רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

בדומה לתחומי רפואה אחרים, גם בתחום הרפואה הפסיכיאטרית עשויה להתרחש רשלנות רפואית שיתכן ותגרום למטופל הפסיכיאטרי נזקים רבים. רשלנות רפואית ברפואה הפסיכיאטרית עשויה להתרחש בשלל תחומים – ביניהם, אבחון שגוי, הוראה על אשפוז כפוי שלא לצורך, היעדר השגחה על מטופל פסיכיאטרי ועוד.

במידה ונגרמה לכם רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית, חשוב שתדעו שאינכם עומדים לבד ויש מה לעשות עם זה.

אבחון פסיכיאטרי שגוי

אבחון פסיכיאטרי שגוי עשוי לגרום עוגמת נפש רבה למאובחן. בין אם בשל העובדה שאובחן במחלת נפש כזו או אחרת בעוד הוא אינו סובל ממחלת נפש כלל ובין אם במקרה בה סובל הנבדק ממחלת נפש מסוימת, אך בפועל אובחן כסובל ממחלת נפש אחרת לגמרי.

מה ההשלכות של אבחון פסיכיאטרי שגוי

אבחון פסיכיאטרי שגוי עשוי להוביל לכדי חייב פגיעה בנבדק בשלל רבדים. הלכה למעשה, למחלות נפש מסוגים שונים, ישנם הליכי טיפול וכן, טיפולים תרופתיים שונים. על כן, במידה ואובחן אדם כסובל ממחלת נפש שאינה סובל ממנה ולמעשה טופל בהתאם לשיטות הטיפול המתאימות למחלה זו, עשוי להיגרם לו נזק או לחלופין להוביל להחרפה של נזק קיים.

אי התמודדות עם המחלה האמיתית

בנוסף על כך, אבחון פסיכיאטרי שגוי עשוי להוביל לכך שהמאמצים מושקעים בטיפול במחלה שהמטופל כלל לא סובל ממנה והלכה למעשה, המחלה הנפשית האמיתית, ממנה כן סובל המטופל, עשויה להיוותר מוזנחת במידת מה וכך, להחריף.

מתי יעלה אבחון פסיכיאטרי שגוי לכדי רשלנות רפואית?

אבחון פסיכיאטרי שגוי יעלה לכדי רשלנות רפואית כאשר על בסיס הסימנים והתסמינים הקיימים היה צריך הפסיכיאטר המטפל לאבחן את המחלה הנפשית הנכונה ממנה סובל המטופל והלכה למעשה, לא עשה כך. כלומר, בשל התרשלותו של הפסיכיאטר נגרמו למטופל נזקים כאלה ואחרים שלא היו נגרמים לו אילולא היה מתרשל מלכתחילה.

אבחון פסיכיאטרי מאוחר

אבחון פסיכיאטרי מאוחר, באופן דיי דומה לאבחון פסיכיאטרי שגוי, עשוי להוביל לכך שיסבול המטופל החרפה של מצבו הרפואי ו\או הנפשי בשל היעדר טיפול המיועד לשפר את מצבו הרפואי.

מתי יעלה אבחון פסיכיאטרי מאוחר לכדי רשלנות רפואית

באופן דומה לרשלנות רפואית שנגרמה כתוצאה מאבחון פסיכיאטרי שגוי, רשלנות רפואית שנגרמה עקב אבחון פסיכיאטרי מאוחר תתגבש כאשר הפסיכיאטר היה צריך, בהתאם לתסמינים הקיימים, לאבחן את המחלה מוקדם יותר ממה שאובחן בפועל, אך לא עשה זאת.

היעדר של מתן טיפול תרופתי

מחלות נפשיות כאלה ואחרות עשויות להיות מטופלות באמצעות טיפולים תרופתיים שונים. הלכה למעשה, מחובתו של הפסיכיאטר, כאיש מקצוע מוסמך, לרשום ולטפל במטופל במחלה הנפשית באמצעות התרופות הפסיכיאטריות ההולמות את מצבו. אולם, לעתים, פסיכיאטרים מתרשלים ועשויים שלא לרשום למטופלים שלהם את התרופות להם הם צריכים – הלכה למעשה, מדובר בתרופות, שעל פי הנוהג והפרקטיקה המקצועיים בתחום הפסיכיאטריה היו צריכות להירשם לזכות המטופל אך בפועל, לא נעשה כך.

מהן ההשלכות של היעדר מתן טיפול תרופתי

היעדר מתן טיפול תרופתי כאשר היה צריך אותו, היא רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית לכל דבר ועניין. הלכה למעשה היעדר מתן טיפול רפואי תרופתי עלול לגרום להופעה של נזקים כאלה ואחרים בקרב המטופל ולעתים, אף להוביל לכך שהמטופל גרם נזק לסובבים אותו. למשל, מטופל שמצבו הנפשי הוחמר בשל היעדר קבלת התרופה שבעקבות ההחמרה שהתרחשה פגע בעצמו.

אשפוז כפוי מיותר

אשפוז כפוי היא חוויה קשה ביותר, במיוחד עבור מי שעובר אותו שלא לצורך. הלכה למעשה, במקרים מסוימים שמצריכים את הכלי של אשפוז כפוי, מוסמך הפסיכיאטר לתת הוראה על ביצוע אשפוז כפוי של המטופל. אשפוז כפוי פוגע בזכויות הבסיסיות ביותר של האדם ועל כן, יש צורך בהצדקה ייחודית לכך. לא זו אף זו, ביצוע אשפוז כפוי באדם עשוי להחמיר את מצבו ולהוביל להחרפה של מחלתו הנפשית – על כן, יש לנקוט בצעד זה רק כאשר הוא נצרך.

