תאונת עבודה מה מגיע לי

תאונת עבודה מוגדרת ככל תאונה שעובד עובר במקום עבודתו או בדרך אליה או ממנה, בין שמדובר על עובד שכיר או בעל עסק עצמאי. אנשים רבים תוהים לאחר שנפגעו בתאונת עבודה מה מגיע לי, ולכן במדריך זה נעמוד על הזכויות המגיעות למי שעבר תאונת עבודה והדרך לממש אותן מול הגורמים הרלוונטיים.

נפגעתי בתאונת עבודה מה מגיע לי על פי החוק?

פגיעות המתרחשות בעקבות תאונות עבודה משפיעות על חיי הנפגע מקצה לקצה. הנזק המיידי מתבטא בפגיעה ביכולת ההשתכרות של הנפגע, אשר מנוע בחלק ניכר מן המקרים, מלהמשיך לעבוד כרגיל, בעקבות הפגיעה שנגרמה לו במסגרת התאונה שעבר בהקשר לעבודתו.

לא אחת, פגיעות עבודה מובילות אף לנכות זמנית או קבועה, בהיקף חלקי או מלא, שכתוצאה ממנה לא רק הפרנסה של העובד נפגעת, אלא שהוא נדרש להוציא כספים על מנת לנהל שגרת חיים סבירה נוכח הליקוי הפיזי שעמו הוא נותר. מסיבות אלו וסיבות נוספות, מדינת ישראל מאפשרת לנפגעי עבודה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי פיצוי כספי, הטבות והקלות שונות שיסייעו להם בהתמודדות עם מצבם לאחר תאונת העבודה.

האירועים שנחשבים כתאונת עבודה המזכה בפיצויים מהמוסד לביטוח הלאומי

פגיעה פיזית או נפשית שאדם עבר במקום עבודתו, בעקבות ביצוע עבודתו, בדרך לעבודה או בשובו ממנה – היא כזו שעשויה להיות מוכרת בחזקת תאונת עבודה המזכה בפיצויים וזכויות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מהם התשלומים שניתן לקבל מביטוח לאומי בעקבות תאונת עבודה?

המוסד לביטוח לאומי משלם לכל אדם שעבר תאונת עבודה, נפגע ממחלת מקצוע או ספג פגיעת מיקרוטראומה בעקבות עבודתו – פיצוי כספי למשך תקופה בת 90 ימים מן המועד שבו הפגיעה התרחשה. פיצוי זה ידוע בתור “דמי פגיעה” והיקפו נקבע באופן יחסי להכנסת העובד, אך לא יעלה על סכום של 1,141.13 שקלים ליום – (נכון ל- 2022).

בנוסף, ככל שהפגיעה שנגרמה לעובד עקב תאונת העבודה שעבר, היא בגדר נזק קבוע, תהיה לו האפשרות להגשת תביעת נכות לביטוח הלאומי, לשם קבלת גמלת נכות או מענק נכות. הדבר תקף גם במקרי נכות זמנית המשביתה את הנפגע מעבודתו, למשך למעלה מ- 13 שבועות.

האם תאונות דרכים המתרחשות בדרך למקום עבודה או ממנו נחשבות גם הן כתאונת עבודה?

עובד שעבר תאונת דרכים חלילה, בדרך למקום עבודתו או בדרך חזרה מהעבודה, עשוי להיות זכאי לקבלת פיצויים בגין תאונת עבודה. התנאי לכך שהביטוח הלאומי יכיר בתאונת דרכים כזו כתאונת עבודה המזכה בפיצוי כספי ושאר זכויות לנפגעי עבודה, הוא שהעובד לא חרג מן המסלול הקבוע שלו אל מקום העבודה או לביתו.

היינו – תאונות דרכים המתרחשות בדרך לעבודה או הביתה במסגרת סטייה מהמסלול המקובל, עשויות שלא להיות מוכרות בביטוח הלאומי בחזקת תאונת עבודה המזכה בפיצויים והטבות לנפגעי עבודה.


תאונת עבודה – מה מגיע לי אם נפגעתי בתאונה שקרתה בצאתי מהמשרד?

