים מקרי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בכל סוגי הניתוחים והטיפולים הרפואיים, ובכלל זה – גם בניתוחים בריאטריים. קיימים 3 סוגי הליכים ניתוחיים לקיצור הקיבה והם:

  1. ניתוחי שרוול: בהליכים מסוג זה מתבצעת כריתה חלקית של הקיבה, תוך השארת “שרוול”  קטן מתוכה כדי לאפשר למנותח להגיע לתחושת מלאות ושובע מהירה יותר, הודות להקטנת נפח הקיבה ותכולתה.
  2. ניתוחי מעקף קיבה: בהליכים אלו מיוצר חיבור ישיר של הוושט למעי הדק על מנת לגרום להשגת תחושת שובע מהירה יותר אצל המטופל.
  3. ניתוחי טבעת: זהו פתרון ניתוחי המבוצע באמצעות התקנת התקן טבעתי בקיבה, שמצר את הכניסה אליה. הדבר בא לאפשר מעבר מבוקר ואיטי יותר של מזון לתוך הקיבה על מנת לייצר תחושת שובע מהירה בקרב מטופלים. טכניקה ניתוחית זו מאפשרת שליטה על כמות המזון שהמטופל יוכל לצרוך בהתאם לקוטר הטבעת המותקנת. זהו ההליך הניתוחי המועדף בתחום הבריאטריה של השנים האחרונות.

מה אפשר לעשות אם מתעורר חשד לרשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה?

במרוצת השנים נוצרו נהלים בתחום הרפואה ופרקטיקות טיפוליות שנועדו לשמור על בטיחותם ושלומם של מטופלים. מידת הזהירות הנדרשת מרופאים ונותני שירותים בתחום הרפואה, תואמת את הלך הרוח של שבועת הרופא, המחייבת כל רופא לעשות ככל שביכולתו כדי להימנע מגרימת נזקים למטופליו.

בהקשרנו, משמעו כי רופא או מנתח פועל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חובת הזהירות הנדרשת ממנו בניתוח לקיצור קיבה, וכתוצאה מכך נגרם נזק למטופל – יש מקום לבחון את האפשרות להגשתה של תביעת רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה.

מה צריך לעשות כדי לנצח בתביעת רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה?

על מנת להוכיח כי הצדק עם התובע בתביעה מסוג זה, בדומה לתביעות רשלנות רפואית המוגשות בהקשר לניתוחים או טיפולים מסוגים אחרים, יהיה צורך לבסס את הטענה לקיומו של קשר ברור בין חריגת הנתבע מחובת הזהירות והרמה המקצועית המצופות ממנו כגורם רפואי, ובין הפגיעה שספג המנותח.

אלו הם התחומים שבהם עורך דין רשלנות רפואית בניתוחים מוסמך לסייע, תוך שהוא מגבה את תיק התביעה בחוות דעת מרופאים מומחים מתחום הניתוחים הבריאטריים.

לסיכום

אם אתם מאמינים שאתם או מי מיקיריכם נפגעתם חלילה מרשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה, זה הזמן לפנות להתייעצות מול עורך דין המלווה תביעות רשלנות רפואית. הפנייה לעו”ד מנוסה ובעל רקע ספציפי בייצוג נפגעי מחדלים רפואיים בניתוחים בריאטריים הוא המפתח להצלחה בתיקים מסוג זה.

לעורך דין המלווה תביעת נזיקין בהקשר לניתוח קיצור קיבה שהזיק למנותח, ישנם הכלים לבנות תיק ראיות מוצק ואסטרטגיית תביעה חזקה, תוך גיבויים בחוות דעת מרופאים מומחים בעלי שם שיבססו את טענותיכם כתובעים לגבי הקשר בין נזקיכם מהניתוח לבין התנהלותם הקלוקלת של הנתבעים. זוהי הדרך להשגת פיצוי כספי בסכום משמעותי ולא פחות חשוב מכך – צדק.

זקוקים להכוונה משפטית בהקשר לרשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה? פנו למשרד עו”ד כפיר דיין דובב, להתייעצות מקצועית ודיסקרטית, ללא התחייבות.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית בניתוח? לחץ כאן!

רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