רשלנות בהשגחה על מטופל

לעתים, מטופלים הסובלים ממחלות נפש כאלה ואחרות עשויים לסבול מנטיות אובדניות. כלומר, שהינם נמצאים בסיכון גבוה לכך שמסוגלים לשלוח ידם בנפשם. יתרה מכך, במקרים מסוימים יתכן והמטופל עשוי להיות מסוכן עבור הסובבים אותו. כך או כך, בהתאם לנסיבות המקרה, נצרכת השגחה על המטופל.

השגחת הפסיכיאטר

הלכה למעשה, חייב הפסיכיאטר לאבחן את המצב ולהבין האם המטופל מסוכן לעצמו או לחלופין לסביבתו – ובהתאם, להמליץ על המשך הטיפול בו. הלכה למעשה, פסיכיאטר שעל פי סימנים כאלה ואחרים, כמו איום בהתאבדות, איום בפגיעה באחרים וכו’, היה צריך לקבוע כי המטופל צריך להיות שרוי תחת השגחה ולא עשה כך, עשוי להיות רשלן.

כיצד תוכח רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

תביעה ברשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית צריכה לעמוד כל כמה רכיבים חשובים, על המרכזיים שבהם נעמוד להלן.

פסיכיאטר שהתרשל בתפקידו

התרשלות הינה אבן היסוד בתביעות רשלנות רפואית בכלל ותביעות רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית בפרט. הלכה למעשה, פסיכיאטר ייחשב כבעל מקצוע שהתרשל בתפקידו כאשר לא עשה דבר מה שעל פי הפרקטיקה הרפואית הנוהגת בתחום הפסיכיאטריה היה צריך להיעשות בנסיבות העניין. כמו כן, פסיכיאטר ייחשב רשלן כאשר עשה פעולות כאלה ואחרות שאסור היה לו לעשות, מבחינה רפואית, במסגרת הטיפול במטופל, אך עשה אותן בכל זאת.

עמידה על קיומו של נזק

על מנת שתביעת רשלנות רפואית בתחום הרפואה הפסיכיאטרית תצא מן הכוח אל הפועל, יש צורך בהצבעה על נזק שנגרם למטופל הפסיכיאטרי. לצורך כך, ייתכן ויעלה הצורך בקבלה של חוות דעת רפואית מטעם מומחה לתחום הפגיעה – למשל, פסיכיאטר מומחה וכו’.

עמידה על קשר סיבתי

על מנת שתביעת הרשלנות הרפואית תצלח, יש צורך לעמוד על כך כי הנזק שנגרם למטופל הפסיכיאטרי הינו תוצר של התרשלותו של הפסיכיאטר. כלומר, אילו הפסיכיאטרי היה מטפל במטופל כפי שמקובל ומצופה ממנו, לא היו נגרמים למטופל הפסיכיאטרי הנזקים מהם הוא סובל כיום. הלכה למעשה, מדובר ברכיב חמקן שעשוי להצריך, גם הוא, קבלתה של חוות דעת רפואית מקצועית.

החשיבות בסיוע עורך דין מקצועי ומנוסה

עורך דין מקצועי ומנוסה העוסק בתחום הרשלנות הרפואית בכלל ותחשום הרשלנות הרפואית ברפואה פסיכיאטרית בפרט, הוא איש מקצוע אשר מכיר ועוסק במטריה המשפטית בתחום דיני הנזקין מדי יום. על כן, מדובר בדמות מפתח עבור תביעת הרשלנות הרפואית שלכם – הלכה למעשה, עורך הדין יוכל לבצע הערכה של סיכויי התביעה שלכם, להתמקד באיסוף הראיות המתאימות ולמעשה, ללוות אתכם מתחילת הדרך ועד קבלת הפיצוי הנכסף שיסייע לכם להחזיר את חייכם אל המוטב.

למאמר: האם אובדן כושר עבודה נפשי מזכה בפיצוי אובדן כושר עבודה?

צרו קשר עם עורך דין כפיר דיין דובב

פנו אלינו על מנת שתוכלו לקבל סיוע משפטי ומקצועי מטעם עורכי הדין הטובים והמקצועיים ביותר בתחום הרשלנות הרפואית בכלל והרשלנות הרפואית ברפואה פסיכיאטרית בפרט.

רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית
רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

שאלות ותשובות - רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

כאשר ניתן אבחון פסיכיאטרי שגוי (הן מבחינת אופי האבחון והן מבחינת חומרת המצב), כאשר ניתן אבחון פסיכיאטרי מאוחר,  כאשר לא ניתן טיפול תרופתי מתאים למצב, או שהטיפול התרופתי שגוי (במהותו או במינון שלו) ועוד.

רשלנות רפואית בתחום הפסיכיאטריה עלולה לגרום לנזקים משמעותיים למטופל, לרבות אי התמודדות עם ההפרעה האמיתית שממנה הוא סובל, באופן אשר עלול להחריף את מצבו ולהוביל לנזקים נפשיים ואף פיזיים שונים.

כן. ברפואה הפסיכיאטרית, על הגורם המטפל מוטלת החובה לעקוב אחר מצבו של המטופל, ולהיות ער לכל תרחיש – לרבות איומים בהתאבדות או בפגיעה באחרים. במידה והגורם המטפל לא משגיח היטב על המטופל ונגרם נזק, הדבר יכול להוות רשלנות.

יש להוכיח את קיומו של נזק שנגרם למטופל, ואת הקשר הסיבתי בין קרות הנזק לבין התרשלות הגורם המטפל.

אם אתה זקוק לעזרתנו באחד מתחומי העיסוק המפורטים נשמח לעמוד לרשותך ולשרתך בנאמנות ובמקצועיות
לחצו למאמרים נוספים בנושא -
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader

הזינו את מספר הטלפון ושלחו לנו הודעה לוואטסאפ