תאונה שקרתה לעובד בשעות העבודה שלו, בהינתן שעבודתו מצריכה יציאה תדירה ממקום העבודה ושהייה מחוץ לו, עשויה בהחלט להיות מוכרת כתאונת עבודה המזכה הן בדמי פגיעה, הן בקצבת נכות (אם נזקי התאונה מלווים את העובד גם בחלוף תקופת הזכאות לדמי הפגיעה) והן בהטבות שונות מהביטוח הלאומי.

למשל, טכנאי תקשורת שנפצע בדרכו ללקוח או בדרכו חזרה למשרד מלקוח, ייחשב כמי שנפגע בתאונת עבודה. במצב כזה, אגב, חשוב מאוד לדווח על הפגיעה ללא דיחוי על מנת להבטיח שכל הזכויות של הנפגע תהיינה ברות מימוש.

באילו מקרים תאונות עבודה אינן מזכות את הנפגע בזכויות מהביטוח הלאומי?

על מנת שעובד שנפגע במסגרת עבודתו או בהקשר אליה, יוכל לקבל פיצויים וסעדים שונים מהמוסד לביטוח לאומי, עליו להיות מבוטח בביטוח הלאומי. ביטוח זה הוא נגזרת של תשלום קבוע וסדיר של דמי הביטוח הלאומי.

לכן עובד שכיר שמעסיקו לא שילם עבורו את דמי הביטוח או עובד עצמאי שאינו משלם את המקדמות לביטוח לאומי בעצמו – לא יהיה זכאי להגיש תביעת ביטוח לאומי במידה וייפגע בתאונת עבודה. כך גם במקרה של עובדים זרים המועסקים באופן בלתי חוקי ואינם רשומים במוסד לביטוח לאומי.

נפגעתי בתאונת עבודה – מה מגיע לי מחברת הביטוח?

במקרה של פגיעה בתאונת עבודה, ניתן להגיש במקביל להגשת התביעה לביטוח הלאומי, גם תביעת ביטוח פרטית. לצורך העניין, אדם שרכש לעצמו ביטוח פרטי לתאונות אישיות, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח, ללא תלות בתביעת הביטוח הלאומי.

במקרים מסוימים – ניתן יהיה להגיש תביעת פיצויים גם כנגד חברת הביטוח המבטחת את המעסיק, ובפרט אם פגיעת העבודה היא תוצר של ליקויים בסביבת העבודה, שניתן היה למנוע או לטפל בהם כדי למנוע את הסכנה לביטחון העובדים.

הסיבה לכך שלא מומלץ לדחות את הגשתן של תביעות פיצויים אחרי תאונות עבודה

חשוב במיוחד להבין שהגשת תביעות פיצויים וביטוח בעקבות תאונות עבודה, מוגבלת למשך זמן קצר יחסית, מה שאומר שהגשת התביעה לאחר המתנה ממושכת עלולה להוביל לדחייתה על הסף באופן אוטומטי, וגם במקרה בו תתקבל בכל זאת – גובה הזכאות לפיצוי עלול להפגע בשל העיכוב בהגשת התביעה.

בהתאם לכך מומלץ שלא להתמהמה בנושא אלא להגיש בסמוך ככל שניתן לקרות תאונת העבודה, את תביעת הפיצויים שלכם. בכל מקרה, פנייה לעזרתו של עורך דין תאונות עבודה טוב, יכולה להקל עליכם מאוד בתהליך ואף לזרז את אישור תביעתכם, ככל שאתם אכן עומדים בתנאי הזכאות לקבלת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי או תגמולים מחברת הביטוח.

מעבר לקבלת הפיצויים הראשוניים בגין תאונת העבודה, ייתכן גם צורך בהגשת תביעת נכות, במידה ויתברר שהנפגע מנוע בעקבות פגיעתו, מחזרה לעבודה בהיקף שבו עבד טרום התאונה. גם במצב זה, מומלץ ביותר להתחיל ולהניע את התביעה בסמיכות לקרות הפגיעה, עד כמה שניתן.

נותרתי עם נכות בעקבות תאונת עבודה – מה מגיע לי וממי בדיוק?

אם נותרתם עם פגיעת עבודה ממושכת או שהפכתם נכים בעקבות תאונת העבודה שאירעה לכם, סביר להניח שתוכלו לקבל דרגת נכות בביטוח הלאומי, התואמת את חומרת הפגיעה שלכם והשפעתה על כושר עבודתכם.

ישנם מצבים שבהם הפגיעה היא משמעותית כמו במקרה של קטיעת גפיים, מוגבלות מוטורית או עיוורון בדרגה כזו או אחרת, ובהם שיעור קצבת הנכות החודשית שתשולם מטעם הביטוח הלאומי, ייקבע כנגזרת של דרגת הנכות של הנפגע. במקרים אחרים – ישולם לנפגע העבודה מענק נכות חד פעמי במקום קצבה חודשית.

בנוסף לכך, ישנה גם האופציה של הגשת תביעת נכות לקרן הפנסיה של העובד וקבלת קצבת אי כושר עבודה.

מדוע חשוב כל כך לפנות להתייעצות משפטית מול עורך דין תאונות עבודה

הגשת תביעה עקב תאונת עבודה היא עניין לא פשוט, לכן, מומלץ מאוד שלא להתמודד עם התהליך באופן עצמאי, אלא לפנות לעזרה מקצועית של עורך דין לענייני תאונות עבודה, לשם מיצוי מקיף של זכויותיכם הרפואיות. בין הנושאים שעורך דין מנוסה לתביעות נכות יכולת לסייע לכם בהם, ישנם:

  • בדיקת סוג הפגיעה: עו”ד תאונות עבודה יכול לסייע לכם בבחינת כל התיעוד הרפואי שנאסף בהקשר לפציעתכם והטיפול שניתן לכם ושעשוי עוד להידרש בעתיד. כך ניתן יהיה לאמוד את קיומה של הצדקה להגשת תביעת פיצויים וההיתכנות לקבלתה.
  • הגשת תביעות ביטוח בעקבות תאונות עבודה: כשעורך הדין מזהה פוטנציאל מספק לאישור תביעת ביטוח שנפגע עבודה שוקל להגיש, הוא יוכל לסייע גם בתהליך הגשת התביעה עצמו כדי למקסם את הסבירות לקבלת תגמולי הביטוח המבוקשים. זאת תוך התמודדות עם המכשולים שחברות הביטוח נוטות להערים על המבוטח בבואו לממש את זכויותיו.
  • מימוש זכויות בעקבות תאונת העבודה: מלבד דמי פגיעה וקצבאות נכות בביטוח הלאומי, ישנן זכויות נוספות שנפגעי עבודה זכאים להן, כדוגמת קבלת תג נכה או קבלת תעודת עיוור, שכדי לממשן יש לעמוד בשלל תנאי סף ולהגיש בקשה ייעודית. גם בכך יכול עו”ד נכות לסייע.

לסיכום

פנייה לעו”ד תאונות עבודה מיומן היא כפי שאתם בטח מבינים, הדרך הטובה והיעילה מכולן למימוש מלא של זכויות הנפגע. לכן אם נפצעתם או חליתם בעקבות עבודתכם או תנאי העסקתכם, מומלץ שתצרו קשר ללא דיחוי עם משרד עו”ד כפיר דיין דובב ותעשו את הצעד הראשון לקבלת כל מה שמגיע לכם.

עברתם תאונת עבודה ואתם מעוניינים לברר מה מגיע לכם וכיצד לקבל זאת? זה הזמן לפנות למשרד עורך דין כפיר דיין דובב ולקבל את כל התשובות לכל השאלות המעסיקות אתכם. לחצו פה לתיאום שיחת ייעוץ ללא צורך בהתחייבות מצדכם.

 

נשמח להשיב לכל שאלה דרך טופס ההתקשרות באתר.

מעוניין להיעזר בעו”ד רשלנות רפואית תאונת עבודה? לחץ כאן!

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